Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K3222714

Děvín a Kotel

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní, karsologického celku 320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat, karsologické jednotky 322 Krasová a pseudokrasová území Mikulovské vrchoviny, krasové oblasti K322 27 Kras Pavlovských vrchů.

Nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů je Děvín s 550 m n. m. Na jihozápadě na něj navazuje kopec Kotel s vrcholem Obora (483 m n. m.) a na severu vrchol Děvičky (428 m n. m.), jehož úbočí se sklání až k Novomlýnským nádržím. Společně tvoří severní a současně rozlohou největší část Pálavy. Jako všechny ostatní pálavské kopce i tato část je tvořena jurskými vápenci.

Jeskyně zde zatím nebyly zaznamenány.


Mapa krasové skupiny Děvín a Kotel.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Děvín a Kotel_gologie.pdf Stáhnout