Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Organizační struktura

 1. Ředitel - Ing. Lubomír Přibyl (CV – viz níže)

 2. Oddělení sekretariátu ředitele - Romana Miceská, vedoucí

 3. Referát závodního - RNDr. Jaroslav Hromas (CV – viz níže)

 4. Odbor ekonomicko-provozní

  • Ekonomicko-provozní náměstek Ing. Petr Sezemský (CV – viz níže)

   • referát plánu a rozpočtu,

   • referát personální práce.

   • oddělení účetnictví,

   • oddělení technické,

 5. Oddělení péče o jeskyně (Blansko, Průhonice, Bozkov).

  • Odborný náměstek - Mgr. Vratislav Ouhrabka (od 1. 1. 2023; CV níže)

 6. Správy jeskyní

  • Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov),

  • Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy),

  • Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice),

  • Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice),

  • Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná),

  • Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou),

  • Správa Mladečských jeskyní (Mladeč),

  • Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko),

  • Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov),

  • Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) s odděleními:

   • ekonomické,

   • technické,

   • informační služba,

   • provoz Punkevních jeskyní,

   • provoz Kateřinské jeskyně,

   • provoz Jeskyně Balcarka,

   • provoz Sloupsko-šošůvských jeskyní,

   • provoz jeskyně Výpustek.


Ing. Lubomír Přibyl - ředitel, životopis Stáhnout
Ing. Petr Sezemský - ekonomicko-provozní náměstek, životopis Stáhnout
Mgr. Vratislav Ouhrabka - odborný náměstek, životopis Stáhnout
RNDr. Jaroslav Hromas - závodní, životopis Stáhnout