Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Organizační struktura

 1. Ředitel - RNDr. Jaroslav Hromas (CV - viz níže)

 2. Oddělení sekretariátu ředitele - Ing. Daniela Bílková, vedoucí

 3. Referát závodního

 4. Odbor ekonomicko-provozní

  • Ekonomicko-provozní náměstek - Ing. Lubomír Přibyl (CV - viz níže)

   • referát plánu a rozpočtu,

   • referát personální práce.

   • oddělení účetnictví,

   • oddělení technické,

 5. Oddělení péče o jeskyně (Blansko, Praha, Bozkov).

  • Odborný náměstek - Ing. Karel Drbal (CV - viz níže)

 6. Správy jeskyní

  • Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov),

  • Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy),

  • Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice),

  • Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice),

  • Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná),

  • Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou),

  • Správa Mladečských jeskyní (Mladeč),

  • Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko),

  • Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov),

  • Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) s odděleními:

   • ekonomické,

   • technické,

   • informační služba,

   • provoz Punkevních jeskyní,

   • provoz Kateřinské jeskyně,

   • provoz Jeskyně Balcarka,

   • provoz Sloupsko-šošůvských jeskyní,

   • provoz jeskyně Výpustek.


RNDr. Jaroslav Hromas, životopis Stáhnout
Ing. Lubomír Přibyl, životopis Stáhnout
Ing. Karel Drbal, životopis Stáhnout