Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Péče o jeskyně / Biospeleologie

Předkládaný seznam bezobratlých živočichů v jeskyních České republiky zahrnuje především recentní nálezy realizované Správou jeskyní ČR. Seznam je abecedně sestaven podle taxonomických jednotek - třída, řád, čeleď, druh, případně poddruh. U každého druhu jsou uvedeny jednotlivé jeskyně, v kterých byl příslušný taxon registrován. K jeskyni je přidán i kód JESO (Jednotná evidence speleologických objektů), který lokalizuje příslušný objekt. Zároveň je vždy uveden letopočet a autor evidovaného nálezu. Seznam bezobratlých živočichů bude průběžně aktualizován. Postupně budou vkládány i obrazové přílohy (především fotografie příslušných druhů).