Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kras a jeskyně / Netopýři v jeskyních

Podzemní prostory jsou významným útočištěm pozoruhodných a chráněných savců - letounů. Jeskyně v Čechách a na Moravě slouží zejména jako zimoviště netopýrů a vrápenců, případně se v jejich blízkém okolí odehrává takzvané podzimní rojení (swarming) spojené s námluvami.

Několik veřejnosti přístupných jeskyní (v současnosti Javoříčské, Na Pomezí, Na Špičáku, Chýnovská, v Moravském krasu jeskyně KateřinskáBalcarka,  PunkevníSloupsko-šošůvské jeskyně a Výpustek)  je zapojeno do osvětového projektu České společnosti pro ochranu netopýrů, návštěvníci se tak na těchto místech  mohou o okřídlených obyvatelích podzemí dozvědět více.

Podrobnosti lze nalézt na webu napude.sousednetopyr.cz.

Netopýří mapa

AUDIO+FOTO: Netopýři, tajemní tvorové, nespravedlivě opředení mnoha předsudky - průvodní slovo Miroslav Krobot