Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1226111

Kras v okolí Lipenské přehrady

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 122 Krasová a pseudokrasová území Šumavy, Pošumaví a jihočeských pánví, krasové oblasti K122 61 Kras povodí horní Vltavy.

V okolí Lipenské přehrady jsou významné krasové jevy vytvořeny v mocnějších tělesech mramorů v okolí Černé v Pošumaví a Bližné na levém břehu přehradního jezera, na pravém břehu je odkryta drobná jeskyně u Huťského Dvora. Krasová skupina náleží geomorfologickým jednotkám Českokrumlovské vrchoviny, Vltavické brázdy a Trojmezenské hornatiny.

Nejdelší je jeskyně Na Vápenném vrchu II s délkou chodeb kolem 150 m a hloubkou kolem 15 m. Nejhlubší je Bližná 1 s délkou chodeb kolem 80 m a hloubkou cca 30 m.


CÍCHA, J. (2009). Kras povodí horní Vltavy, s. 245-247. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.