Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1128722

Travertiny ve Sv. Janu Pod Skalou

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 110 Krasová a pseudokrasová území západních a středních Čech, karsologické jednotky 112 Krasová a pseudokrasová území barrandienské jednotky, krasové oblasti K112 87 Český kras.

Ve Svatém Janu pod Skalou vyvěrá největší krasový pramen Českého krasu (průměrná vydatnost 20 l.s-1), který vytvořil až 17 m mocnou akumulaci porézních sladkovodních vápenců, pěnovců. Ta byla vyčleněna jako samostatná krasová skupina. V tělese pěnovců je zachován mezinárodně významný profil, dokumentující vývoj klimatu a přírody během holocénu (tj. za posledních 11 500 let, samotné pěnovce vznikaly mezi 9 500 a 2 500 lety před dneškem). Lokalita byla mnohokrát detailně zkoumána. V pěnovcích je řada přirozených dutin, které však byly vesměs podstatně uměle upraveny a rozšířeny. Nejznámější z nich je legendami opředená jeskyně Sv. Ivana.


ŽÁK, K.; JÄGER, O.; KOMAŠKO, A. (2009). Český kras, s. 155-233. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.