Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K3210810

Kras Palkovických hůrek

Náleží do karsologické soustavy 300 Krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní, karsologického celku 320 Krasová a pseudokrasová území Vnějších Západních Karpat, karsologické jednotky 321 Krasová a pseudokrasová území flyšového pásma Vnějších Západních Karpat, krasové oblasti K321 08 Kras Palkovických hůrek.

V pohoří Palkovických hůrek mezi obcemi Rybí a Myslík se nachází v těsném sousedství kaple Panny Marie Lurdské výchoz svrchnokřídových slepenců, obsahující jeskyni s vodním tokem. Geologická pozice jeskyně ve slepencích je u nás zcela ojedinělá, zároveň se jedná o nejmladší zkrasovělé horniny Západních Karpat na našem území, zřejmě nejmenší krasové území v republice s ponorem, podzemním tokem a vývěry.


KAŠING, M.; LENART, J.; SCHUCHOVÁ, K. et al. Krasové jevy ve slepencové poloze palkovického souvrství slezské jednotky vnějších Západních Karpat. Zprávy o geologických výzkumech [online]. 2021, 54, 1 [cit. 2022-03-21], s. 51-61. ISSN 2336-5757.


Mapa krasové skupiny Kras Palkovických hůrek.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras Palkovických hůrek_geologie.pdf Stáhnout