Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2301610

Kras u Újezda u Černé Hory

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí, krasové oblasti K230 16 Malhostovicko-Veverský kras.

Krasové území u Újezda u Černé Hory je vytvořeno v pruhu vápenců macošského souvrství o délce cca 1 km a šířce cca 100 m, který se táhne po polních pozemcích od jz. okraje Újezda (390 m n. m.) jjz. směrem do údolí potoka Lažánka (300 m n. m.). Drobné škrapové pole je na hraně svahu Lažánky poblíž opuštěného lůmku, v nivě Lažánky je několik drobných pramenů, ale jejich krasový původ není doložen. Jeskyně zde nejsou známy.


BALÁK, I. (2009). Malhostovicko-Veverský kras, s. 519-520. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Kras u Újezda u Černé Hory.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras u Újezda u Černé Hory_geologie.pdf Stáhnout