Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2203413

Kras povodí Rachavky

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí, krasové oblasti K220 34 Javoříčský kras.

Malý ostrov šedých vilémovických vápenců macošského souvrství devonského stáří o rozsahu asi 0,4 km2 leží na sv. okraji Javoříčského krasu mezi obcemi Kovářov, Olešnice a Pateřín s nejvyšší kótou Rachava (445,8 m n. m.). Podrobně toto území studoval V. Panoš, který je charakterizoval jako typ neúplného krasu. Vápence vystupují na povrch v černých izolovaných skalkách se zbytky jeskyní a krasových dutin. Z povrchových krasových jevů jsou zde nedokonale vyvinuté škrapy, několik závrtů, výrazné poloslepé údolíčko, ponory a vyvěračky. Osou vápencového ostrova prochází Kovářovský potok, který se na jižní straně území ztrácí v několika ponorech a jeho vody se objevují opět ve vývěrovém údolí, vzdáleném 546 m s výškovým rozdílem 68 m.

Evidováno je cca 5 jeskyní. Největší je Rachavská s délkou kolem 400 m chodeb


MORÁVEK, R. (2009). Javoříčský kras, s. 373-380. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.