Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2203410

Vrch Špraněk a okolí Javoříčka

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí, krasové oblasti K220 34 Javoříčský kras.

Největší vápencová kra v sv. části území Javoříčského krasu je tvořená ekvivalentem šedých vilémovických vápenců facie Moravského krasu, s hlavními kótami vrchů Špraňku (539 m n. m.), Boučí (527 m n. m.), Brablence (493 m n. m.), Paní hory (485 m n. m.), a ukončené na V Holým vrchem (514 m n. m.). Vrchy s protáhlými hřbety oddělují hluboce zaříznutá údolí ponorných toků Špraňku a Javoříčky, resp. erozní zářezy bezejmenných periodických potoků. V tomto okrsku Javoříčského krasu je soustředěno nejvíce povrchových a především podzemních krasových jevů s nejrozsáhlejší soustavou Javoříčských jeskyní a řadou dalších větších a menších jeskyní. Ojedinělé jsou hřebenové skalky se škrapy. Nejvýraznější vápencové skalky a stěny jsou v kaňonovitém údolí potoka Špraňku v okolí Zkamenělého zámku a na východním svahu Boučí tzv. Jokle.

Evidováno je přibližně 30 jeskyní. Největším jsou veřejnosti zpřístupněné Javoříčské s délkou více jak 5 km chodeb. Dále pak jeskyně Za Hájovnou o délce kolem 1000 m, obě s hloubkou kolem 50 m.


MORÁVEK, R. (2009). Javoříčský kras, s. 373-380. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.