Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K2110310

Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 210 Krasová a pseudokrasová území severního bloku – Nízkého Jeseníku a okolí, karsologické jednotky 211 Krasová a pseudokrasová území Nízkého Jeseníku, krasové oblasti K211 03 Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu.

Domašovskou vrchovinou a východní částí Bruntálské vrchoviny Nízkého Jeseníku prochází od JZ k SV, od Šternberka přes Moravský Beroun a Horní Benešov, spodnokarbonskými (kulmskými) horninami severního bloku moravskoslezského paleozoika šternbersko-hornobenešovský pruh. Tvoří jej tektonické šupiny devonských hornin bradlového tektonického stylu, vystupující z podloží kulmských synklinorií. Mezi sedimenty a vulkanity v nich v malých výchozech vystupují také menší polohy a čočky jesenických vápenců ve vývoji drahanské facie. Z krasových jevů v nich byly zatím popsány jen mělké korozní žlábky a zárodečné geologické varhany pod svahovými hlínami z malých výchozů ve svazích zářezu Zlatého potoka sv. od obce Řídeč asi 6 km sz. od Šternberka.

Jeskyně z této oblasti dosud popsány nebyly.


MORÁVEK, R. (2009). Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu, s. 359. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras šternbersko-hornobenešovského pruhu_geologie.pdf Stáhnout