Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K12373

Kras u Jasenice

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

Vápencové ostrůvky se nachází nedaleko obce Jasenice na Třebíčšku na Českomoravské vrchovině.

Byla popsána jedna jeskyně o délce kolem 30 m.


DANĚČEK, V. (1988). Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou. Československý kras. Ročník 39, s. 119-121.

PROKOP, J. (2015). Jeskyně Jezevčí díra. Speleo. Svazek č. 67, s. 11-12. ISSN 1213-4724.


Mapa krasové oblasti Kras u Jasenice.pdf Stáhnout
Mapa krasové oblasti Kras u Jasenice_geologie.pdf Stáhnout