Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1235612

Kras v údolí říčky Křetínky

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky, krasové oblasti K123 56 Kras Nedvědické vrchoviny.

V údolí říčky Křetínky jsou krasové prameny, na nichž se tvoří travertin. Travertinové náteky a terasy jsou známé z Dolní Lhoty a pěnovce z NPR Kaviny. Jeskyně v Dolní Lhotě, uváděná na mapách při úpatí levého údolního svahu Křetínky, však pravděpodobně představuje staré důlní dílo (štola).


DEMEK, J.; HROMAS, J. (2009). Kras Nedvědické vrchoviny, s. 256. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Kras v údolí říčky Křetínky.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras v údolí říčky Křetínky_geologie.pdf Stáhnout