Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K1235610

Kras u Lysic

Náleží do karsologické soustavy 100 Českomoravská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 120 Krasová a pseudokrasové území moldanubika a středočeského plutonu, karsologické jednotky 123 Krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky, krasové oblasti K123 56 Kras Nedvědické vrchoviny.

Krystalické vápence olešnické skupiny moravika svratecké klenby tvoří mezi Lysicemi, Štechovem a Záobořím několik pruhů směru SZ–JV. V lomu na západním okraji Lysic v pravém svahu údolí Lysického potoka popisuje J. Šrot v roce 1951 ve stěnách drobné horizontální tunelovité dutiny s krápníky. V malém lomu asi 1 km západně od Lysic při silnici na Štěchov jsou korozní voštinovité struktury. Podél puklin se vytvořily drobné volné prostory erozně-korozního původu. Větší vrstevní jeskyně byla odtěžena.


DEMEK, J.; HROMAS, J. (2009). Kras Nedvědické vrchoviny, s. 256. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové skupiny Kras u Lysic.pdf Stáhnout
Mapa krasové skupiny Kras u Lysic_geologie.pdf Stáhnout