Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K23014

Kras u Bedřichovic

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 230 Krasová a pseudokrasová území jižního bloku – Brněnské vrchoviny a okolí.

Západně od obcí Bedřichovice a Šlapanice byl ve vintockých vrstvách (vápencích) macošského souvrství dříve těžen vápenec. Nachází se zde starý, již zarůstající stěnový lom založený ve vintockých vrstvách (vápencích) macošského souvrství. Rozměry lomové stěny jsou přibližně 40 × 5 m. Lokalita je unikátním výchozem vintockých vrstev macošského souvrství na povrch.

Jeskyně zde nebyly zjištěny.


Mapa krasové oblasti Kras u Bedřichovic.pdf Stáhnout
Mapa krasové oblasti Kras u Bedřichovic_geologie.pdf Stáhnout