Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / K22036

Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území, karsologického celku 220 Krasová a pseudokrasová území středního bloku – Hornomoravského úvalu a okolí.

Ve výběžcích Úsovské vrchoviny do Hornomoravského úvalu severně od Uničova, v okolí Troubelic a Nové Hradečné, vychází několik drobných vápencových těles. Náleží ponikevskému souvrství (devon) a společně s metamorfovanými horninami (převážně fylity) jižní části vrbenské skupiny moravskoslezské oblasti budují elevace v platformních sedimentech pleistocenních spraší a sprašových hlín. Ve vápencích nebyly zatím zjištěny projevy povrchového nebo podzemního zkrasovění.


HROMAS, J. (2009). Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic, s. 386. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.


Mapa krasové oblasti Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic.pdf Stáhnout
Mapa krasové oblasti Kras Úsovské vrchoviny u Troubelic_geologie.pdf Stáhnout