Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Karsologické členění / Karsologický celek 240

Krasová a pseudokrasová území Dyjské klenby

Náleží do karsologické soustavy 200 Moravskoslezská krasová a pseudokrasová území.

Karsologický celek krasových a pseudokrasových území Dyjské klenby zaujímá jen malé území jižní Moravy v okolí Znojma. Je naším nejmenším karsologickým celkem a neznáme z něj dosud žádné krasové jevy ani pseudokrasové jeskyně.

Geograficky a geomorfologicky tento celek zaujímá jižní část Znojemské pahorkatiny.

Geologicky celek náleží jižní části moravskoslezské oblasti a je tvořen metamorfovanými horninami krystalinika východní části tzv. dyjské klenby moravika, vyplňující jen úzký pás mezi krystalinikem moldanubika na SZ a linií, kde na magmatický dyjský masiv na východě nasedají mladé platformní sedimenty karpatské předhlubně. Komplexy metamorfovaných hornin dyjské klenby, ležící západně od dyjského granitového masivu, jsou v karsologickém členění řazeny již k jednotce 123 – krasová a pseudokrasová území českomoravské jednotky.

Krasové ani pseudokrasové jevy nejsou z této jednotky dosud popsány.


HROMAS, J. (2009). Krasová a pseudokrasová území dyjské klenby, s. 523. In: HROMAS, J. (ed.) et al. Jeskyně. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 608 s. Chráněná území ČR, 14. ISBN 9788087051177; 978-80-86305-03-5.