Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Kontakt

budova-sjcr-jaro11-jriri-macek-small.jpg

Správa jeskyní České republiky
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

GPS: 50°0'3.4"N; 14°33'33.3"E
Tel.: 271 000 040 - sekretariát ředitele
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz
ID datové schránky: sxwrr4r
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú. 30037031/0710
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
Statutární zástupce: Ing. Lubomír Přibyl - ředitel organizace
Správa jeskyní ČR sídlí v Průhonicích v budově bývalé pošty, tzv. Stará pošta. která se nachází v areálu hotelu Floret.
DOSTUPNOST:
Autem: Sjezd z dálnice D1 - Praha Brno Exit 6 - Průhonice, na náměstí odbočit do areálu hotelu Floret. Parkování v areálu a v obci.
MHD: regionální autobusy jezdí v krátkých časových intervalech po celý den. 1. tarifní pásmo.
Linky č. 363, 385 - od stanice metra C Opatov

ČTRNÁCT ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JESKYNÍ
Kontakty na pracovníky organizace

Jméno Pozice Telefon Email
Andrlíková, Dagmar finanční referentka, pokladní, Blansko +420 516 527 620 andrlikova@caves.cz
Bastlová, Vlasta obchodní referentka, skladnice, pokladní, Blansko +420 516 527 625 bastlova@caves.cz
Bílková, Daniela, Ing. vedoucí sekretariátu ředitele, Průhonice +420 271 000 042 bilkova@caves.cz
Blažek, Miloslav kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Bodláková, Radoslava, Mgr. průvodce, KaJ +420 516 413 161 bodlakova@caves.cz
Coufalová, Drahomíra vedoucí Mladečských jeskyní +420 585 347 148 mladec@caves.cz
Černý, Slavomír správce informačních technologií, průvodce ZAJ +420 581 601 866 cerny@caves.cz
Ditrich, Mojmír kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Dlabolová, Hana finanční referent, zástupce vedoucího, BDJ +420 481 682 164 dlabolova@caves.cz
Drbal, Karel, Ing. náměstek ředitele, vedoucí Chýnovské jeskyně +420 271 000 044, +420 381 299 034 drbal@caves.cz
Dvořáček, Robert vedoucí Jeskyně Výpustek + 420 516 439 111 vypustek@caves.cz
Dvořák, Libor kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Flek, Jan, Ing. vedoucí pracoviště, báň.-bezp. technik, speleolog, Blansko +420 516 527 616 flek@caves.cz
Fleková, Pamela, Bc. vedoucí informační služby, Skalní mlýn +420 516 413 575 info@caves.cz
Foitová, Ivana zástupce vedoucí, průvodce JNŠ +420 584 423 129
Frantová, Hana referát personální práce, Průhonice +420 271 000 053 frantova@caves.cz
Gabriš, Jakub, Ing. speleolog, informační technik, Blansko +420 516 527 615 gabris@caves.cz
Gabrišová, Jana pracovnice informační služby, Skalní mlýn +420 516 413 575; 516 410 024 gabrisova@caves.cz
Gladišová, Petra JNP průvodkyně, pokladní, prodavačka 584 421 284
Gotthard, Martin průvodce, prodavač, údržbář, JNP
Habrovanská, Milena průvodce PJ +420 516 418 602
Hájek, Luboš, Ing. speleolog, průvodce CHJ +420 381 299 034
Hanzlík, Rostislav kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602 hanzlik@caves.cz
Hasoň, Jaroslav provozní elektrikář, Blansko +420 516 527 618
Hasoňová, Miluše vedoucí Sloupsko-šošůvských jeskyní +420 516 435 335 sloupskososuvske@caves.cz
Hebelka, Jiří vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu, Blansko +420 516 527 612; +420 516 413 715 hebelka@caves.cz
Hebelková, Eva, Mgr. vedoucí Jeskyně Balcarka +420 516 444 330 balcarka@caves.cz
Horáková, Hana, Bc. průvodce, JV +420 516 439 111
Hromas, Jaroslav, RNDr. závodní SJ ČR, Průhonice +420 271 000 045 hromas@caves.cz
Hrubá, Lenka průvodce, PJ +420 516 418 602
Hušková, Dobroslava pokladník, BDJ +420 481 682 167
Chovanová, Jana účetní, pokladní +420 730 574 445 chovanova@caves.cz
Jarůšek, Josef zástupce vedoucího, kapitán C, průvodce PJ +420 516 418 602
Jelínková, Hana průvodce v JB +420 516 444 330
Jungmannová, Kamila, Ing. průvodkyně, údržbářka KoJ +420 311 622 405
Kadlecová, Kristýna, MD -, DiS. finanční referentka, provozní technička,pokladní, prodavačka, průvodkyně, JNP +420 584 421 284 kadlecova@caves.cz
Kajblová, Kateřina, Mgr. průvodkyně, pokladní, MJ krskova@caves.cz
Kakáčová, Jaromíra zástupkyně vedoucího SJMK, vedoucí ekonomického oddělení, Blansko +420 516 527 619 kakacova@caves.cz
Kapusta, Petr průvodce, zámečník, údržbář, pokladní, prodavač, JNT +420 519 321 718
Koktanová, Eva, DiS. vedoucí TO, Průhonice +420 271 000 058 koktanova@caves.cz
Kolařík, Jiří, Bc. vedoucí JNT +420 519 321 718 turold@caves.cz
Komaško, Alexandr vedoucí Koněpruských jeskyní +420 311 622 405 koneprusy@caves.cz
Komašková, Alena, Ing. zástupce vedoucího KoJ, finanční referent KoJ +420 311 622 405 komaskova@caves.cz
Koudelka, Martin, Ing. vedoucí JJ +420 585 345 451 javoricko@caves.cz
Krejča, František zástupce vedoucího, provozní technik CHJ +420 381 299 034
Kroupa, Luděk údržbář, Blansko +420 516 527 618 kroupa@caves.cz
Krpcová Badalová, Jaromíra průvodce PJ +420 516 418 602 dispecinkpj@caves.cz
Kubalák, Martin, Ing. vedoucí JNP +420 584 421 284 pomezi@caves.cz
Kuběnová, Jitka průvodce SŠJ +420 516 435 335
Lukschová, Kristýna průvodkyně, pokladní
Mazalová, Jana, Ing. referát plánu a rozpočtu, Průhonice +420 271 000 050 mazalova@caves.cz
Mertová, Dagmar účetní, Průhonice +420 271 000 054 mertova@caves.cz
Mevaldová, Petra dokumentátor, průvodce BDJ +420 481 682 167
Miceská, Romana asistentka SŘ, Průhonice +420 271 000 040 miceska@caves.cz
Milka, Dušan, Mgr. vedoucí BDJ +420 481 682 164 bozkov@caves.cz
Most, Jakub průvodce KoJ +420 311 622 405
Mrázková, Ivana, Ing. správce inf. technologie, knihovnice, Průhonice +420 271 000 056 mrazkova@caves.cz
Müllerová, Veronika průvodkyně, pokladní +420 585 345 451
Nováková, Tereza pokladní, průvodce KaJ +420 516 413 161
Novotná, Zdeňka zástupkyně vedoucí, finanční referentka, průvodkyně, ZAJ +420 581 601 866 novotna@caves.cz
Ondráček, Jaroslav průvodce, JV + 420 516 439 111 vypustek.rezervace@caves.cz
Ondroušek, Jiří kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Ouhrabka, Vratislav, Mgr. hlavní důlní měřič, geolog-speleolog, Bozkov +420 481 682 167 ouhrabka@caves.cz
Pánek, Josef domovník, údržbář BDJ +420 481 682 167
Pavelka, Hynek vedoucí provozu PJ +420 516 419 701 punkva@caves.cz
Pernica, Pavel kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Pleslová, Zuzana finanční referentka, průvodkyně, pokladní ZAJ +420 581 601 866 pleslova@caves.cz
Plíšek, Roman, Ing. vedoucí Kateřinské jeskyně +420 516 413 161 katerinska@caves.cz
Přibyl, Lubomír, Ing. ředitel SJ ČR, Průhonice +420 271 000 043 pribyl@caves.cz
Přibylová, Eva sekretářka SJMK, Blansko +420 516 527 611 pribylova@caves.cz
Přibylová, Monika mzdová účetní, Průhonice +420 271 000 052 pribylovamo@caves.cz
Řeháková, Šárka průvodce v BDJ +420 481 682 167
Sedláková, Eva finanční referentka, JJ +420 585 345 451 sedlakova@caves.cz
Schőn, Zdeněk kapitán C, průvodce, PJ +420 516 418 602
Sikorová, Jana prodavačka PJ +420 516 418 602 sikorova@caves.cz
Smítal, Radek průvodce, údržbář JJ +420 585 345 451
Strakerle, Pavel vrátný PJ +420 516 418 602
Suldovská, Olga, Ing. správce ICT, dokumentátorka, Průhonice +420 271 000 057 suldovska@caves.cz
Svoboda, Vladimír provozní technik KoJ +420 311 622 405 M.Sverepy@seznam.cz
Svobodová, Kateřina, DiS. průvodce KoJ +420 311 622 405 mostova@caves.cz
Šantorová, Eva , Ing. ekonomicko-provozní náměstkyně +420 271 000 046 santorova@caves.cz
Šarman, Zdeněk domovník, údržbář, JNŠ +420 584 423 129
Šebek, Jan údržbář, Blansko +420 516 527 618
Šejblová, Marcela hlavní účetní, Průhonice +420 271 000 051 sejblova@caves.cz
Šimečková, Barbora vedoucí Zbrašovských aragonit. jeskyní +420 581 601 866 zbrasov@caves.cz
Šimek, Miroslav provozní technik v BDJ +420 481 682 167
Šindelková, Ilona referent majetkové správy, personalistka, Blansko +420 516 527 624 sindelkova@caves.cz
Šišma, Pavel zástupce vedoucího, provozní technik JJ +420 585 345 451
Šmerda, Josef údržbář, JNP +420 584 421 284
Štaffová, Gabriela průvodce v JB +420 516 444 330 balcarka@caves.cz
Štěrbová, Hana průvodce v CHJ +420 381 299 034
Štrobichová, Ludmila referent technického oddělení, Průhonice +420 271 000 047 strobichova@caves.cz
Trebuláková, Taťána, Bc. finanční referentka, prodavačka, pokladní, průvodkyně 584 421 284
Trojanová, Marcela, Ing. účetní, Průhonice +420 271 000 055 trojanova@caves.cz
Vacátko, Zdeněk, provozní elektrikář v BDJ +420 481 682 167
Vandělík, Josef provozní elektrikář CHJ +420 381 299 034
Vaverková, Simona finanční referent, pokladní JNT +420 519 321 718
Vinš, Tomáš průvodce, údržbář KoJ +420 311 622 405 vins@caves.cz
Vozábalová, Evelyna vedoucí JNŠ +420 584 423 129 spicak@caves.cz
Zajíček, Petr, RNDr. radiační technik, speleolog, fotograf; Blansko +420 516 527 613 zajicek@caves.cz
Zajíčková, Pavlína průvodce, pokladní SŠJ +420 516 435 335
Záleský, Aleš, Mgr. průvodce, údržbář KoJ +420 311 622 405 zalesky@caves.cz
Zapletal, Zdeněk provozní elektrikář JJ +420 585 345 451
Zapletal, Zdeněk, Ing. vedoucí technického oddělení, Blansko +420 516 527 623 zapletal@caves.cz
Zouhar, Antonín dopravní referent, Blansko +420 516 527 622 zouhar@caves.cz
Zouhar, Aleš provozní elektrikář, údržbář, Blansko +420 516 527 618
Zukal, Petr provozní elektrikář, údržbář, Blansko +420 516 527 618
Zukal, Libor průvodce, pokladní v SŠJ +420 516 435 335