Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Úřední deska

Oficiální úřední deska Správy jeskyní ČR.


Obchodní podmínky – prodej eVstupenek přes internetový portál zpřístupněných jeskyní ČR Stáhnout
Obchodní podmínky – prodej a předprodej vstupenek Stáhnout
OTEVÍRACÍ DOBY A CENÍK VSTUPNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY - 2023 Stáhnout
OPENING TIMES AND ENTRY FEES OF THE SHOW CAVES IN THE CZECH REPUBLIC - 2023 Stáhnout
ÖFFNUNGSZEITEN UND EINTRITTSPREISE FÜR DIE SCHAUHÖHLEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK - 2023 Stáhnout
TERMINY OTWARCIA I CENNIK BILETÓW WSTĘPU DO JASKIŃ UDOSTĘPNIONYCH ZWIEDZAJĄCYM NA TERENIE REPUBLIKI CZESKIEJ - 2023 Stáhnout