Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Tiskové zprávy

Tiskové zprávy vydané Správou jeskyní ČR.
Kontakt pro média: Mgr. Pavel Gejdoš, tel.: 724 678 153


Nový ředitel Správy jeskyní ČR od 1. dubna 2019 (1. 4. 2019) Stáhnout
Správa jeskyní ČR uvítala desetimilóntého návštěvníka (27. 8. 2019) Stáhnout
Hlavni sezóna ve zpřístupněných jeskyních začíná na Velký pátek 30. března! (březen 2019) Stáhnout
Tisková zpráva k zahájení návštěvní sezony 2018 ve zpřístupněných jeskyních ČR (březen 2018) Stáhnout