Doporučení pro návštěvníky jeskyní Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Pro školy / Soutěž pro děti, studenty i pedagogy

Mezinárodní tvůrčí soutěž na téma ochrana krasu

U příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu (IYCK – International Years of Caves and Karst) se Správa jeskyní České republiky stala spolupořádající organizací 5. ročníku mezinárodní soutěže nazvané „Karst under protection – gift for the future generation“ (Ochrana krasu – dárek pro budoucí generace).
Hlavním organizátorem soutěže je Experimental Laboratory of Karstology Národního institutu geofyziky, geodezie a geografie Bulharské akademie věd v Sofii.

.

Děkujeme našim účastníkům za reprezentování České repulibky v této mezinárodní soutěži. A gratulujeme všem oceněným!

První informace o výsledcích je zveřejněna na stránkách: http://prokarstterra.bas.bg/competition/news.html

Názvy vítězných děl společně se jmény jejich autorů jsou uveřejněny zde.

V přípravě je virtuální výstava vítězných výtvorů, která bude uveřejněna také na stránkách http://prokarstterra.bas.bg.

Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit děti základních škol do 12 let, žáci a středoškolští studenti ve věku 12+, studenti univerzit i pedagogové na všech stupních výuky. Soutěží se v několika kategoriích, zaslat je možné díla charakteru výtvarného i grafického, eseje, postery, webové prezentace nebo jiná díla uvedená v propozicích.

Soutěžní kategorie

Soutěží se v několika kategoriích, rozdělených podle věku účastníků i podle charakteru jejich tvorby.

1.1. Děti do 12 let věku

- kresba nebo koláž vyrobená z přírodních materiálů
- multimediální prezentace nebo video

1.2. Děti starší 12-ti let

- kresba nebo koláž vyrobená z přírodních materiálů
- multimediální prezentace nebo video nebo počítačová hra nebo webové stránky
- esej
- poster, plakát nebo pohlednice
- komiks

2. Vyučující

- moje neobvyklá hodina
- náš studentský projekt

3. Studenti univerzit

- vědecká esej nebo multimediální prezentace nebo video nebo počítačová hra nebo webové stránky
- kresba nebo malba
- karikatura nebo komiks nebo groteska
- umělecká instalace

Detailní propozice v anglickém jazyce naleznete dole na stránce (ke stažení).

Termín a adresy pro odeslání soutěžních děl

Soutěžní díla je nutno odeslat do 29. dubna 2022, a to podle jejich charakteru:

buď poštou na adresu:

Bulgaria
1113 Sofia
NIGGG-BAS 
„Akad. Georgy Bonchev“ street, Bl. 3
For the Karst competition

případně elektronicky na e-mail: karstcomp@abv.bg

Další informace

Komunikačními jazyky jsou angličtina, ruština a bulharština.

Zaslaná díla opatřete adresou školy i jednotlivých účastníků s uvedením jejich věku a soutěžní kategorie.

Díla se účastníkům nevrací, zůstanou v depozitu Bulharské akademie věd.

Podrobné informace naleznete na stránkách: http://prokarstterra.bas.bg/competition

Ceny

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží certifikát a věcné ceny od Bulharské akademie věd. Absolutní vítěz navíc pozvánku na účast na speciální exkurzi zaměřenou na krasové jevy Bulharska.

Nejlepší umístění z českých účastníků navíc obdrží publikaci nebo DVD s jeskynní tematikou od Správy jeskyní ČR.

Kontaktní adresy

Kontaktní adresa pro dotazy za ČR: suldovska@caves.cz

Kontaktní adresy pro Bulharsko: karstcomp@abv.bg, psgeo@abv.bg

Minulý ročník

O průběhu minulého, tj. 4. ročníku, který se uskutečnil v roce 2019, (i o ostatních činnostech v rámci bulharského projektu ProKARSTerra) se můžete dočíst ve článku Olgy Suldovské: Výročí 10 let mezinárodní vědecko-praktické sítě ProKARSTerra, který je dostupný na:

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-zpravy-aktuality-zajimavosti/vyroci-10-let-mezinarodni-vedecko-prakticke-site-prokarsterra/


Základní informace o 5. ročníku soutěže "Karst under protection – gift for the future generations" Stáhnout
Podrobné informace o 5. ročníku soutěže "Karst under protection – gift for the future generations" v anglickém jazyce Stáhnout