Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Služby a nabídky / Propagace

Správa jeskyní ČR má své propagační oddělení, které se stará o vydávání propagačních materiálů, vydávání publikací, správu webů, i sociálních sítí.

Ve zpřístupněných jeskyních jsou pořádány během roku různé akce: koncerty, výstavy, zábavné akce pro děti.

Kontakt: gejdos@caves.czJako první spatří návštěvníci skleněné houbičky ve Veselé jeskyni.  - Sedící dívčí figura "Stánkařka" Veroniky Plátkové inspirovaná polskými trhovkyněmi  - Pouťové balónky nás vracejí do dětství.  -
DSCF0476.JPG -