Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

O nás / Projekty

Projekty realizované Správou jeskyní České republiky - výběr


Rekonstrukce a dostavba provozní budovy Správy Jeskyně Na Špičáku Stáhnout
Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně (1. 10. 2020 - 31. 3. 2022) Stáhnout
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy (1. 11. 2020 -31. 12. 2022) Stáhnout