KRASOVÉ HUDEBNÍ LÉTO s J. Svěceným pokračuje 3. 8. 2021 v areálu u Javoříčka Více
Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 1. 8. 2021 Více
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Všech 14 přístupných jeskyní ČR je od června otevřeno pro veřejnost, s omezeními

Zpřístupněné jeskyně v České republice obnovily od úterý 1. června 2021 turistický provoz. Je však omezen dle následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 1. 8. 2021

Každý návštěvník musí mít respirátor,

před vstupem do jeskyně použít dezinfekci na ruce,

nečlenové společné domácnosti musí dodržovat rozestupy,

v případě účasti na skupinové prohlídce o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob při nákupu vstupenky od neděle 1. srpna 2021 příslušným dokladem prokázat že:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen vir) s negativním výsledkem,

nebo

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem,

nebo

- osoba byla úplně očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem, že od očkování uplynulo nejméně 14 dní,

nebo

- osoba prodělala onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní.

Účastníci skupinových prohlídek do 20 osob musí být od neděle 1. srpna 2021 individuálně připravení prokázat případné kontrole orgánu ochrany veřejného zdraví příslušným dokladem splnění podmínky podle některého z výše uvedených bodů.

Děti do 6 let nepotřebují žádné potvrzení.

Prosíme účastníky prohlídek nad 20 osob, aby si příslušné doklady předem připravili ke kontrole při nákupu vstupenky/vstupu do jeskyně. Předložené doklady budou po kontrole návštěvníkům vráceny.

Platnost dárkových poukazů na rok 2020 byla prodloužena do 30. září 2021.

Děkujeme za pochopení.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jana Červová

27.07.21

Dobrý den, včera 26.7. 2021 jsem s rodinou navšíivila Punkevní jeskyně. Moc jsme se těšili na projížďku lodí. Bohužel přístup našeho lodivoda byl…

Milan

16.07.21

V pondělí 12.7.2021 jsme navštívili Jeskyně na Turoldu a prohlídka se nám moc líbila a byla zajímavá. Super byla i průvodkyně sl. Jolana, která…