Do jeskyní je nově možné zakoupit také ON-LINE eVstupenky! více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Uzavírka silnice mezi Bozkovem a Semily!

Na silnici od Semil do Bozkova probíhá až do konce října rekonstrukce.

Informace na stránkách obce Bozkov:

uzavírka silnice II/288 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/289 po křižovatku se silnicí č. III/2887 v období od 02. 03. 2020 do 30. 10. 2020 z důvodu stavebních prací při rekonstrukci této komunikace takto:

1) uzavírka – 02. 03. 2020 – 22. 03. 2020 s časovým omezením 7:00–17:00 průjezd povolen linkovým autobusům a vozidlům ISZ (před příjezdem do uzavřeného úseku použít světelné a zvukové signály)

2) Uzavírka 23. 03. 2020 – 30. 10. 2020 vjezd povolen pouze vozidlům stavby

Objížďka uzavřeného úseku silnice II/288 se se nařizuje:
Obousměrně pro veškerou dopravu
od křiţovatky se silnicí č. II/289 a dále po této silnici do Příkrého, Škodějova na křiţovatku silnic č. II/289 a II/290 a dále po silnici II/290 do Vysokého nad Jizerou na křiţovatku se silnicí III/2887 a dále po této silnici přes obce Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, Roztoky u Semil, Jesenný do obce Bozkov.

Objízdná trasa pro vozidla do 16 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici do Ţelezného Brodu ke křiţovatce silnic II/288 a III/2881 a dále po této silnici na křiţovatku se silnicí II/282 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/282 a II/292 na silnici II/292 a dále po této silnici přes obce Pelechov a Proseč do Semil.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t.: z obce Bozkov po silnici III/2887 na křiţovatku silnic III/2887 a II/288 a dále po této silnici ke křiţovatce silnic II/288 a III/2888 v Podbozkově a dále po veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1928 a 1930 v k.ú. Bozkov do obce Cimbál na křiţovatku se silnicí II/288 a dále na silnici II/289. V úseku veřejně přístupné komunikace je provoz řízen kyvadlově SSZ

.

PROVOZ BOZKOVSKÝCH DOLOMITOVÝCH JESKYNÍ NEOMEZEN

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Tomáš Vognar

09.03.20

Chyby děláme všichni a moje uznání má ten, kdo se k nim správně postaví. Doma z výletu do jeskyně a na Macochu jsem zjistil, že jsme nevědomky…

Jana Janalíková

26.01.20

Dobrý den, dne 25.1 2020 jsme navštívili kostýmovou prohlídku s názvem S čerty nejsou žerty a musím uznat že to opravdu stálo za to. Děti byli…