Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Odborná konference v Blansku se 17. a 18. 9. zaměří na téma Kras, jeskyně a lidé

Letošní Mezinárodní rok jeskyní a krasu 2021 - International Year of Caves and Karst (IYCK) - připomene v pátek 17. a sobotu 18. září odborná konference Kras, jeskyně a lidé, konaná v hotelu Panorama v Blansku. Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) se k IYCK připojila s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“. „V tomto duchu se ponese i většina velmi zajímavých prezentací konference, které společně připravili Správa jeskyní ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká speleologická společnost a Česká geologická služba,“ přibližuje ředitel SJ ČR Lubomír Přibyl. 

Jiří Otava z České geologické služby představí aktivity této organizace v krasových oblastech ČR, jeho kolegyně Eva Kryštofová Krasové vody a působení člověka. Z České speleologické společnosti ukáže Roman Šebela Cestu rudických vod - krasové vody z pohledu jeskyňáře a starosty, Jan Sirotek Mapování Amatérské jeskyně a Marek Audy téma „Amatérská jeskyně 3D + NEE (neviditelné ekologické excesy)“. Geochemická studie krasových hornin a sintrů na vybraných lokalitách ČR je tématem Patricie Žilové z VŠB-TÚO, Markéta Vojnarové z VŠB-TÚO se zaměří na Výskyt a geneze krasových útvarů v důlních dílech Hornoslezské pánve.

Z Agentury ochrany přírody a krajiny vystoupí Antonín Tůma (Ochrana nepřístupných jeskyní), Marie Kotyzová (Zatravnění 1. zóny CHKO), Zdeněk Musil (Biota v Macoše) a Antonín Krása (Zajímavosti ze života jeskynní fauny). Martin Golec z olomoucké Palackého univerzity a Zuzana Golec Mírová z Univerzity Karlovy představí výsledky nedávných archeologických průzkumů „Býčí skála - Minulost, přítomnost, budoucnost“. Na světově proslulou lokalitu v Josefovském údolí upozorní i Pavel Pracný z Masarykovy univerzity (Mikroklima jeskyně Býčí skála). Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea nachystá téma „Moravský kras v paleolitu a trochu i poté“. Petr Zajíček ze SJ ČR přiblíží Epigrafické výzkumy uhlíkových čar v Moravském krasu, Vlastislav Káňa z Muzea Blanenska Metody práce při paleontologických výzkumech v jeskyních, Alena Nováková z Akademie věd ČR Houby v jeskyních. Na léčivý efekt jeskynní se zaměří Jarmila Überhuberová z MPSV (Provozování speleoterapie v konceptu léčebné metodiky Überhuberové) a Hana Zmrzlá z Léčebny Ostrov (Jeskyně léčí; speloterapie v Moravském krasu).

Závěrečné posterové diskuze zacílí například na bezpečnost v jeskyních a rekonstrukci zpřístupněných jeskyní pro veřejnost a speleoterapii, Punkvu v systému Amatérské jeskyně  a její hospodaření s vodou, mechy ve Slovenských jeskyních či ochranu vybraných jeskyní a krasových jevů ve zvláště chráněných územích ČR. V sobotu jsou v plánu exkurze do vybraných jeskyní.

Letošní Mezinárodní rok jeskyní a krasu připomněl i cyklus koncertů houslisty Jaroslava Svěceného Krasové hudební léto 2021 ve třech moravských jeskyních. Vyvrcholil diváky potleskem vestoje oceněnými představeními Na Vivaldiho v Koncertním sále jeskyně Výpustek. IYCK doplnily i výstavy o ochraně krasového podzemí ve vstupních budovách jeskyní Punkevních v Moravském krasu a Bozkovských dolomitových u Semil či Mezinárodní noci pro netopýry v jeskyních Na Špičáku, Kateřinské a Chýnovské.

„Účelem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je přiblížit jejich význam a jedinečnost běžným lidem, kteří si tyto aspekty mnohdy neuvědomují. Krasové oblasti a jeskyně jsou světem specifickým. Nejde jen o prostory v podzemí a další krasové jevy. Mají odlišné mikroklima, žijí zde unikátní živočichové a krasové vody jsou mimořádně významné pro ekosystém i lidstvo. Ochrana jeskyní a krasových oblastí je velmi důležitá a je nutno tuto skutečnost šířit do povědomí lidí,“ říká organizátor konference Petr Zajíček ze SJ ČR.

Pro informace o dění v krasovém podzemí je dobré sledovat web SJ ČR www.caves.cz i sociální sítě facebook.com/jeskynecr a instagram.com/jeskynecr.  O roku jeskyní více na webu www.iyck2021.org

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…

Andrea

24.08.22

O víkendu jsme zavítali s přítelem :-) Slečna průvodkyně milá i její kolega, který nám zodpověděl všechny zvědavé dotazy. Celkově ochotní zaměstnanci…