Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Hradišťan s Jiřím Pavlicou zahrál v jeskyni Výpustek na podporu Charity Blansko

Hradišťan s Jiřím Pavlicou zahrál v jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském krasu v pátek 4. listopadu 2022 od 18:00. Benefiční koncert podpořil aktivity Oblastní charity Blansko, která si připomíná 30. výročí svého fungování. 

„Koncert v úžasné akustice Jindřichova sálu jeskyně nabídl propojení mystické atmosféry Moravského krasu a moravského folklóru s přesahem přes staletí,“ řekl ředitel blanenské charity Pavel Kolmačka. "Výtěžek koncertu 20 435 korun věnujeme na nejpotřebnější z regionu," dodal. Před vystoupením Kolmačka předal ocenění deseti Chariťákům za jejich výjimečnou práci.

Oblastní charita Blansko pomáhá po celém Blanensku seniorům, nemocným a umírajícím lidem, lidem s postižením, lidem v tísni, bez domova, ohroženým dětem a mládeži, rodinám, matkám, které ztratily domov a dalším lidem, kteří její služby potřebují. O aktivitách blanenské charity se lze více dozvědět na webu blansko.charita.cz a facebook.com/charitablansko.

Fotografie z koncertu objektivem Jaroslava Šandy si lze prohlédnout na facebooku SJ ČR zde. 

Labyrint chodeb a dómů Výpustek vytvořila ponorová činnost Křtinského potoka. Krasové podzemí v Křtinském údolí je proslaveno nálezy tisíců kostí pravěkých jeskynních medvědů (Ursus spelaeus). První zdokumentovaní návštěvníci již v 17. století nacházeli kosti pravěké zvířeny. V tomto období také vytvořil první popis jeskynních prostor mnich Martin Alexander Vigsius. Jan Ferdinand Hertold v roce 1669 ve spise Tartaro-Mastix Moravie popisuje temné otvory do chodeb a propastí, „které se dosud nikdo neodvážil prozkoumati“. Ve 30. letech 20. století se v jeskyni průmyslově těžila fosfátová hnojiva, za druhé světové války podzemí nacisté upravili pro továrnu na letecké motory do stihaček. Po roce 1961 ji Československá lidová armáda přestavěla na tajné velitelství vojsk, které mělo odolat atomové válce na povrchu. K tomu účelu sloužila až do roku 2001, o šest let později ji Správa jeskyní České republiky zpřístupnila turistům. Letošní novinkou je zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně a dětské prohlídky s medvědem Brunem.

FB událost
Plakát akce

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…