Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

6. říjen se připomíná jako Mezinárodní den geodiverzity

Generální konference Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)  rozhodla na svém zasedání 22. listopadu 2021 o trvalém vyhlášení 6. října Mezinárodním dnem geodiverzity (MDG)  s cílem zvýšit povědomí o mnoha výhodách, které geodiverzita poskytuje lidem, společnosti a životnímu prostředí.

V tomto smyslu má nabídnout Mezinárodní den geodiverzity příležitost předvést, jak může vzdělání v geologických vědách poskytnout lidstvu udržitelná řešení naléhavých problémů, jako je zodpovědná těžba zdrojů, snižování rizika katastrof, zmírňování změny klimatu a ztráta biologické rozmanitosti. Zvýší také povědomí o kritických vazbách mezi geodiverzitou a všemi formami života.

Více informací zde


Odkazy:

International Geodiversity Day - Geodiversity Day

UNESCO adopts International Geodiversity Day

V pondělí 10. října 2022 se při této příležitosti v Hranicích uskuteční přednáška s besedou Hranická propast očima geologů -  více zde

MDG připomene i koncert v jeskyni Na Špičáku v sobotu 8. října 2022

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…