Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

2021 slavnostně vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

„POZNÁVAT, ROZUMĚT A CHRÁNIT“ je hlavní motto Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 - International Year of Caves and Karst (IYCK).

Mezi hlavní cíle Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 patří:

• zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí,

• podporovat význam jeskyní a krasu prostřednictvím udržitelného rozvoje, zejména pokud jde o kvalitu a kvantitu vody, zemědělství, geoturistiku či ekoturistiku a přírodní a kulturní dědictví,

• ukazovat, nakolik je studium a řádné hospodaření s jeskyněmi a krasem rozhodující pro globální ekonomiku a životní prostředí,

• budovat celosvětovou vzdělávací kapacitu prostřednictvím aktivit zaměřených na vědu o jeskynních a krasových jevech,

• podporovat povědomí o interdisciplinární povaze věd a managementu v oblasti jeskynních a krasových jevů a zdůraznit, jak budou v budoucím výzkumu, vzdělávání a ochraně životního prostředí potřebné interakce mezi různými oblastmi vědy a managementu,

• navázat trvalá partnerství s cílem zajistit, aby tyto činnosti, cíle a úspěchy pokračovaly i v budoucnu, až Mezinárodní rok jeskyní a krasu skončí.

Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021 - IYCK je iniciativou Mezinárodní speleologické unie (UIS). Tuzemskými partnery jsou Správa jeskyní České republiky, Česká speleologická společnost, Česká geologická služba a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český kras). 

Všechny podporující organizace, stejně jako aktuální informace o události lze najít na oficiálním webu IYCK: www.iyck2021.org

Správa jeskyní ČR spolu s ostatními partnery chystá řadu akcí, doporučujeme sledovat nás FACEBOOK, INSTAGRAM či kanál YOUTUBE ;)

International Year of Caves and Karst MOVIE

Záznam slavnostního zahájení IYCK 2021 (26. 1. 2021)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…