Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Péče o jeskyně / Knihovna

Vyhledávání v seznamu pomocí ctrl + F

Knihovna Správy jeskyní ČR se nachází v budově pracoviště v Průhonicích na adrese Květnové náměstí 3
Informace:: 271 000 056; 271 000 040; mrazkova@caves.cz; sprava jeskynicr@caves.cz

Název Podnázev Autor Nakladatelství Rok Typ Archiv
Sborník geologických věd řada A - Antropozoikum --- Ústřední ústav geologický, Praha 1971 kniha SJ ČR
10. Internationales Symposium für Speläotherapie Beiträge zu Speläotherapie und Höhlenklima, II Adam Hans Verband österreichischer Höhlenforscher 1994 kniha SJ ČR
100 x Über die Tschechoslowakei Loser Jiří Orbis 1983 kniha SJ ČR
110 výletů s Dopravním podnikem hlavního města Praha --- Dopravní podnik hlavního města Praha 2009 kniha SJ ČR
120 let Mayrau Uváček Jan Skanzen dolu Mayrau 1995 kniha SJ ČR
120 let železnice v postojnski jami Borjančič Alenka Notranjski kompleksni muzej, Postojna 1992 kniha SJ ČR
1309 testových otázek BOZP Šenk Zdeněk ANAG, spol. s r. o., Olomouc 2011 kniha SJ ČR
16th International Congress of Speleology Czech Republic, Brno, July 21–28, 2013 : program Zdeněk Motyčka, Katerina Motyčková Česká speleologická společnost, Praha 2013 kniha SJ ČR
16th International Congress of Speleology, volume 1 Czech Republic, Brno, July 21–28, 2013 : proceedings --- SPELEO2013 and in the co-operation with the International Union of Speleology, Praha 2013 kniha SJ ČR
16th International Congress of Speleology, volume 2 Czech Republic, Brno, July 21–28, 2013 : proceedings --- SPELEO2013 and in the co-operation with the International Union of Speleology, Praha 2013 kniha SJ ČR
16th International Congress of Speleology, volume 3 Czech Republic, Brno, July 21–28, 2013 : proceedings --- SPELEO2013 and in the co-operation with the International Union of Speleology, Praha 2013 kniha SJ ČR
1908-1998: novant´anni fra turismo e ricerca --- 1998 kniha SJ ČR
1975-1985 10 let objevu j. Martina, 10 let činnosti speleoskupiny Tetín Plot Josef ZO Tetín 1985 kniha SJ ČR
2. Sympozium o pseudokrasu Sborník referátů ze sympozia Vítek Jan ČSS 1989 kniha SJ ČR
20 let činnosti ZO ČSS 6-15 Holštejnská 1966 -1986 Moučka Jiří 1986 kniha SJ ČR
25 let příběhů Národního parku Šumava Jan Dvořák Impressum, Správa NP Šumava, Vimperk 2016 kniha SJ ČR
25 let výzkumů krasového území Himmel Jan Česká speleologická sekce DK ROH KSB 1981 kniha SJ ČR
27th International Geological Congres General Proceedings --- 1987 kniha SJ ČR
2nd International Workshop on Ice Caves IWIC-II Demänovská Dolina, Slovak Republic, May 8-12, 2006 : proceedings Zelinka, Ján Knižné centrum, Liptovský Mikuláš 2007 kniha SJ ČR
3 Grotte 3 Fiume Anielo Aloia a další Parco Nazionale del Cliento 2014 kniha SJ ČR
3. Národní speleologický kongres Albrecht Jan ČSS 2004 kniha SJ ČR
4th International ISCA Congress Use of Modern Technologies in the Development of Caves for Tourism Zupan Hajna Nadja I.S.C.A. 2004 kniha SJ ČR
50 let Krkonošského národního parku Bašta, Jiří Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí 2013 kniha SJ ČR
50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj Ján Tulis Speleologický klub Slovenský raj, Žilina 2014 kniha SJ ČR
50. let Koněpruských jeskyní Krasové drby a pověsti: Sborník vědeckých prací z Českého krasu Mach Václav 1953 kniha SJ ČR
5th Conference on Protection Against Radon at Home and at Work Book of abstracts --- ČVÚT 2007 kniha SJ ČR
6th Congress international show caves association proceedings. --- State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš 2011 kniha SJ ČR
6th International Congress of speleology Guide to Excurcion Karst of Bohemia --- Exkurze A-1, B-5 1973 kniha SJ ČR
730 let obce Supíkovice --- Obec Supíkovice, tisk EUROPRINT a.s. Praha 2014 kniha SJ ČR
850 let plaského kláštera Sborník příspěvků semináře: Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny Charvátová Kateřina Muzeum a galerie severního Plzeňska 1995 kniha SJ ČR
A csepegö kövek igézetében Dénes Balázs A Szerzö Kiadása 1994 kniha SJ ČR
A Karsztok Morfogenetikája A Karstfejlödés Varienciái Jakucs László Akadémiai Kiadó 1971 kniha SJ ČR
A Rehtélyes Bátori-Barlang György Vajna Gondolat 1973 kniha SJ ČR
A Sztraczenai Völgy Es A Dobsinai Jégbarlang Pelech E. Johann Franklin-Társulat Könyvnyomdája 1884 kniha SJ ČR
Abaligeti-barlang Székely Kinga Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala 2002 kniha SJ ČR
Absolventská práce Přednemocniční péče při nehodě v podzemních prostorách Dvořáček Lukáš Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno 2011 kniha
Abstracts Symposium on Speleotherapy Říčný Drahoslav ČSS 1986 kniha SJ ČR
Abstrakta IV. Mezin. Setkání speleologů v Mor. Krasu, II. Nár. spel. Kongres --- ČSS 1999 kniha SJ ČR
Acta carsologica 20/1991 Krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1991 kniha SJ ČR
Acta carsologica 24/1995 krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1995 kniha SJ ČR
Acta carsologica 26/1/1997 Vol. 26 - No. 2, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1997 kniha SJ ČR
Acta carsologica 26/2/1997 Vol. 26 - No.2, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1997 kniha SJ ČR
Acta carsologica 27/1/1998 Vol. 27 - No.1, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1998 kniha SJ ČR
Acta carsologica 27/2/1998 Vol. 27 - No. 2, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1998 kniha SJ ČR
Acta carsologica 28/1/1999 Vol. 28 - No. 1, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1999 kniha SJ ČR
Acta carsologica 28/2/1999 Vol. 28 - No. 2, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjia znanosti in umetnosti 1999 kniha SJ ČR
Acta carsologica 29/1/2000 Krasoslovni zbornik, Vol. 29 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2000 kniha SJ ČR
Acta carsologica 29/2/2000 Krasoslovni zbornik, Vol. 29 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2000 kniha SJ ČR
Acta carsologica 30/1/2001 Vol. 30 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2001 kniha SJ ČR
Acta carsologica 30/2/2001 Vol. 30 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2001 kniha SJ ČR
Acta carsologica 31/1/2002 Monitoring of Karst Caves, Vol. 31 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2002 kniha SJ ČR
Acta carsologica 31/2/2002 Vol. 31 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2002 kniha SJ ČR
Acta carsologica 31/3/2002 Vol. 31 - No. 3 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2002 kniha SJ ČR
Acta carsologica 32/1/2003 Vol. 32 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2003 kniha SJ ČR
Acta Carsologica 32/1/2003 Vol. 32 - No. 1 Selleri Gianluca ZRC SAZU 2003 kniha SJ ČR
Acta carsologica 32/2/2003 Vol. 32 - No 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2003 kniha SJ ČR
Acta carsologica 33/1/2004 Vol. 33 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2004 kniha SJ ČR
Acta carsologica 33/2/2004 Vol. 33 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2004 kniha SJ ČR
Acta carsologica 34/1/2005 Vol. 34 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2005 kniha SJ ČR
Acta carsologica 34/2/2005 Vol. 34 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2005 kniha SJ ČR
Acta carsologica 35/1/2006 Vol. 35 - No 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2006 kniha SJ ČR
Acta carsologica 35/2/2006 Vol. 35 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2006 kniha SJ ČR
Acta carsologica 36/1/2007 Vol. 36 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2007 kniha SJ ČR
Acta carsologica 36/2/2007 Vol. 36 - No. 2 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2007 kniha SJ ČR
Acta carsologica 36/3/2007 Vol. 37 - No. 3 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2007 kniha SJ ČR
Acta carsologica 37/1/2008 Vol. 37 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2008 kniha SJ ČR
Acta carsologica 37/2-3/2008 Vol. 37 - No. 2-3 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2008 kniha SJ ČR
Acta carsologica 38/1/2008 Vol. 38 - No. 1 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2009 kniha SJ ČR
Acta carsologica 38/2-3/2009 Vol. 38 - No. 2-3 --- Slovenske akademjie znanosti in umetnosti, Ljubljan 2009 kniha SJ ČR
Acta carsologica 39/1/2010 Vol 39 - No. 1 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2010 kniha SJ ČR
Acta carsologica 39/2/2010 Vol. 39 - No. 2 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2010 kniha SJ ČR
Acta carsologica 39/3/2010 Vol. 39 - No. 3 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2010 kniha SJ ČR
Acta carsologica 40/1/2011 Vol. 40 - No. 1 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2011 kniha SJ ČR
Acta carsologica 40/2/2011 Vol. 40 - No. 2 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2011 kniha SJ ČR
Acta carsologica 40/3/2011 Vol. 40 - No. 3 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2011 kniha SJ ČR
Acta carsologica 41/1/2012 Vol. 41 - No. 1 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2012 kniha SJ ČR
Acta carsologica 41/2-382012 Vol. 41 - No. 2 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2012 kniha SJ ČR
Acta carsologica 42/1/2013 Vol. 42 - No. 1 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2013 kniha SJ ČR
Acta carsologica 42/2-3/2013 Vol. 42 - No. 2-3 --- Inštitut za raziskovanje krasa, Ljubljana 2013 kniha SJ ČR
Acta carsologica 43/1/2014 Vol. 43 - No. 1 --- Slovenska academija znanosti in umetnosti, Ljubjana 2014 kniha SJ ČR
Acta carsologica 43/2-3/2014 Vol. 43 - No. 2-3 --- Slevenska akademija znanosti in umjetnosti, Ljubljana 2014 kniha SJ ČR
Acta carsologica 44/1/2015 Vol. 44 - No. 1 --- Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU 2015 kniha SJ ČR
Acta carsologica 44/2/2015 Vol. 44 - No. 2 --- Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU 2015 kniha SJ ČR
Acta carsologica 44/3/2015 Vl. 44 - NO. 3 --- Slovenska academija znanosti in umetnosti, SAZU 2015 kniha SJ ČR
Acta carsologica 45/1/2016 Vol. 45 - No. 1, krasoslovni zbornik --- nakladetelství Slovenska akademjie znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 2016 kniha SJ ČR
Acta carsologica 45/2/2016 Vol. 45 - No. 2, krasoslovni zbornik --- nakladetelství Slovenska akademjie znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 2016 kniha
Acta carsologica 45/3/2016 Vol. 44 - No. 2, krasoslovni zbornik --- Slovenska akademjie znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 2016 kniha SJ ČR
Acta carsologica 46/1/2017 Vol. 46 - No. 1 - Slovenska akademjie znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 2017 kniha SJ ČR
Acta carsologica 46/2-3/2017 Vol. 47 - No. 2-3 - Slovenska akademjie znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana 2017 kniha SJ ČR
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae Moravec Jozef Czech Zoological Society 2002 kniha SJ ČR
Acta speleologica 1/2010 Výpustek bájná jeskyně u Křtin, její 400letá historie a význam Musil Rudolf Správa jeskyní ČR 2010 kniha SJ ČR
Acta speleologica 2/2011 Kůlna její historie a význam Karel Valoch Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2011 kniha SJ ČR
Acta speleologica 3/2011 Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR Jiří Hebelka, Jaroslav Rožnovský Správa jeskyní ČR 2011 kniha SJ ČR
Acta speleologica 4/2013 Zbrašovské aragonitové jeskyně 100. výročí objevení Milan Grešl, Barbora Šimečková, eds. Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2013 kniha SJ ČR
Acta speleologica 6/2015 Brouci (Coleoptera) v jeskyních a propastech České republiky, Beetles (Coleoptera) in Caves and Chasms of the Cyech Republic Roman Mlejnek, Hamet A., Růžička J. Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Acta speleologica 7/2016 150 let Chýnovské jeskyně, Sborník příspěvků semináře ke 150. výročí objevení CHJ František Krejča, ed. Správa jeskyní ČR 2016 kniha SJ ČR
Acta speleologica 8/2017 Dr. Ing. Karel Kostroň, Kras severomoravský, topografie a popis krasového území mezi Konicí a Litovlí; soupisem pís. opatřil a hist. pozn. doplnil Dr. Mořic Remeš Martin Koudelka, Radek Svojanovský, eds. Správa jeskyní ČR 2017 kniha SJ ČR
Acta Universitatis Carolinae Geologica 4, No. 1 -- Universita Karova, Praha 1967 kniha SJ ČR
Adventure of Caving A Beginner´s Guide for Exploring Caves Softly and Safely McClurg, D. D&J press 1986 kniha SJ ČR
Aggteleki Nemzeti Park Természeti Értékei - I. Az Aggteleki-karszt Baslangvilága Kinga Székely Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 1997 kniha SJ ČR
Agroenviromentální programy na květnatých podhorských loukách Jongepierová Ivana Audy 2004 kniha SJ ČR
Agroenviromentální programy v krasových území Jančo Jozef Audy 2004 kniha SJ ČR
Akten Alcadi '94 Akten zum Symposion zur Geschichte der Speläologie im Raum Alpen, Karpaten und Dinariden Pavuza Rudolf Herausgegeben vom Verband österreichischer Höhlenforsche 1996 kniha SJ ČR
Album ze starých Krkonoš Fotografické dokumenty ze života horáků Kubát Miroslav Kruh 1982 kniha SJ ČR
Alcadi '06 Konferencia 2006 szeptember 24-30 --- Hungarian Speleological Society 2008 kniha SJ ČR
Alcadi 2004 7th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians and Dinarides Bolner Katalin-Takács Institute of Geology AS CR 2004 kniha SJ ČR
Amatérská jeskyně 30 let od objevu největšího jeskynního systému České Republiky Audy Marek ČSS 2000 kniha SJ ČR
Amatérská jeskyně Mapové přílohy NEUVEDEN ČSS 2000 kniha SJ ČR
Analýza fyziogeografických prvků Moravského krasu Příloha k souboru map, text. Část I. Přibyl Jan ČSA 1984 kniha SJ ČR
Analýza návštěvnosti jeskyní Bakalářská práce Drbalová Pavla Vysoká škola ekonomická, Praha 2009 kniha SJ ČR
Analýza vybraných fyzickogeografických prvků Moravského krasu Textová část I. Přehled údajů o jeskyních Moravského krasu Přibyl Jan Československá akademie věd 1984 kniha SJ ČR
Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje --- Státní fond životního prostředí České republiky 2010 kniha SJ ČR
Anna-barlang Székely Kinga Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala 2004 kniha SJ ČR
Anthropozoikum V 1955 --- Nakladatelství Československé akademie věd 1956 kniha SJ ČR
Arboretum Hrubá Skála Roudná Milena et.al. Ministerstvo životního prostředí 2005 kniha SJ ČR
Arbres et artbustes Větvička Václav Artia 1984 kniha SJ ČR
Archeologický atlas Čech Vybrané památky od pravěku do 20. stoůetí Kuna Martin a kolektiv Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Academia, Praha 2015 kniha SJ ČR
Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou Klíma Bohuslav Academia 1974 kniha SJ ČR
Archeologie a jeskyně Mareš Karel Zlatý kůň 1997 kniha SJ ČR
Atlas des Cavités non Calcaires du Monde Chabert Claude Union Internationale de Spéléologie au pré de Madame Carle 1997 kniha SJ ČR
Atlas des grands gouffres du Monde Courbon Paul 1972 kniha SJ ČR
Atlas drahých kamenů Bouška V., Kouřimský Jiří Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1979 kniha SJ ČR
Atlas du Karst Wallon Bassin de la Lesse Calestine Michel G, Thys G. Commission Wallonne d'Etude et de Protection des Sites Souterrains, La Hulpe, SPWv 2015 kniha SJ ČR
Atlas jeskyní Moravského krasu díl I. Pustý žleb Audy Igor Muzeum Blansko 1997 kniha SJ ČR
Atlas krajiny České republiky Landscape Atlas of the Czech republic --- MŽP Praha, VÚKOZ Průhonice 2009 kniha SJ ČR
Atlas minerálů České a Slovenské republiky Sejkora J., Kouřímský J. Academia 2005 kniha SJ ČR
Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky Adamovič J., Mikuláš R., Cílek V. Academia, Praha 2010 kniha SJ ČR
Atlas skalních, zemních a půdních tvarů Rubín Josef Academia 1986 kniha SJ ČR
Auf den Spuren der Germanen, Po stopách Germánů --- Museum der Westlausitz, Kamenz 2012 kniha SJ ČR
Autrement Dit… Essai sur la Toponymie et la Description de l'Etage inférieur de la Grotte de Ramioul Hubart Jean-Marie Société Spéléologique de Wallonie 1989 kniha SJ ČR
Az Aggteleki Nemzeti Park Baross Gábor Mezögazda Kiadó 1998 kniha SJ ČR
Az Aggteleki Nemzeti Park és környéke Hadobás Sándor Aggtelek National Park 1995 kniha SJ ČR
Az Aggteleki Nemzeti Park Terkmészeti Értékei-1. Baradla-barlang Székely Kinga Aggtelek National Park 2005 kniha SJ ČR
Az Ösember Magyarországon Gáboriné Csánk Vera Gondolat 1980 kniha SJ ČR
Báňské předpisy I úplné znění s komentářem. úvodní slovo Roman Makarius Montanex,Ostrava 2008 kniha SJ ČR
Báňské předpisy II úplné komentované znění se souvisejícími stanovisky ČBÚ --- Montanex,Ostrava 2012 kniha SJ ČR
Báňské předpisy III Vyhlášky Českého báňského úřadu Luks, Josef MONTANEX 1995 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy VII úplné znění s komentářem. --- Montanex,Ostrava 2012 kniha SJ ČR
Báňské předpisy VII Vyhláška Českého báňskéhop úřadu č. 55/1996 Sb. --- MONTANEX 2005 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy VIII Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Taufer, Antonín MONTANEX 2000 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy XII Vyhláška č.435/1992 Sb. Českého báňského úřadu Filipec Vladislav Montanex 1997 kniha SJ ČR
Báňské předpisy XIII Úplné znění vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Hykel Alexander MONTANEX 2007 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy XVIII Vyhlášky ČBÚ Havel, Dušan Montanex 2002 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy XXI Vyhláška ČBÚ č. 298/2005 Makarius, Roman MONTANEX 2006 kniha SJ ČR; Blansko
Báňské předpisy XXII novelizované vydání úplné znění s komentářem --- MONTANEX, a.s. Báňské publikace 2007 kniha SJ ČR
Bánya - virágok Ásványok Magyarországról Lázár István Corvina 1989 kniha SJ ČR
Baradla - Barlang Idöutazás a cseppkövek birodalmában Kinga Székely Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2005 kniha SJ ČR
Baradla-Höhle bei Aggtelek und die Lednica-Eishöhle bei Szilitze im Gömörer Comitate Ungarns Schmidl Adolf Akademie der Wissenschaften 1897 kniha SJ ČR
Barlang-túrák 8 országban Hazlinszky Tamás Sport 1987 kniha SJ ČR
Barlangok Siffre Michel Gulliver 2002 kniha SJ ČR
Barlangok élövilága Gábor Csorba Officina Nova 1991 kniha SJ ČR
Barlangok útjain, vizein Kessler Hubert Mezögazdasági Kiadó 1985 kniha SJ ČR
Barrandien Geologie středočeského siluru a devonu v obrazech Svoboda Josef Československá akademie věd 1958 kniha SJ ČR
BDJ 40 let od zpřístupněníi Mini-sborníček na pamětnou --- Správa jeskyní ČR - Bozkovské dolomitové jeskyně 2009 kniha SJ ČR
Béke-Barlang A Komlós-patak felszín alatti útja Szunyogh Gábor Aggtelek Nemzeti Park 2004 kniha SJ ČR
Belanská jaskyňa a jej kras Anton Dropp Šport Bratislava 1959 kniha
Belianska jaskyňa --- Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši 2007 kniha SJ ČR
Belianska jaskyňa Bella Pavel Grafon 2000 kniha SJ ČR
Berounské pověsti Mevaldová Helena Muzeum českého krasu, Beroun 1993 kniha SJ ČR
Berounsko a Hořovicko v pravěku a raném středověku Stolz D., Matoušek V. ELCE BOOK PUBLISHING, Hořovice 2006 kniha SJ ČR
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Šenk Zdeněk ANAG, spol. s r. o., Olomouc 2009 kniha SJ ČR
Bezpečnostní směrnice pro horolezce a jeskyňáře Pro potřebu Lezeckých kurzů Krasové sekce ČSS ČSS 2001 kniha SJ ČR
Bibliografia tecnica speleologica Adriano Vanin Sesto S. Giovani 1981 kniha SJ ČR
Bibliografie časopisu Československý kras I (1948) - VII (1954) Skutil Jan ONV Blansko 1965 kniha SJ ČR
Bibliografie Hranického krasu Travěnec Fraňo Česká speleologická společnost, Praha 1990 kniha SJ ČR
Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1993 Maršáková Marie Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1995 kniha SJ ČR
Bibliografie okresu Blansko Kubíček Jaromír Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1987 kniha SJ ČR
Bibliografie pseudokrasu v ČSSR Vítek Jan ČSS 1986 kniha SJ ČR
Bibliografie střední části Moravského krasu Burkhardt Rudolf Adamovské strojírny 1958 kniha SJ ČR
Bibliography of Balthazar Hacquet and his contribution to natural sciences obituary on 200th anniversary of Hacquet´s death Kranjc, A., Južnič, S. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2013 kniha SJ ČR
Biele Karpaty Chránená krajinná oblasť Kuča Pavel Ekológia 1992 kniha SJ ČR
Biogeografické členění České Republiky Culek Martin Enigma 1996 kniha SJ ČR
Blanensko Panoš Vladimír Vydavatelství obchodu 1967 kniha SJ ČR
Bodendenkmal Pflege im Kreis Wernigerode Tschorn-Johannes S. Historische Darstellung des altes Einganges 1670 kniha SJ ČR
Bohemia centralis 28 --- AOPK ČR 2007 kniha SJ ČR
Bohemia centralis 32 (2014) Příroda Českého krasu Kolektiv autorů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2014 kniha SJ ČR
Botanicky významná území České republiky --- Agentura ochrany přírody ČR, Praha 2007 kniha SWJ ČR
Bozkovské dolomitové jeskyně Milka D., Hromas J., Ouhrabka V. Správa jeskyní ČR 2007 kniha SJ ČR
Brány do ztraceného světa Unikátní objevy na stolových horách Venezuely --- Nakladatelství JOTA, s.r.o. 2008 kniha
Brány do ztraceného světa Unikátní objevy na stolových horách Venezuely Audy Marek Nakladatelství JOTA, s.r.o. 2008 kniha SJ ČR
Bremsty Jestřebních hor Jirásek Václav Městské muzeum ve Rtyni 2000 kniha SJ ČR
Brněnské podzemí Svoboda Aleš R-atelier 2001 kniha SJ ČR
Broumovsko Přírodní a kulturní památky --- Sportovní a turistické nakladatelství 1964 kniha SJ ČR
Bulharsko Bousfield J., Richardson D. Jota Brno 2007 kniha SJ ČR
Býčí skála Jeskyně a člověk - příroda a kultura --- ZO ČSS 6-01 Býčí skála 2015 kniha SJ ČR
Bystrianska jaskyňa Bella Pavel Grafon 2002 kniha SJ ČR
Campanula Sborník referátů z konference k 45. výročí CHKO Jeseníky --- Společnost přátel přírodě blízkého lesa 2014 kniha SJ ČR
Carbonate Rocks Physical and Chemical Aspects Chilingar George V. Elsevier 1967 kniha SJ ČR
Cave Conservation and Restoration --- National Speleological Society 2006 kniha SJ ČR
Cave Geology Palmer, Arthur N. CAVE BOOKS 2007 kniha SJ ČR
Cave Minerals of the World Second Edition Hill C., Forti P. National Speleological Society 1997 kniha SJ ČR
Cave Tourism proceedings of International Symposium at 170 - anniversary of Postojnska jama --- International union of Speleology, Postojna 1989 kniha SJ ČR
Caves and Cave Life Chapman Philip HarperCollins 1993 kniha SJ ČR
Caves and caving Jasinski Marc The Hamlyn Publishing Group 1967 kniha SJ ČR
Caves and Karst of the Yorkshire Dales T. Waltham, D. Lowe, eds. British Cave Research Association 2016 kniha SJ ČR
Caves and Man Proceedings Balák Ivan Knižné centrum 1994 kniha SJ ČR
Caves in Czechoslovakia Skřivánek František Academia 1973 kniha SJ ČR
Caves in the Arts Székely Kinga Hungarian Speleological Society 1996 kniha SJ ČR
Caves of Sky A journey in the heart of glaciers Badino G., De Vivo A., Piccini L. La Venta - Esplorazioni Geografiche, Tintoretto 2007 kniha SJ ČR
Centralnyj Sovět po Turizmu i Exkurziam --- centralnoje reklamno-informacionoje bjuro "Turist" 1989 kniha SJ ČR
Cesta slepých brouků Vždy budou tajemství, která zůstanou neodhalena Roman Mlejnek Roman Mlejnek 2011 kniha SJ ČR
Cesta železa Moravským krasem Souchopová Věra SCHKO ČR 2002 kniha SJ ČR
Cestovní náhrady ve 234 příkladech Janoušek K. ANAG, spol. s r. o., Olomouc 2012 kniha SJ ČR
Cesty do podzemí Pecold Lumír Blesk 1992 kniha SJ ČR
Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky Kostrhun Petr Moravské zemské muzeum, Brno 2014 kniha SJČR
Církevní řády a kongregace v zemích českých Jirásko Luděk Fénix 1991 kniha SJ ČR
Civilizace moravského paleolitu a mezolitu Katalog k expozici v Pavilonu Anthropos Oliva Martin Moravské zemské muzeum, Brno 2005 kniha SJ ČR
Clamouse Sifre Michel 1995 kniha SJ ČR
Climate for a transport change Term 2007: indicators tracking transport and environment in the EU --- European Environment Agency 2008 kniha SJ ČR
Co ještě nevíte o NP Podyjí ani po 25 letech od jeho vyhlášení Kolektiv Správa NP Podyjí, Znojmo 2017 kniha SJ ČR
Co se dělo a psalo o krase před 100 lety 1900 Flek Jan AOPK ČR 2000 kniha SJ ČR
Co se psalo a dělo v krasu Rok 1901 Flek Jan AOPK ČR 2001 kniha SJ ČR
Conserving Hungary's Heritage The National Parks and World Heritage Sites Tardy János Természet Buvár Alapítvány 1999 kniha SJ ČR
Crystalline and Magmatic Ceplexes od Czechoslovakia Guide to Excursion 1 AC - 31 AC Sattran, V. Ústřední ústav geologický 1967 kniha SJ ČR
Cuevas turísticas: Cuevas vivas Selección de trabajos del 2. Congreso en Santander 2008 --- Asociación de Cuevas Turísticas Espańolas, Madrid 2009 kniha SJ ČR
Czech and European Environmental Law --- Czech Society for Environmental Law 2008 kniha SJ ČR
Czech Geological Survey Abroad Šárka Doležalová, ed. Czech Geological Survey, Prague 2012 kniha SJ ČR
Czech Geological Survey/Annual Report 2007 --- Česká geologická služba 2008 kniha SJ ČR
Czech Speleological Society 1986-1989 ČSS ČSS 1989 kniha SJ ČR
Czech Speleological Society 2013-2016 Jiřina Novotná, ed. Česká speleologická společnost, praha 2017 kniha SJ ČR
Čáp bílý Pták roku 1994 Formánek Jiří ČSO 1994 kniha SJ ČR
Čarovný svet jaskýň Sprístupněné jaskyne v Slovenskej republike jako súčasť svetového dedičstva --- Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 2005 kniha SJ ČR
Čas neandrtálců Time of Neandrthals Neruda Petr Moravské zemské muzeum, Brno 2016 kniha SJ ČR
Časopis pro mineralogii a geologii VIII Němejc, F. Československé akademie věd 1963 kniha SJ ČR
Časopis Turistů vydávaný KČT, ročník XXIV. --- Klub českých turistů, Praha 1912 kniha SJ ČR
Červená kniha 5 ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR Vyšší rostliny Čeřovský Jan Príroda 1999 kniha SJ ČR
České kuriozity II Mezi nebem a zemí --- Ing. Jitka Rolínková - Jitro, Na Královce 4, Pha 10 2008 kniha SJ ČR
České středohoří Cajz Vladimír Český geologický ústav 1996 kniha SJ ČR
Československé jeskyně Turistické zajímavosti ČSSR Josef Rubín Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1963 kniha SJČR
Československo ve starší době kamenné Žebera Karel Československá akademie věd 1958 kniha SJ ČR
Československý biografický slovník --- Academia Praha 1992 kniha SJ ČR
Československý kras --- Československá akademie věd 2008 kniha SJ ČR
Československý kras 10 č.1 Skřivánek František Československá akademie věd 1957 kniha SJ ČR
Československý kras 10 č.2 Gams Ivan Československá akademie věd 1957 kniha SJ ČR
Československý kras 10 č.4 Ložek Vojen Československá akademie věd 1957 kniha SJ ČR
Československý kras 11 Burkhardt Rudolf Československá akademie věd 1958 kniha SJ ČR
Československý kras 12 Skřivánek František Československá akademie věd 1960 kniha SJ ČR
Československý kras 13 Skřivánek František Československá akademie věd 1962 kniha SJ ČR
Československý kras 14 Ložek Vojen Československá akademie věd 1963 kniha SJ ČR
Československý kras 15 Šilar Jan Československá akademie věd 1964 kniha SJ ČR
Československý kras 16 Ložek Vojen Academia 1975 kniha SJ ČR
Československý kras 17 Ložek Vojen Academia 1965 kniha SJ ČR
Československý kras 18 Panoš Vladimír Československá akademie věd 1966 kniha SJ ČR
Československý kras 19 Ložek Vojen Československá akademie věd 1968 kniha SJ ČR
Československý kras 20 Franke Herbert W. Academia 1971 kniha SJ ČR
Československý kras 21 Ložek Vojen Academia 1972 kniha SJ ČR
Československý kras 22 Ložek Vojen Academia 1972 kniha SJ ČR
Československý kras 23 Ložek Vojen Academia 1972 kniha SJ ČR
Československý kras 24 Hromas Jaroslav Academia 1973 kniha SJ ČR
Československý kras 25 Ložek Vojen Academia 1974 kniha SJ ČR
Československý kras 26 Ložek Vojen Academia 1975 kniha SJ ČR
Československý kras 27 Štelcl Otakar Academia 1976 kniha SJ ČR
Československý kras 28 Přibyl Jan Academia 1977 kniha SJ ČR
Československý kras 29 Ložek Vojen Academia 1978 kniha SJ ČR
Československý kras 30 Šilar Jan Československá akademie věd 1980 kniha SJ ČR
Československý kras 31 Ložek Vojen Academia 1980 kniha SJ ČR
Československý kras 32 Spurný Zdeněk Academia 1982 kniha SJ ČR
Československý kras 33 Ložek Vojen Academia 1982 kniha SJ ČR
Československý kras 34 Ložek Vojen Academia 1984 kniha SJ ČR
Československý kras 35 Šilar Jan Československá akademie věd 1984 kniha SJ ČR
Československý kras 36 Ložek Vojen Academia 1985 kniha SJ ČR
Československý kras 37 --- Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1986 kniha SJ ČR
Československý kras 38 Plachý Stanislav Academia 1987 kniha SJ ČR
Československý kras 39 Spurný Zdeněk Academia 1988 kniha SJ ČR
Československý kras 40 Hromas Jaroslav Academia 1989 kniha SJ ČR
Československý kras 41 Cílek Václav Academia 1990 kniha SJ ČR
Československý kras I --- český speleologický klub pro Zemi Moravskoslezskou v Brně 1948 kniha SJ ČR
Československý kras II --- Speleologický klub v Brně 1949 kniha SJ ČR
Československý kras III --- Speleologický klub v Brně 1950 kniha SJ ČR
Československý kras IV --- Speleologický klub v Brně 1951 kniha SJ ČR
Československý kras V --- Speleologický klub v Brně ve spolupráci se St. archeolog. ústavem v Praze 1952 kniha SJ ČR
Československý kras VI --- Speleologický klub v Brně 1953 kniha SJ ČR
Československý kras VII --- Speleologický klub v Brně 1954 kniha SJ ČR
Československý kras VIII - IX --- Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1956 kniha SJ ČR
Československý kras VIII- IX / 01955 - 1956 --- Československá akademie věd, Praha 1956 kniha SJ ČR
Československý kras X --- Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1957 kniha SJ ČR
Český etymologický slovník Rejzek Jiří Leda 2001 kniha SJ ČR
Český kras Stárka Vladimír SNK 1984 kniha SJ ČR
Český kras - klíč k české krajině skály, voda a čas Žák, K., Majer, M., Cílek, V. Academia, Praha 2014 kniha SJ ČR
Český kras a jeskyně na Zlatém koni Stárka Vladimír STN 1955 kniha SJ ČR
Český kras I/1976 Sborník pro speleologický výzkum Bosák Pavel Okresní muzeum v Berouně 1976 kniha SJ ČR
Český kras II/1977 Sborník pro speleologický výzkum Bosák Pavel Okresní muzeum v Berouně 1977 kniha SJ ČR
Český kras III/1978 Sborník pro speleologický výzkum Bosák Pavel Okresní muzeum v Berouně 1978 kniha SJ ČR
Český kras IV/1979 Sborník pro speleologický výzkum Bosák Pavel Okresní muzeum v Berouně 1979 kniha SJ ČR
Český kras IX/1984 K 25. výročí zpřístupnění Koněpruských jeskyní V. Petr, ed. Okresní muzeum v Berouně 1984 kniha SJ ČR
Český kras V/1980 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1980 kniha SJ ČR
Český kras včera a dnes Václav Cílek SCHKO Český kras 2002 kniha SJ ČR
Český kras VI/1981 Sborník pro speleologický průzkum -- Okresní muzeum v Berouně 1981 kniha SJ ČR
Český kras VII/1982 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1982 kniha SJ ČR
Český kras VII/1982 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1982 kniha SJ ČR
Český kras VIII/1983 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum Beroun 1983 kniha SJ ČR
Český kras X/1984 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1984 kniha SJ ČR
Český kras XI/1985 Sborník pro speleologický výzkum I. Halbichová, ed. Okresní muzeum v Berouně 1985 kniha SJ ČR
Český kras XII/1986 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1986 kniha SJ ČR
Český kras XIII/1987 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1987 kniha SJ ČR
Český kras XIV/1988 Sborník pro speleologický výzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1988 kniha SJ ČR
Český kras XIX/1994 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum českého krasu v Berouně 1994 kniha SJ ČR
Český kras XL/2014 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu, p.o., Beroun 2014 kniha SJ ČR
Český kras XLI/2015 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2015 kniha
Český kras XLII/2016 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2016 kniha SJ ČR
Český kras XV/1989 Sborník pro speleologický průzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1989 kniha SJ ČR
Český kras XVI/1990 Sborník pro speleologický průzkum --- Okresní muzeum v Berouně 1990 kniha SJ ČR
Český kras XVII/1992 Sborník pro speleologický průzkum --- Okresní muzeum v Beruně 1992 kniha SJ ČR
Český kras XX/1994 sborník prací ze semináře "Člověk a jeskyně" --- Muzeum českého krasu v Berouně 1994 kniha
Český kras XXI/1995 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 1995 kniha SJ ČR
Český kras XXII/1996 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 1996 kniha SJ ČR
Český kras XXIII/1997 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum českého krasu v Berouně 1997 kniha SJ ČR
Český kras XXIV/1998 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum českého krasu v Berouně 1998 kniha SJ ČR
Český kras XXIX/2003 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2003 kniha SJ ČR
Český kras XXV/1999 Sborník pro speleologický výzkum --- Muzeum českého krasu v Berouně 1999 kniha SJ ČR
Český kras XXVI/2000 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2000 kniha SJ ČR
Český kras XXVII/2001 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2001 kniha SJ ČR
Český kras XXVIII/2002 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu v Berouně 2002 kniha
Český kras XXX/2004 Bosák Pavel Muzeum Českého krasu 2004 kniha SJ ČR
Český kras XXXI/2005 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu v Berouně 2005 kniha SJ ČR
Český kras XXXII/2006 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu, Beroun 2008 kniha SJ ČR
Český kras XXXIII/2007 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu, Beroun 2007 kniha SJ ČR
Český kras XXXIV/2008 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu, Beroun 2008 kniha SJ ČR
Český kras XXXIX/2013 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu, Beroun 2013 kniha SJ ČR
Český kras XXXV/2009 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu, Beroun 2009 kniha SJ ČR
Český kras XXXVI/2010 Časopis pro regionální výzkum --- Muzeum českého krasu, Beroun 2010 kniha SJ ČR
Český kras XXXVII/2011 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu, Beroun 2011 kniha SJ ČR
Český kras XXXVIII/2012 Sborník pro regionální výzkum --- Muzeum Českého krasu, Beroun 2012 kniha SJ ČR
Český ráj očima archeologů 300 tajemných míst a jejich příběhy Waldhauser Jiří Knihy 555 2006 kniha SJ ČR
Členění území České Republiky Regionalizace území pro potřeby jednotné evidence krasových a pseudokrasových jevů Bosák Pavel ČSS 1994 kniha SJ ČR
Člověk a kámen Kukal Zdeněk Československá akademie věd 1989 kniha SJ ČR
Das Aggteleker Höhlengebiet (Nordungarn) Kessler Hubert 367 kniha SJ ČR
Das Klutert-Buch Altes und Neues über einen der höhlenreichsten Berge Deutschlands Koch Lutz (ed.) v.d. Lennepe Verlag, Hagen 1992 kniha SJ ČR
Das Landschafts Schutzgebiet Weisse Karpaten Jongepierová Ivana Český ústav ochrany přírody 1991 kniha SJ ČR
Dejiny ochrany prírody na Slovensku Stockmann Viliam Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2013 kniha SJ ČR
Dejiny speleológie na Slovensku Prikryl, Lubomír Viliam Veda vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava 1985 kniha SJ ČR
Dějiny vědy o jeskyních Speleologický průzkum a fyzické vědy o vápencových jeskyních do roku 1900 Trevor R.Shaw 1979 kniha SJ ČR
Demänová Těsnohlídek Rudolf Vydavatelstvo družstevní práce 1926 kniha SJ ČR
Demänová Těsnohlídek Rudolf Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze 1926 kniha SJ ČR
Demänovská jaskyně svobody Bella Pavel Briz 1998 kniha SJ ČR
Demänovské jaskyne Hajduch, Ján Osveta, Martin 1954 kniha SJ ČR
Demänovské jaskyne a zaujímavosti krasu v okolí Droppa Anton Šport 1959 kniha SJ ČR
Demänovské jeskyně a výlety do okolí Droppa Anton Čedok 1953 kniha SJ ČR
Dendrolologický slovník Anglicko-český a česko-anglický Dendrological Dictionary Koblížek J., Svobodová M. Z. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy 2010 kniha SJ ČR
Desatero domácí ekologie praktický rádce jak se nejen doma chovat šetrněji k ŽP Vlašín Mojmír EkoCentrum Brno 1992 kniha SJ ČR
Die Amatérská jeskyně - Höhle Musil Rudolf Geografický ústav Brno 1974 kniha SJ ČR
Die Eigenschaften der Minerale I Schüler Arno Akademie Verlang 1957 kniha SJ ČR
Die Eishöhlen bei Frain Holzmann Heinz 1991 kniha SJ ČR
Die Höhlen Europas Aellen V. BVL 1977 kniha SJ ČR
Die Höhlenbesiedlung Des Böhmischen Karstes Vom Neolithikum bis zum Mittelalter Sklenář Karel Národní muzeum Praha 1994 kniha SJ ČR
Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody aneb jak se rychle dostat k informacím o chráněných územích Lux Jaroslav T-MAPY spol. s r.o., Hradec králové 2006 kniha SJ ČR
Dny Evropského dědictví Kulturní dědictví České Republiky na prahu třetího tisíciletí Kobzová Jana Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 1999 kniha SJ ČR
Dobrodružství s chybějícím článkem Dart Raymond A. Mladá fronta 1963 kniha SJ ČR
Dobrý den, kamaráde Barrande Hlinka Bohuslav Práce 1976 kniha SJ ČR
Dobšinská Ľadová jaskyňa Droppa Anton Šport 1960 kniha SJ ČR
Dobšinská ľadová jaskyňa Bella Pavel Grafon 2000 kniha SJ ČR
Dobšinská ledová jeskyně Ondruš Fedor Čedok 1953 kniha SJ ČR
Dolný vrch Vlk Luděk Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2001 kniha SJ ČR
Domica Přírodní skvost Gemeru, země husitského bratrstva Novotný Antonín Čedok 1953 kniha SJ ČR
Domica Dílo věčnosti a pravěku Vrba Jan Česká grafická unie, Praha 1947 kniha SJ ČR
Dr. K. Absolon Fotografie z evropských jeskyní a krasů katalog k výstavě pořádané MZM v Pavilonu Antrophos --- Moravské zemské muzeum 2010 kniha SJ ČR
Drama Svatomartinské propasti Tazieff Haroun Státní nakladatelství dětské knihy 1966 kniha SJ ČR
Dravé vtáky Slovenska vo fotografii Harvančík Stanislav Dansta, Daniela Stanislavová 2007 kniha SJ ČR
Duhový program Program ozdravení životního prostředí České Republiky Moldan Bedřich Academia, Praha 1991 kniha SJ ČR
Duchovní rozměr krajiny Dejmal Ivan Studio JB 2001 kniha SJ ČR
Důležité zlomy platformního pokryvu severní části Českého masívu Malkovský Miroslav Ústřední ústav geologický 1977 kniha SJ ČR
Důlní geologie díl I/1 Stočes Bohuslav Československá akademie věd 1954 kniha SJ ČR
Důlní geologie díl I/2 Stočes Bohuslav Československá akademie věd 1954 kniha SJ ČR
Durch Höhlen der Böhmischen Schweiz Höhlenfürer und Katastrerdokumentation Winkelhöfer Roland H. Der Höhlenforscher 1997 kniha SJ ČR
Dyleňský kras Kolektiv autorů Městské muzeum Mariánské Lázně 2015 kniha SJ ČR
Ekologická obnova v České republice --- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha 2012 kniha SJ ČR
Ekologická stabilita Míchal Igor Veronica 1992 kniha SJ ČR
Ekologická syntéza Duvigneaud Paul ACADEMIA, Praha 1988 kniha SJ ČR
Ekologie Farb Peter Mladá fronta 1977 kniha SJ ČR
Ekologie v životním prostředí člověka Anděra M. UK 1982 kniha SJ ČR
Encyclopedia of Caves --- Elsevier Academic Press 2005 kniha SJ ČR
Encyclopedia of Caves and Karst Science --- Fitzroy Dearborn 2004 kniha SJ ČR
Encyklopedie geologie Jan Petránek a kol. Česká geologická služba 2016 kniha SJ ČR
Entering the Stone On Caves and Feeling through the Dark Hurd, B. The University of Georgia Press 2008 kniha SJ ČR
Environment for Life --- MŽP 2011 kniha SJ ČR
Environmental Impact Assesment EIA Rukověť oznamovatele záměru --- MŽP, Praha 2011 kniha SJ ČR
Értékőrző magyarotszág Miklós Radnóti Minde jog fenntartva! 2000 kniha SJ ČR
Euro Speleo, 5th European Speleogical Congress Congress Guide --- EuroSpeleo 2016 2016 kniha SJ ČR
Evidemce jeskyní Českého krasu-stav k 1. říjnu 2003 Žák Karel 2003 kniha SJ ČR
Excursion guide B5CZ, Bohemian Kars Karel Žák SPELEO2013 and in the co-operation with the International Union of Speleology, Praha 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B1CZ, show caves and UNESCO monuments in the Czech Republic David Havlíček, Ivana Herglová, Pavel Vojtíšek Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B2CZ, A2CZ, caving in the Moravian Karst Polák, Petr Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B3CZ, A3CZ, the most interesting karstological phenomena of Moravia Jiří Otava, Rostislav Morávek Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B5CZ, Bohemian Karst Karel Žák Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B1A, ice caves of Austria : excursion to six major ice caves Lukas Plan, Karoline Glitzner, Theo Pfarr Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B1H, Budapest hydrothermal caves Szabolcs Leél-Őssy, Nora Fleck Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B2D, caves and castles between Munich and Brno Bärbel Vogel, Jochen Duckeck, Andreas Wolf Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B1RO, caves and karst in Apuseni Nature Park Mihai Olenici, Paul Iacobas Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B1SL, speleological excursion to the Dinaric Karst of Slovenia Mateja Ferk Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide B2SL, sport caving in the caves of the Dinaric Karst of Slovenia Mateja Ferk Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A7CZ, cave diving camp Michal Piškula, Jiří Štětina Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A1SK, show caves in Slovakia Bella Pavel Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A2SK, karst, caves and caving in Slovakia Lukáš Vlček Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A3SK, excavation in the caves of Slovakia Peter Holúbek, Gabriel Lešinský Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A2H, Aggtelek Karst Csaba Egri, Nora Fleck Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Excursion guide A1UA, gypsum karst in Podolie Volodymyr Kompaniyets Czech Speleological Society 2013 kniha SJ ČR
Exkurzní průvodce Moravský kras Česká Republika Bosák Pavel ČSS 1999 kniha SJ ČR
Exkurzní průvodce Mezinárodní speleologická konference v Brně 2.- 4.7. 1964 Štelcl, O. Geografický ústav Československé akademie věd, Brno 1964 kniha SJ ČR
Exkurzní průvodce 22. konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii, Trutnov 1979 --- Geoindustria, Praha 1979 kniha SJ ČR
Expedice míří do hlubin Benýšek Lubomír Profil 1987 kniha SJ ČR
Exploring the Limestone Lanscapes of the Tree Peaks and Malham A walking, cycling and motoring guide BCRA Cave Studies Series:15 Phillip J. Murphy British Cave Research Association 2016 kniha SJ ČR
Fakta a data o životním prostředí v České Republice MŽP MŽP 2002 kniha SJ ČR
Fauna jihovýchodní Moravy Praktická příručka pro mladé badatele Bezdečka Pavel Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1997 kniha SJ ČR
Fenomeni carsici ipogei nelle evaporiti in sicilia Madonia Paolo Stampatori tipolitografi associati 1986 kniha SJ ČR
Field investigations performed during the glaciological spitsbergen expedition in 1989 Pulina Marian Interim report 1990 kniha SJ ČR
Fotografování v podzemí Audy Igor ČSS 1998 kniha SJ ČR
Führer durch die Laichinger Tiefenhöhle Dobat Klaus 1985 kniha SJ ČR
Fyziko-geografičeskije osnovy razvitija i razměščenija proizvoditelnych sil nečernozemnovo Urala Mežvuzovskij sbornik nayčnych trudov kolektiv Perm 1985 kniha SJ ČR
GENGA paese delle meraviglie Kolektiv autorů Consorzio Frasassi 1991 kniha SJ ČR
Geodézia v gorodskom strojitělstve I. Osnovnyje geodezičeskije raboty Stěpanov N.N. Ministerstvo komunalnovo chozjajstva 1950 kniha SJ ČR
Geodézia v gorodskom strojitělstve II. Dětalnyje geodezičeskije raboty v gorodach Stěpanov N.N. Ministerstvo komunalnovo chozjajstva 1950 kniha SJ ČR
Geodynamika a vývoj jaskýň Slovenského krasu Gaál L'udovít Speleologia Slovaca 2008 kniha SJ ČR
Geofyzika Mašín Jan SPN 1960 kniha SJ ČR
Geografické aspekty studia Moravského krasu Přibyl Jan Geografický ústav Brno 1983 kniha SJ ČR
Geografie VIII Mečiar Jozef Katedra Geografie Pedagogické fakulty MUB 1997 kniha SJ ČR
Geológia českoslovesnkých Karpat Zväzok I Andrusov Dimitrij Slovenská akadémia vied 1958 kniha SJ ČR
Geológia českoslovesnkých Karpat Zväzok II Andrusov Dimitrij Slovenská akadémia vied 1959 kniha SJ ČR
Geologia Karsta Volyno-Podolii Lomaev A. A. Kijev Naučkova dumka 1979 kniha SJ ČR
Geologica 2. Král Václav Univerzita Karlova 1958 kniha SJ ČR
Geologická minulost České republiky Chlupáč Ivo a kol. Academia 2002 kniha SJ ČR
Geologická minulost České republiky Chlupáč Ivo a kol. Academia, Praha 2011 kniha SJ ČR
Geologická minulost Země Úvod do historické geologie a paleontologie Dvořák Josef, Růžička Bohuslav Nakladatelství technické literatury, Praha; Nakľadateľstvo ALFA, n. p. Bratislava 1972 kniha SJ ČR
Geologická paměť krajiny Kukal Z., Němec J., Pošmourný K. Česká geologická služba, Praha 2014 kniha SJ ČR
Geologické a nerostné zdroje Karlovarského kraje Petr Rojík Karlovarský kraj 2016 kniha SJ ČR
Geologické exkurze do Hornomoravského úvalu a okolí Barth Vojtěch Universita Palackého 1973 kniha SJ ČR
Geologické exkurze do okolí Prahy, na Kralupsko a do dolního Posázaví Röhlich Pavel Státní pedagogické nakladatelství 1957 kniha SJ ČR
Geologické faktory v ochraně životního prostředí Suk Miloš Moravské zemské muzeum 1999 kniha SJ ČR
Geologické mapování Pouba Zdeněk Československá akademie věd 1959 kniha SJ ČR
Geologické památky Prahy Kříž Jiří Český geologický ústav 1999 kniha SJ ČR
Geologické poměry devonu u Hranic na Moravě Dvořák Jaroslav Československá akademie věd 1958 kniha SJ ČR
Geologické výlety do okolí pražského Bouček Bedřich Melantrich 1941 kniha SJ ČR
Geologické zajímavosti České republiky Motyčková, Hana et al. Academia, Praha 2012 kniha SJ ČR
Geologické zajímavosti Libereckého kraje Kühn Petr Liberecký kraj 2006 kniha SJ ČR
Geologické zajímavosti pražského okolí Ivo Chlupáč kniha SJ ČR
Geologicko-botanická exkurze do okolí Říčan Jaroš Vítězslav Vlastivědné muzeum v Říčanech 1970 kniha SJ ČR
Geologický výzkum Kutnohorska 1 Hoffman Vladimír Muzeum Kutná Hora 1961 kniha SJ ČR
Geologický výzkum Kutnohorska 2 Hoffman Vladimír Muzeum Kutná Hora 1963 kniha SJ ČR
Geologický výzkum Kutnohorska 3 Trdlička Zdeněk Muzeum Kutná Hora 1963 kniha SJ ČR
Geologický výzkum Kutnohorska 4 Bílek Jaroslav Muzeum Kutná Hora 1964 kniha SJ ČR
Geologický výzkum Kutnohorska 5 Trdlička Zdeněk Muzeum Kutná Hora 1964 kniha SJ ČR
Geologie a životní prostředí Jetel Ján Československá akademie věd 1974 kniha SJ ČR
Geologie české části Hornoslezské pánve Dopita Miloslav MŽP 1997 kniha SJ ČR
Geologie ČSSR I. Český masív Mísař Zdeněk SPN 1983 kniha SJ ČR
Geologie I I. Díl: Všeobecná geologie Bedřich Bouček, Odolen Kodym Československé akademie věd, Praha 1958 kniha
Geologie I. díl Všeobecná geologie Bouček Bedřich Československá akademie věd 1954 kniha SJ ČR
Geologie II Bedřich Bouček, Odolen Kodym Československé akademie věd, Praha 1963 kniha SJ ČR
Geologie Moravy a Slezska Přichystal Antonín Moravské zemské muzeum 1993 kniha SJ ČR
Geologie v územním plánování Řezníček Tomáš Academia 1980 kniha SJ ČR
Geologija i Prognozirovanie Mestorožděnij Poleznych Iskopaemych Vostočnoj Sibiri tezicy dokladov k regionalnoj konferencii Aleksejev M. B. NTO Irkutsk 1989 kniha SJ ČR
Geologové České geologické služby 1919-2001 Jejich dílo i život Kukal Zdeněk Česká geologická služba 2002 kniha SJ ČR
Geologové proti ničení životního prostředí Sborník přednášek Seifert Antonín Český geologický ústav 1994 kniha SJ ČR
Geology, scripta 35 --- Masarykova univerzita 2007 kniha SJ ČR
Geomorfologická konference Král Václav Univerzita Karlova 1980 kniha SJ ČR
Geoprůvodce Speciální průvodce po geoparku Železné hory Doucerk Jan a kol. Ministerstvo životného prostředí, Praha 2014 kniha SJ ČR
Geotrasa sudetská Geologicko-turistický průvodce Mrázová Štěpánka, Stachowiak a kol. ČGS a PIG-PIB, Praha 2013 kniha Průhonice
Gidrogeologija i Karstovedenie 2. díl --- geografičeskoje obšestvo sojuza SSSR 1964 kniha SJ ČR
Gidrogeologija i Karstovedenie 4. díl --- Perm 1971 kniha SJ ČR
Gidrogeologija i karstovedenie Metodika izučenije karsta --- Perm 1987 kniha SJ ČR
Gidrogeologija i karstovedenie Maksimovič G. A. Perm 1962 kniha SJ ČR
Gombasecká jaskyňa Droppa Anton Šport 1962 kniha SJ ČR
Grafióza dubu Příhoda Antonín Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1994 kniha SJ ČR
Granáty Českého středohoří Monografická studie Krajského muzea v Teplicích 17 Götz, Bohuslav a další Krajské muzeum v Teplicích 1979 kniha SJ ČR
Grandes cavités méditerranéennes Languedoc et Rouergue Victor Ferrer Rico 2009 kniha SJ ČR
Grandi Grotte a Abissi del Mediterraneo Sardegna Víktor Ferrer Rico Gevagraf 2017 kniha SJ ČR
Grotta Gigante tourism, environment, research --- Edizioni Italo Svevo 2011 kniha SJ ČR
Grotta Gigante 1908 2008 il centenario --- Edizioni "Italo Svevo" Trieste 2008 kniha SJ ČR
Grottes de France Guide des grottes amenagées pour le tourisme --- Editions du Castelet 1993 kniha SJ ČR
Guía de las cuevas turísticas de Espaňa --- Instituto geológico y minero de Espaňa 2006 kniha SJ ČR
Guidelines for Cave and Karst Protection Watson John IUCN 1997 kniha SJ ČR
Gydrotermokarst Bibliografičeskij ukazatěl za 1894 - 1989 goda Dublanskij Y. V. Akademija nauk SSSR - Novosibirsk 1990 kniha SJ ČR
Harmanecká jaskyňa Bella Pavel Grafon 2002 kniha SJ ČR
Historie a současnost hydrometeorologické služby na jižní Moravě Příspěvek k dějinám Českého hydrometeorologického ústavu Krška K., Vlasák V. Český hydrometeorologický ústav 2008 kniha SJ ČR
Historie výzkumů podzemní Punkvy Soubor článků k 70 letům zpřístupnění Punkevních jeskyní současném rozsahu Flek Jan, ed. Invence Janov 2003 kniha SJ ČR
History Of Cave Science The exploration and study of limestone caves, to 1900 Trevor R.Shaw The Sydney Speleological Society, Australia 1992 kniha SJ ČR
Hlubinná zlomová tektonika a její vztah k endogenním geologickým procesům Šťovíčková Naděžda Academia 1973 kniha SJ ČR
Höhlen verbogene Welten Kempe S., Rosendahl W. Primus Verlag, Darmstadt 2008 kniha SJ ČR
Höhlen Welt ohne Licht Wenger Rémy BLV Bucherverlag GmbH & Co. KG, München 2007 kniha SJ ČR
Höhlen Rumäniens Şerban Mihai Meridian-Verlag 1961 kniha SJ ČR
Höhlen und Karst in Österreich Christoph Spötl, Lukas Plan, Erhard Christian Österreichischer Höhlenforscher, Linz 2016 kniha SJ ČR
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod skalou v Českém krasu Žák Karel a kol. Český geologický ústav, Praha 2001 kniha SJ ČR
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu Žák Karel Český geologický ústav 2001 kniha SJ ČR
Horní Blatná Vlčí jámy - průvodce Burachovič Stanislav Okresní národní výbor Karlovy Vary 1982 kniha SJ ČR
Hornická ročenka '94 Makarius Roman Český báňský úřad 1995 kniha SJ ČR
Hornická ročenka '96 Makarius Roman Český báňský úřad 1997 kniha SJ ČR
Hornická ročenka '97 Makarius Roman Český báňský úřad 1998 kniha SJ ČR
Hornická ročenka '98 Makarius Roman Český báňský úřad 1999 kniha SJ ČR
Hornická ročenka '99 Makarius Roman Český báňský úřad 2000 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2001 Makarius Roman Český báňský úřad 2002 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2002 Makarius Roman Český báňský úřad 2003 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2003 Makarius Roman Český báňský úřad 2004 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2004 Makarius Roman Český báňský úřad 2005 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2005 Makarius Roman Český báňský úřad 2006 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2007 Makarius Roman, ed. Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důl. a naft. Prům. 2008 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2008 --- Český báňský úřad a další 2008 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2009 --- Montanex a. s., Ostrava 2010 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2010 --- Český báňský úřad a zaměstnavatelský svaz důlního a naft. Prům. - Společenstvo těžařů 2011 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2011 --- Český báňský úřad a Zaměst. Svaz důl. a naft. Prům. - společenstvo těžařů 2012 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2012 --- Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důl. a naft. Prům. 2013 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2013 --- Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důl. a naft. Prům. 2014 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2015 --- Český báňský úřad a Zaměstnavatelský svaz důl. a naft. Prům. 2016 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2016 --- Český báňský úřad, Zaměstvatelský svaz D. a N. Průmyslu, Ostrava 2017 kniha SJ ČR
Hornická ročenka 2017 M. Kruczek Český báňský úřad, ostrava 2018 kniha SJ ČR
Horninotvorné minerály Hejtman Bohuslav Přírodovědecké vydavatelství 1953 kniha SJ ČR
Horninové prostředí České Republiky Jeho stav a ochrana Kukal Zdeněk Český geologický ústav 2000 kniha SJ ČR
Horniny Blanenského okresu Švéda Karel Adamovské strojírny 1964 kniha SJ ČR
Horolezecká abeceda Frank, Tomáš a kol. Epocha, Praha 2007 2008 kniha SJ ČR
Horolezecká činnost a ochrana přírody Pro potřebu školení instruktorů horolezectví Franková Martina ČSS 2001 kniha SJ ČR
Horolezecký průvodce Dolní Posázaví a Střední Povltaví Oblast Pikovická jehla a okolí Oblast Mařenka Kopecký Václav H. K. Stáří Praha 1997 kniha SJ ČR
Hors du Temps Siffre Michel Rene Julliard 1963 kniha SJ ČR
Hory a nížiny zeměpisný lexikon ČR kolektiv AOPK ČR 2006 kniha SJ ČR
Hospodářství a životní prostředí vČeské republice po roce 1989 --- CENIA, česká informační agentura životního prostředí 2008 kniha SJ ČR
Hranická propast a Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic --- Český svaz ochránců přírody, Praha 2013 kniha SJ ČR
Hraniční meandry Odry Obrdlík Petr WWF Deutschland 2003 kniha SJ ČR
Hypogene Karst Regions and Caves of the World Cave and Karst System of the World Klimchouk A,. Palmer A.N., Waele Jo De, Auler A. S., Audra P., eds. Springer, Swiss 2017 kniha SJ ČR
Charakteristiky jeskynních systémů vzniklých rozpuštěním karbonátových hornin Ford C. Derek ČSS 1989 kniha SJ ČR
Chauvet Cave The Discovery of the World´s Oldest Paintings Chauvet Jean-Marie Thames & Hudson 2001 kniha SJ ČR
CHKO Moravský kras Sborník příspěvků k 30. výročí vyhlášení CHKO --- Okresní muzeum Blansko 1986 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Pálava Přírodní rezervace Turold Čtyroký Pavel ARC 1998 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty Jongepierová Ivana Český ústav ochrany přírody 1991 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast České Středohoří a její maloplošná chráněná území Kinský Jiří SCHKO ČR 1996 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Český kras Kuklík Karel ČTK-Pressfoto 1988 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Český ráj Rybář Petr Krajské středisko státní památkové péče 1980 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Šmarda Jan Krajské středisko památkové péče 1968 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Štefka Leoš Merkur 1982 kniha SJ ČR
Chráněná krajinná oblast Moravský kras --- SOP 2007 kniha SJ ČR
Chráněná příroda města Brna Šmiták Jindřich Rezekvítek 1992 kniha SJ ČR
Chráněná příroda Prahy 8 Kříž Jiří Obvodní kulturní dům v Praze 8 a 34 1983 kniha SJ ČR
Chráněná úemí ČR IX. Brněnsko Mackovčin P. AOPK ČR a Eko Centrum Brno, Praha 2008 kniha SJ ČR
Chráněná území České Republiky Kos Jan Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1997 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR 2 Ložek Vojen, Němec Jan Consult 1997 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek IV. Pardubicko Faltysová, Helena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2002 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek V. Královéhradecko Faltysová Helena, Mackovčin Peter, Sedláček Miroslav (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek VI. Olomoucko Šafář Jiří a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2003 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek VII. Jihlavsko Čech Luděk, Šumpich Jan, Zabloudil Vladimír a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2002 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek VIII. Českobudějovicko Albrecht Josef a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2003 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek X. Ostravsko Weissmannová H. a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2004 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek XI. Plzeňsko a Karlovarsko Zahradnický Jiří a Mackovčin Peter (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2004 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek XII. Praha Kubíková Jarmila, Ložek Vojen, Špryňar Pavel a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2005 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek XIII. Střední Čechy Kubíková Jarmila, Ložek Vojen, Špryňar Pavel a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2005 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR Svazek XIV. Jeskyně Hromas, J. a kol. AOPK ČR a EkoCentrum Brano, Praha 2009 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR, svazek II. Zlínsko Mackovčin Peter, Jatiová Matylda a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2000 kniha SJ ČR
Chráněná území ČR, svazek III. Liberecko Mackovčin Peter, Sedláček Miroslav, Kuncová Jaromíra (eds.) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001 kniha SJ ČR
Chráněná území okresu Uherské Hradiště Hrabec Jaroslav OZ ČSOP Uherskohradišťsko 1999 kniha SJ ČR
Chránená územia prírody v Slovenskej socialistickej republike Klinda Jozef Obzor, bratislava 1985 kniha SJ ČR
Chronik, Gesellschaft und Abteilungen zum 200 jährigen Bestehen ; 1801 - 2001 --- Naturhistorische Gesellschaft, Nürnberg 2001 kniha SJ ČR
Chýnov Cave Krejča Fr. Správa jeskyní ČR 2009 kniha SJ ČR
Chýnover Höhle Krejča Fr. Správa jeskyní ČR 2009 kniha SJ ČR
Chýnovská jeskyně Státní přírodní rezervace Chábera Stanislav Odbor kultury ONV v Táboře 1960 kniha SJ ČR
Chýnovská jeskyně Krejča Fr. Správa jeskyní ČR 2009 kniha SJ ČR
Chýnovská jeskyně Kunský Josef Klub českých turistů 1948 kniha SJ ČR
Chýnovská jeskyně na Táborsku Státní přírodní rezervace Chábera Stanislav Odbor kultury ONV v Táboře 1970 kniha SJ ČR
Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování Brůna Vladimír UJEP 2002 kniha SJ ČR
Idöutayás a cseppkövek birodalmában Baradla Barlang --- Aggteleki Nemzeti Park 2005 kniha SJ ČR
II Congreso Espaňol de Cuevas Turísticas Cuevas turísticas, cuevas vivas --- Asociación de Cuevas Turísticas Espaňolas 2008 kniha SJ ČR
III. seminář o historickém podzemí Stříbro 1987 ČSS ČSS 1988 kniha SJ ČR
III. symposium o krasu Krkonošsko-jesenické soustavy Sborník referátů ČSS ČSS 1987 kniha SJ ČR
Im Dunkel der Höhlen Casteret Norbert Veb F.A. Brockhaus Verlag 1955 kniha SJ ČR
Important Birds Areas in Europe: Czechoslovakia Hora Jan Czechoslovak ICBP Section 1992 kniha SJ ČR
Informační systém ochrany přírody Škapec L. a kol. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2010 kniha SJ ČR
Instrukcja wykonywania dokumentcji jaskiń Ministerstwo Ochrony Środowiska Department Ochrony Przyrody 1994 kniha SJ ČR
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí příručka pro ohlašování Maršák, Jan Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 2009 kniha SJ ČR
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí Souhrnná zpráva z roku 2004 --- Cenia 2006 kniha SJ ČR
International symposium Evolution, Phylogeny and biostratigraphy of arvicolids --- Geological Survey 1990 kniha SJ ČR
International Symposium On Physical, Chemical and Hydrological Research of Karst Ford Derek SSS 1986 kniha SJ ČR
Inženěrnoje karstovedenije Tolmajev, V. V. Nědra, Moskva 1990 kniha SJ ČR
IV. seminář o historickém podzemí Mariánské Lázně 1989 ČSS ČSS 1989 kniha SJ ČR
IV. Sympozium o pseudokrasu s mezinárodní účastí Sborník referátů IV. Sympozia o pseudokrasu s mezinárodní účastí Wagner Josef ČSS 1990 kniha SJ ČR
Jak Francek Caprament díravicu objevil a co se pak dál přihodilo Pokorný Josef Šimon Ryšavý 2004 kniha SJ ČR
Jak jsme zachraňovali svět Aneb půlstoletí ve službách mezinárodní ochrany přírody Čeřovský Jan Academia, Praha 2015 kniha SJ ČR
Jamarsko družstvo Sežana 1955-2007 --- Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljublana 2008 kniha SJ ČR
Ján Majko Životné osudy jaskyniara Lalkovič Marcel Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2001 kniha SJ ČR
Jaskinia Katarzyny Zajíček, P. Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2012 kniha SJ ČR
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie Pulina Marian Ossolineum 1989 kniha SJ ČR
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie w 45-lecie odkrycia --- wydawnictwo "maria", Wroclaw 2012 kniha SJ ČR
Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki Ciezkovskij Wojciech Naukovy komitet opiekuńczy, Wroclaw-Kletno 2006 kniha SJ ČR
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie 50 lat od odkrycia, historia - ludzie - przyroda --- Wzdawnictwo Epograf, Blizne Laszcyńskiego 2016 kniha SJ ČR
Jaskinia raj Rubinowski Zbigniev Wydawnictwa Geologiczne 1986 kniha SJ ČR
Jaskinia Wierzchowska Górna Partyka Józef PTTK 1987 kniha SJ ČR
Jaskinie Jaworzyckie Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Jaskinie Polska, Czechy, Słowacja Przewodnik Szewczykowie I. i Robert Carta Blanca SP. z o. o., Warszawa 2009 kniha SJ ČR
Jaskinie Punkvy i przepaść Macocha Zajíček P. a kol. Správa jeskyní ČR 2008 kniha SJ ČR
Jaskinie Sudetów Konieczny Rajmund Polskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk o Ziemi 1996 kniha SJ ČR
Jaskinie Tatrzańskiego parku Narodowego Wielkie jaskinie doliny Košcieliskiej Grodzicki Jerzy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 1995 kniha SJ ČR
Jaskinie Tatrzańskiego parku Narodowego Wykaz literatury Mikuszewski Jerzy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 1994 kniha SJ ČR
Jaskinie Tatrzańskiego parku Narodowego Jaskinie Doliny chochołowskiej i Dolinek Reglowych Grodzicki Jerzy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 1991 kniha SJ ČR
Jaskinie Tatrzańskiego parku Narodowego Jaskinie Wąwozu Kraków Grodzicki Jerzy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 1993 kniha SJ ČR
Jaskinie Tatrzańskiego parku Narodowego Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Kościeliskiej Grodzicki Jerzy Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi 1993 kniha SJ ČR
Jaskyňa Domica Bella Pavel Grafon 2001 kniha SJ ČR
Jaskyňa Driny Bella Pavel Grafon 2001 kniha SJ ČR
Jaskyňa Gombasek Vindiš Imrich STN 1955 kniha SJ ČR
Jaskyňa Starý Hrad Hipman Petr Osveta 1988 kniha SJ ČR
Jaskyne & jaskyniari Jakál Jozef Osveta 1987 kniha SJ ČR
Jaskyne Demänovskej doliny --- Štátna ochrana prírody SR, Liptovský Mikuláš 2014 kniha SJ ČR
Jaskyně jako prírodné geosystémy geoekologický výskum a enviromentálna ochrana Bella Pavel Speleologia Slovaca 2, Liptovský Mikuláš 2008 kniha SJ ČR
Jaskyne na Slovensku Genetické typy a morfológia Bella Pavel VERBUM, Ružomberok 2016 kniha SJ ČR
Jaskyne na Slovensku Droppa Anton Obzor 1967 kniha Chýnov
Jaskyne Slovenského krasu v životě Viliama Rozložníka Stankovič J., Horváth P. Speleoklub MINOTAURUS, Rožňava 2004 kniha SJ ČR
Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku Bella Pavel Knižné centrum 2005 kniha SJ ČR
Jaskynný systém Domica-Baradla Jaskyňa, ktorá nás spája --- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jösvafé 2014 kniha SJ ČR
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne Tulis Ján Osveta 1989 kniha SJ ČR
Javorníky Milan Orálek Český svaz ochránců přírody, Valašské Meziříčí 2010 kniha SJ ČR
Javoříčko Caves Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Javoříčko Höhlen Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Správa jeskyní České republiky, Preůhonice 2015 kniha SJ ČR
Javoříčské jeskyně Zajíček Petr, Hromas Jaroslav Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Javoříčské jeskyně Zajíček P. a kol. Invence 2004 kniha SJ ČR
Jeskyňářství v teorii a praxi Bosák Pavel ČSS 1988 kniha SJ ČR
Jeskyňářství v teorii a praxi Bosák Pavel ČSS 1988 kniha SJ ČR
Jeskyně a jejich ochrana v právu Diplomová práce Chvátalová Eva Universita Karlova, Právnická fak., Kat. práva živ. prostředí, Praha 2017 kniha SJ ČR
Jeskyně a krasová území České republiky Přehledná mapa 1:500 000 --- AOPK ČR, Praha 1998 kniha SJ ČR
Jeskyně a krasová území České Republiky Hromas Jaroslav Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1998 kniha SJ ČR
Jeskyně a lidé Balák Ivan Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Jeskyně a propasti v Československu Kučera Bohumil Academia 1981 kniha SJ ČR
Jeskyně Balcarka Zajíček P. a kol. Invence 2001 kniha SJ ČR
Jeskyně Balcarka v Moravském krasu Die Balcarka-Höhle im Märischen Karst Kolektiv autorů Moravské zemské muzeum Brno 2010 kniha SJ ČR
Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích Býčí skala Cave: History and Prehistory Oliva M., Golec M., Kratochvíl R., Kostrhun P. Moravské zemské muzeum, Brno 1923 kniha SAJ ČR
Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy Matoušek Václav Libri 2005 kniha SJ ČR
Jeskyně České republiky Průvodce Zajíček Petr Academia, Praha 2010 kniha SJ ČR
Jeskyně České republiky na historických mapách Petr Zajíček Academia, Praha 2016 kniha SJ ČR
Jeskyně Kokořínska Místo průvodce Zimerman Václav Místní noviny Podbezdězí 1995 kniha SJ ČR
Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark G.m.b. H. Wien, Zxeigwerk Brünn a její detaš. Prac. Segeďová Lucie Masarykova univerzita, Fil. fakulta., Hist. Ústav, Brno 2010 kniha SJ ČR
Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí Wagner Josef ČSS 1990 kniha SJ ČR
Jeskyně na Chlumu v Českém krasu Skřivánek, F. Český speleologický klub pro zemi Moravsko-slezskou v Brně 1954 kniha SJ ČR
Jeskyně Na Pomezí Kubalák P., Zajiček P. Správa jeskyní ČR 2009 kniha SJ ČR
Jeskyně Na Špičáku Kolektiv autorů Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2015 kniha SJ ČR
Jeskyně Na Špičáku Zajíček P. a kol. Invence 2005 kniha SJ ČR
Jeskyně Na Turoldu Kolařík J., Zajíček P. Správa jeskyní ČR 2009 kniha SJ ČR
Jeskyně Severomoravského krasu Turistický průvodce Panoš Vladimír Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1955 kniha SJ ČR
Jeskyně Šipka a Čertova díra u Štramberku Valoch Karel Moravské muzeum v Brně 1965 kniha SJ ČR
Jeskyně Ústeckého kraje Nekrasové podzemní objekty ve třetihor. Vulk., jejich původ, char. A biota Pokorný R., Holec M. XYZ, s.r.o., Praha 2010 kniha SJ ČR
Jeskyně Výpustek Zajíček P., Hromas J. Správa jeskyní ČR 2008 kniha SJ ČR
Jeskyně: tam a zase zpátky Balák Ivan, Vlček L, Appelová B. (ed..) a kol Lipka - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání, Brno 2014 kniha SJ ČR
Jeskynná biota Slovenska --- Štátna ochrana prírody SR, Liptovský Mikuláš 2014 kniha SJ ČR
Jeskynní perly Cháronovy aneb časy, kdy v MK kapalo všem jeskyňářům na karbid Slezák Ladislav Muzeum Blansko 2009 kniha SJ ČR
Jeskynní sedimenty a vývoj jevů v údolí řeky Berounky a v Českém krasu Závěrečná zpráva a dokumentace provedených prací projektu Grantové agentury ČR č. 205/02/0449 Žák Karel ČGS 2004 kniha SJ ČR
Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka ZO 6-19 Plánivy --- ČSS 1985 kniha SJ ČR
Ježci Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 33 Pokorná Zuzana Český svaz ochranců přírody, Brno 2006 kniha SJ ČR
Jihočeské nerosty a jejich naleziště Oswald Jan Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích 1959 kniha SJ ČR
Jílové minerály Čekoslovenska Konta Jiří Československá akademie věd 1957 kniha SJ ČR
Joachim Barrande Říkali mu jemnostpán - People called him gentle man Marek J., Šarič R., Kácha P. Česká geologická služba, Praha 2013 kniha SJ ČR
Joachim Barrande Kříž Jiří Český geologický ústav 1999 kniha SJ ČR
Josefovská kanalizace Tásler Radko ČSS 2003 kniha SJ ČR
Jósvafő Székely Kinga 1999 kniha SJ ČR
Jubiläumsausgabe, Natur und Mensch zum 200 jährigen Bestehen ; 1801 - 2001 --- Naturhistorische Gesellschaft, Nürnberg 2001 kniha SJ ČR
Juhoslovenský kras Stárka Vladimír Osveta 1956 kniha SJ ČR
K objevům nových jeskyní v Moravském krasu jménem celé výzkumné skupiny Brandstätter Vl. Arcibiskupská knih- a kamenotiskárna v Olomouci 1921 kniha SJ ČR
Kadić Ottokár, önéletrajz a magyar barlangkutatás atyja Kordos László Magyar Állami Földtani Intézet 2010 kniha SJ ČR
Kapitoly z geologie duše Kolektiv autorů Academia, Praha 2015 kniha SJ ČR
Karlštejnsko Přírodovědecký průvodce Čeřovský Jan Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody středočeského kraje 1968 kniha SJ ČR
Karlukovskijat prolom Malka turističeskaj biblioteka Trantějev Petr Medicina i fyzkultura Sofija 1966 kniha SJ ČR
Karsologická a speleologická terminologie Výkladový slovník ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie (UNESCO) Panoš Vladimír Knižné centrum 2001 kniha SJ ČR
Karst Jennings Joseph Newell The M.I.T. Press 1971 kniha SJ ČR
Karst Important Karst Regions of the Nothern Hemisphere Herak Milan Elsevier 1972 kniha SJ ČR
Karst and Caves in the Yorkshire Dales National Park Waltham Tony Yorkshire Dales National Park Committee 1987 kniha SJ ČR
Karst and caves of Switzerland --- Speleo projects, Switzerland 1997 kniha SJ ČR
Karst Baškirii --- Akaděmija nauk SSSR - Ufa 1971 kniha SJ ČR
Karst Dalněvo Vostoka Berseněv Jurij Igorevič Moskva - Nauka 1989 kniha SJ ČR
Karst Hydrology and Physical Speleology Bögli Alfred Springer 1980 kniha SJ ČR
Karst Kirgizie Michajlev V. I. Frunze Ilim 1989 kniha SJ ČR
Karst Landforms Sweeting Marjorie M. Macmillan 1972 kniha SJ ČR
Karst Permskoj oblasti Maksimovič G. A. Permskoje knižnoje izdatělstvo Perm 1958 kniha SJ ČR
Karst Sibiri Cikin R. A. Izdatělstvo Krasnojarskogo universitěta 1990 kniha SJ ČR
Karst und Höhlen der Schweiz Wildberger A., Preiswerk C. Speleo Project 1998 kniha SJ ČR
Karstovyje pěščery Ukrajiny Dubljansky, V. N. Naukova dumka, Kijev 1980 kniha SJ ČR
Karstovyje Provaly Tezicy dokladov jubilejnoj konferencii --- Ekatěrinburg UIF "Nauka" 1994 kniha SJ ČR
Karstšebesta Gvoyděckij, I.A. Izdatělstvo Mysl, Moskva 1981 kniha SJ ČR
Karszt és barlang Balázs Dénes HSS 1992 kniha SJ ČR
Kartografirovanie, rajonirovanie i inženěrno-geologičeskaja oceňka zakarstvanych těritorij Dubljanskaja G. N. Rosijskaja akděmija nauk Novosibirsk 1992 kniha SJ ČR
Katalog biotopů České Republiky Chytrý Milan Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001 kniha SJ ČR
katalog katastrálních území ČR --- ÚVO Pardubice 1991 kniha SJ ČR
Katastrofy zapór wodnych Wójcik Zbiniew Wydawnictwa Geologiczne 1966 kniha SJ ČR
Kateřinská jeskyně Zajíček P. a kol. Invence 2003 kniha SJ ČR
Kesslet Hubert a barlangkutató --- Aggteleki Nemzeti Park Igaygatóság 2008 kniha SJ ČR
Kirgizkija Sovětskaja Socialističeskaja Respublika Tektonika bariscid Tjaň-Šaňa --- Kirgiztan Frunze 1984 kniha SJ ČR
Klasifikace vyvřelých hornin Fediuk Ferry Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1981 kniha SJ ČR
Klíč a atlas stromů a keřů Martinovský Jan Orbis, Praha 1987 kniha SJ ČR
Komparace marketingových startegií příspěvkových organizací SJ ČR a SSJ Bakalářská práce Kubalák Martin Ústav veřejné správy a regionální politiky, FVP, SU v Opavě 2012 kniha SJ ČR
Kompleksnyje karstologo-speleologičeskije Issledovanija i ochrana geologičeskoj sredy zapadnogo Kavkaza Metodičeskije rekomendacii Dublanskij V. N. Soči 1987 kniha SJ ČR
Koněpruské jeskyně Komaško A., Homas J. Správa jeskyní ČR 2012 kniha SJ ČR
Koněpruské jeskyně u Berouna Kopš Jaroslav Orbis 1962 kniha SJ ČR
Koroptev polní Pták roku 1998 Šálek M. ČSO 1998 kniha SJ ČR
Kotouč Hora Olivetská Grepl Emanuel Okresní vlastivědné muzeum 1997 kniha SJ ČR
Krajina 2002 Od poznání k integraci Blažková Mirka MŽP, Praha 2002 kniha SJ ČR
Krajina a voda Cílek Václav Consult 2002 kniha SJ ČR
Krajina jako kulturní prostor Dejmal Ivan Studio JB 2001 kniha SJ ČR
Krajina jako přírodní prostor Sklenička Petr Studio JB 2001 kniha SJ ČR
Krajina v České republice --- Pro ministerstvo životního prostředí vydal Consult Praha 2007 kniha SJ ČR
Krajina v ohrožení Říha Martin Studio JB 2001 kniha SJ ČR
Krajina z pohledu dnešních uživatelů Mezřický Václav Studio JB 2001 kniha SJ ČR
Krápníkové jeskyně u Koněprus Kotys a Čertovy schody Klempera Josef Sportovní a turistické nakladatelství 1961 kniha SJ ČR
Kras a jaskyne výskum, ochrana a využivanie Zborník referátov Lalkovič Marcel Knižné centrum 1995 kniha SJ ČR
Kras a jeskyně Kunský Josef Přírodovědecké nakladatelství v Praze 1950 kniha SJ ČR
Kras a jeskyně Kunský Josef Přírodovědecké nakladatelství v Praze 1950 kniha SJ ČR
Kras a pseudokras Metodická příručka k výukovému programu Skořepa Hynek, Holásek Pavel (eds.) a kol. Gymnázium Ústí nad Orlicí, OFTIS 2014 kniha SJ ČR
Kras a pseudokras brožura pro studenty k výukovému programu Skořepa Hynek, Balák Ivan, Vítek J. (eds.) a kol. Gymnázium Ústí nad Orlicí, OFTIS 2014 kniha SJ ČR
Kras i speleologia (XIII) Dżułyński Stanisław Uniwersytet Ślaski 1982 kniha SJ ČR
Kras i speleologia (XIX) Dżułyński Stanisław Uniwersytet Ślaski 2000 kniha SJ ČR
Kras i speleologia (XVIII) Jahn Alfred Uniwersytet Ślaski 1998 kniha SJ ČR
Kras Krkonoš a Podkrkonoší Sborník prací z ochrany přírody Kučera Bohumil Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1997 kniha SJ ČR
Kras Silickej planiny Jakál Jozef Osveta 1975 kniha SJ ČR
Kras slovenského raja Novotný Ladislav SSJ a Slovenská speleologická společnost 2005 kniha SJ ČR
Kras Sudet IV. sympozium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy ČSS Zlatý kůň 1993 kniha SJ ČR
Kras Urala i Priurala Matěrialy Vseuralskogo sověščanija, nojabr 1968 Maksimovič G. A. Perm 1968 kniha SJ ČR
Kras v Československu 1/1959 kopie Různí autoři Speleologický klub Moravské muzeum, Brno 1959 kniha SJ ČR
Kras v Československu 1/1965 Různí autoři Speleologický klub, Moravské muzeum, Brno 1965 kniha SJ ČR
Krasoslovni zbornik Proceedings of International Symposium "Man on Karst" Habič Peter ZRC SAZU 1995 kniha SJ ČR
Krasová turistika Učební text pro cvičitele III. a II. třídy Bosák Pavel Olympia 1986 kniha SJ ČR
Krasové jevy v Barrandienu disertační práce Homola Vladimír Z archivu Zvondy Dragouna 1947 kniha SJ ČR
Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova Čadek Josef Academia 1984 kniha SJ ČR
Krasové sedimenty Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí Cílek Václav Zlatý kůň 1993 kniha SJ ČR
Krasový sborník 4 Sborník prací pro výzkum krasových oblastí Ložek Vojen SOPK 1971 kniha SJ ČR
Krasový sborník 5 Sborník prací pro výzkum krasových oblastí Ložek Vojen SOPK 1976 kniha SJ ČR
Krasový sborník I Sborník prací pro výzkum krasových oblastí Ložek Vojen Společnost Národního muzea 1958 kniha SJ ČR
Krasový sborník II Sborník prací pro výzkum krasových oblastí Ložek Vojen Společnost Národního muzea 1960 kniha SJ ČR
Krasový sborník III Sborník prací pro výzkum krasových oblastí Ložek Vojen Společnost Národního muzea 1962 kniha SJ ČR
Kražski javlenija Podzemni Rjki, pěščeri i izvori Ch. a K. Škorpil Pčela (1900) 2012 kniha
Krkonoše na ortofomapách Macháčková S., Dvořák J., Drahný R. Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí 2016 kniha SJ ČR
Krystalinikum [1] Arbeiten zu Problemen der Geologie und Petrologie von Kristallingebieten V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1962 kniha SJ ČR
Krystalinikum [10] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. 1974 kniha SJ ČR
Krystalinikum [11] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1976 kniha SJ ČR
Krystalinikum [12] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1976 kniha SJ ČR
Krystalinikum [2] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1964 kniha SJ ČR
Krystalinikum [3] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1965 kniha SJ ČR
Krystalinikum [4] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1966 kniha SJ ČR
Krystalinikum [5] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1967 kniha SJ ČR
Krystalinikum [9] Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complex V. Zoubek, ed. Československá akademie věd, Praha 1972 kniha SJ ČR
Kultúrna dimenzia jaskýň na Slovensku I. Základy etnológie podzemia Laučík Peter Občianske združenie SALVÁTOR, Vyšná Boca 2015 kniha SJ ČR
Kungurskaja ledjanaja pěščera Andrejčuk Vjačeslav Permskoje knižnoje izdatělstvo 1990 kniha SJ ČR
Kungurskaja ledjanaja Peščera Vypusk 1 kolektiv Perm 1995 kniha SJ ČR
Květy Moravského krasu Šmarda Jan Blok 1966 kniha SJ ČR
Květy Moravského krasu Trefulka Jan Cortusa 2000 kniha SJ ČR
L'AMBIENTE CARSICO E L'UOMO Manifestacione celebrativa ufficiale del cai per il "2003: Anno internazionale dell'aqua dolce" --- Stazione scentifica di Bossea - Cai cuneo Provimcia di cuneo 2005 kniha SJ ČR
La grotte de Clamouse Siffre Michel 1990 kniha SJ ČR
Labutě, bílé skvosty naší přírody Příručka č. 3 ČSOP ČSOP 1993 kniha SJ ČR
Lana a uzly pro horolezce a jeskyňáře Pro potřebu Lezeckých kurzů Krasové sekce Frank Tomáš ČSS 2001 kniha SJ ČR
Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin biologická olympiáda 2012-2013, 47. ročník : přípravný text pro kategorie A, B --- Česká zemědělská univerzita v Praze 2012 kniha SJ ČR
Le Grotte di Borgio Verezzi Mortari Stefano, Chiarelli Alberto Comune di Borgio Verezzi 2005 kniha SJ ČR
Le Grotte Frasassi Alla scoperta di un mondo sotterraneo Pietro Principi, Massimiliano Giorgi Consorzio Frasassi, Genga 2010 kniha SJ ČR
Ledňáček říční Čech P. ČSO 2000 kniha SJ ČR
Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum Metodika Českého svazy ochránců přírody č. 34 --- Český svaz ochránců přírody, Vlašim 2007 kniha SJ ČR
Legislativa evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES --- Ministerstvo životního prostředí 2003 kniha SJ ČR
Lechuguilla Jewel of the Underground --- Speleo Project 1998 kniha SJ ČR
Les Karsts Dinariques Paysages et Problemes Slovénie, Croatie, Bosnie-Hercegovie, Monténégro Nicod Jean Slovenska akademija znanosti in umetnosti 2003 kniha SJ ČR
Lidé a Země 1979 Ročenka --- Academia, Praha 1979 kniha SJ ČR
Light and Shadows Environment in Czech Republic --- Consult 1991 kniha SJ ČR
Liptovský kras Jaskyne Demänovského údolia Neuveden DKJ 1923 kniha SJ ČR
Litovelské Pomoraví Bureš Stanislav Invence 1999 kniha SJ ČR
Lokalita Na Vápenném vrchu průzkum v letech 2001 - 2008 Krejča, F. Správa Chýnovské jeskynně 2008 kniha SJ ČR
Lovci posledních mamutů na Moravě Studie Centra kulturní antropologie 2, 2016 Nerudová Zdeňka Moravské zemské muzeum, Brno 2016 kniha SJ ČR
Ložiska nerudních surovin ČSR 1. díl Kužvart M. Český geologický ústav 1977 kniha SJ ČR
Lummelundagrottan Tord Porsen Bokförlaget Hanseproduktion AB 1990 kniha SJ ČR
Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská (vázaná) Absolon Karel Polygrafie 1920 kniha Chýnov
Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská, vodní jeskyně Punkvy Absolon Karel Barvič & Novotný 1922 kniha SJ ČR
Macocha a Moravský kras Stehlík Vladimír Orbis 1953 kniha SJ ČR
Macocha a Punkevní jeskyně reklama Čedok Pleva Viktor Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody 1970 kniha SJ ČR
Macocha a Punkva v Moravském krasu Balák Ivan Městská knihovna Blansko 2003 kniha SJ ČR
Macocha od R. Tramplera, profesora vídeňské městské vyšší reálné školy Separátní otisk z XXXVI. výroční zprávy vídeňské městské vyšší reálné školy --- Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014 kniha SJ ČR
Magický prsten Jindřichohradecka Majer, Alois Nakladatelství MH 2008 kniha SJ ČR
Magyar - angol, francia, német, orsosz szpeleológiai szógyüjtemény --- MKBT 1989 kniha SJ ČR
Magyar utazók lexikona Dénes Balázs Panoráma 1993 kniha SJ ČR
Magyarország barlangjai Kordos László Gondolat 1984 kniha SJ ČR
Magyarország Fokozottan Védett Barlangjai Székely Kinga Mezögazda Kiadó 2003 kniha SJ ČR
Malá encyklopedie Evropské unie Mikeštík Alois Ústav mezinárodních vztahů 1997 kniha SJ ČR
Manuel technique de descente de Canyon --- Spelunca Librairie Editions 1999 kniha SJ ČR
Mapa geologiczna Polski 1:500 000 Instytut Geologiczny Wydawnictwa Geologiczne 1986 kniha SJ ČR
Mapovanie jaskýň Hochmuth Zdenko SSS 1995 kniha SJ ČR
Materiały 48. Sympozyjum Speleologicznego --- Sekcja Speleologiczna Pols. Towarystwa Pryrod. im. Kopernika, Kletno 2014 kniha SJ ČR
MATERIAŁY XVII-tej SZKOŁY SPELEOLOGICZNEJ Partyka Józef Katedra Geomorfologii 1998 kniha SJ ČR
Méailles et la région d´Annot Paysages culturels karstiques --- Universita di adova, Dipartmento di Geografia, Inštitut za raziskovanie Krasa ZRC SAZU 2005 kniha SJ ČR
Mediální boj o Moravský kras pracovní elaborát Flek Jan AOPK ČR - oddělení ochrany jeskyní 2000 kniha SJ ČR
Medio siglo explorando a Cuba Tomo II Jiménez Antonio Núňez Imprenta Central de Las Far 1990 kniha SJ ČR
Medio siglo explorando a Cuba Tomo I Jiménez Antonio Núňez Imprenta Central de Las Far 1990 kniha SJ ČR
Měkkýši Moravského krasu Vašátko Jaroslav AOPK ČR 2007 kniha SJ ČR
Měkkýši Národního parku Podyjí Ložek Vojen Zlatý kůň 1996 kniha SJ ČR
Meroprijatija po povyšeniju ustoičivosti zemljanovo polotna v karstovych rajonach bam i dr. voprosy karstoveden tězisy dokladov bcecojuznoj naučno- techničeskogo sověščanija --- Krasnojarsk 1977 kniha SJ ČR
Metamorfovaný ostrov sedlčansko-krásnohorský Svoboda Jozef Komitét 1933 kniha SJ ČR
Methodology of lampenflora removal in caves accessible for tourists --- Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014 kniha SJ ČR
Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy Hlaváč Václav Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001 kniha SJ ČR
Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů Metodika AOPK ČR Andreas Michal, Cepáková e., Hanzal V. AOPK ČR 2010 kniha SJ ČR
Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů Andreas Michal Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2004 kniha SJ ČR
Metodika - Monitoring zdravotního stavu dřevin Část I. Sběr základních dat Gregorová Božena ČÚOP 1994 kniha SJ ČR
Metodika inventarizačního průzkumu státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť Maršáková M. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody 1973 kniha SJ ČR
Metodika izučenija karsta Kartologičeskaja sjomka, vypusk 3 --- Perm 1964 kniha SJ ČR
Metodika izučenija karsta Inženěrnaja geologia, vypusk 7 --- Perm 1963 kniha SJ ČR
Metodika jednotného postupu při budování reprezentační sítě zákonem chráněných geologických lokalit ČR Hromas Jaroslav Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1996 kniha SJ ČR
Metodika likvidace lampenflory v turisticky přístupných jeskyních --- Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014 kniha SJ ČR
Metodika mapování krajiny Vondrušková Helena Český ústav ochrany přírody 1994 kniha SJ ČR
Metodika mapování krajiny Pellantová J. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1994 kniha SJ ČR
Metodika monitoringu mikroklimatických poměrů v jeskynních systémech certifikovaná metodika --- Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014 kniha SJ ČR
Metodika monitoringu mikroklimatických poměrů v jeskynních systémech --- Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2011 kniha SJ ČR
Metodika přípravy plánů péče AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999 kniha SJ ČR
Metodika sledování výskytu plazů v České republice Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 35 Vlašín, V., Mikátová B. Český svaz ochránců přírody, Brno 2007 kniha SJ ČR
Metodiky národních geoparků Zelenka Josef 2014 kniha SJ ČR
Mezi nebem a podzemím Motyčka Zdeněk ZM production 2003 kniha SJ ČR
Mezinárodní symposium o změřování památek 2. geodetické symposium o zaměřování památek --- SÚPPOP 1971 kniha SJ ČR
Mezinárodnii škola ochrany přírody krasových oblastí Różkowski Jacek Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1995 kniha SJ ČR
Międzynarodowa szkoła ochrony przyrody obsazarów krasovych Smoleń - Skalny Mlyn 2-8.10. 1993 Polonius Adam Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1994 kniha SJ ČR
Międzynarodowa szkoła ochrony przyrody obsazarów krasovych Smoleń 12-17.109. 1994 Polonius Adam Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1995 kniha SJ ČR
Mineralogicko - geologická bibliografie ČSR Bartušek V. Nakladatelství československé akademie věd 1953 kniha SJ ČR
Mineralogie Slavík - Novák - Pacák Československá akademie věd, Praha 1956 kniha SJ ČR
Mineralogie, petrografie a geologie učebnice pro 1. ročník gymnasií Pauk František SPN, Praha 1969 kniha SJ ČR
Miněraly i otloženija pěščer i ich praktičeskoje značenije Tezisy dokladov sověščanija kolektiv Perm 1989 kniha SJ ČR
Minerály, horniny a drahé kameny Bauer Jaroslav Príroda 1985 kniha SJ ČR
Miroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí Sborník abstraktů z mezinárodní konference, Skalní mlýn 2.-4.2.2011 --- Č bioklimatická spol. v Č. hydrometeor. Ústav 2011 kniha SJ ČR
Mladeč 650 let Sborník příspěvků z historie a současnosti Mladče, Sobáčova a Nových Zámků vydaný u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky Arnoš Václav obec Mladeč 2000 kniha SJ ČR
Mladeč, jeskyně pračlověka Panoš, V. Čedok, Praha 1952 kniha SJ ČR
Mladečské jeskyně Zajíček P. Správa jeskyní ČR 2007 kniha SJ ČR
Modrá, nikoli zelená planeta Co je ohroženo: klima nebo svoboda? Klaus Václav Dokořán 2007 kniha SJ ČR
Mokřady České Republiky Přehled vodních a mokřadních lokalit České Republiky Chytil Josef Český ramsarský výbor 1999 kniha SJ ČR
Monitoring druhů přílohy I směr. o ptácích a ptač. Oblastí v let. 2005-2007 --- AOPK ČR, Praha 2010 kniha SJ ČR
Monitoring of Karst Caves Hamilton Ekery-Smith ZRC SAZU 2002 kniha SJ ČR
Monitoring tisku rok 2004 Flek Jan AOPK ČR - oddělení ochrany jeskyní 2005 kniha SJ ČR
Morava v době ledové prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání Rudolf Musil Masarykova univerzita, Brno 2014 kniha SJ ČR
Moravien Karst Zajíček Petr KANT - Karel Kerlický 2007 kniha SJ ČR
Moravské nerosty a jejich literatura Burkart Eduard Československá akademie věd 1953 kniha SJ ČR
Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965 Kruťa Tomáš Moravské muzeum 1966 kniha SJ ČR
Moravské Švýcarsko na starých pohlednicích Milan Sýkora TVÁŘE, s.r.o. 2018 kniha SJ ČR
Moravský kras průvodce jeskynním světem --- Karel Jelínek 1946 kniha SJ ČR
Moravský kras reklama Čedok Šmarda Jiří Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody 1968 kniha SJ ČR
Moravský kras Zajíček Petr KANT - Karel Kerlický, Praha 2007 kniha SJ ČR
Moravský kras Panoš Vladimír Venuše 1990 kniha SJ ČR
Moravský kras Průvodce Burkhart Rudolf Olympia 1979 kniha SJ ČR
Moravský kras Skripta Štelcl Otakar ONV Blansko 1984 kniha SJ ČR
Moravský kras labyrinty poznání Rudolf Musil Jaromír Blizňák, GEO program, Adamov 1993 kniha SJ ČR
Moravský kras Labyrinty poznání Musil Rudolf GEO program 1993 kniha SJ ČR
Moravský kras Čas a kámen Audy Igor Formát 1993 kniha SJ ČR
Moravský kras průvodce celým jeho územím a jeho krápníkovými jeskyněmi Boček Antonín Nakladatelství Pavla Körbra 1922 kniha SJ ČR
Moravský kras 1 Absolon Karel Academia 1970 kniha SJ ČR
Moravský kras 2 Absolon Karel Academia 1970 kniha SJ ČR
Moravský kras Macocha a okolí Turistický průvodce Vahala Miroslav Státní tělovýchovné nakladatelství, Praha 1956 kniha SJ ČR
Moravský kras v ponorné řece času Petr Zajíček ACADEMIA, Praha 2017 kniha SJ ČR
Morfologia carstică Bleahu Marcian D. Ştiinţifică 1974 kniha SJ ČR
Morfologická charakteristika zimovišť netopýrů ve vztahu k WNS onemocnění Bakalářská práce Havlová Pavlína Katedra ekologie a ŽP PřF UP, Olomouc 2014 kniha SJ ČR
Moře a pobřeží ekologie mořských životních prostředí Evropy Josef Reichholf, Klaus Janke, Bruno P. Kremer Knižní klub, Praha 1999 kniha SJ ČR
Mosty přes vodní toky - ekologické aspekty a požadavky Metodická příručka Hlaváč Václav AOPK ČR, kraj. středisko Havlíčkův Brod 2008 kniha SJ ČR
Možnosti speleoklimatickejterapie v Gombaseckej jaskyni Rajman Ladislav Osveta 1971 kniha SJ ČR
Mysl v jeskyni Vědomí a původ umění Lewis-Williams, David Academia 2007 kniha SJ ČR
Na dno světa Odvážný sestup do nejzrádnější jeskyně na světě Stone William BB/Art 2004 kniha SJ ČR
Na Krakovej Holi … --- Slovenská speleologická spoločnosť v Knižnom centre, Žilina 2009 kniha SJ ČR
Najciekawsze obiekty i zjawiska przyrody nieozywionej Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Tyc Andrzej Progres 2001 kniha SJ ČR
Najpiekniejszie jaskinie Parma Christian Voyager 1992 kniha SJ ČR
Národní parky a chráněné krajinné oblasti Balák Ivan Olympia 2003 kniha SJ ČR
Národní parky a chráněné krajinné oblasti České Republiky Miko Ladislav ASCO 2003 kniha SJ ČR
Národní přírodní rezervace Novozámecký r.: přírodověd. průzkumy a péče o chráněné úz. Sborník prací z ochrany přírody Počta Jiří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2002 kniha SJ ČR
Národní přírodní rezervace Swamp AOPK ČR AOPK 1997 kniha SJ ČR
Nástin dějin hornictví I., II. Šternberk Kašpar Komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice 1984 kniha SJ ČR
Nástin dějin hornictví II. Šternberk Kašpar Komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice 1985 kniha SJ ČR
Naše jame Habič Peter SAS 1993 kniha SJ ČR
Naši netopýři Miloš Anděra Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2014 kniha SJ ČR
National Geographic Almanach geografie --- National Geographic, Washington, D.C. 2006 kniha SJ ČR
National Parks and Protected Landscape Aereas of The Czech Republic --- Ministerstvo životního prostředí 2006 kniha SJ ČR
Nationalpark Sächsische Schweiz Stein Jürgen Nationalparkregion Sächsische Schweiz 1990 kniha SJ ČR
Natura 2000 Otázky a odpovědi Pokorný Jiří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2001 kniha SJ ČR
Natura 2000 metodická příručka --- Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2010 kniha SJ ČR
Natura carpatica XLII/2001 Sborník Východoslovenského múzea Miroslav Fulín, ed. Východoslovenské múzeum v Košiciach 2001 kniha SJ ČR
Natura pragensis Studio o přírodě Prahy 11 Ziegler Václav ČÚOP 1994 kniha SJ ČR
Natura Pragensis 19 Studie o přírodě Prahy --- AOPK ČR 2009 kniha SJ ČR
Náučné chodníky a náučné lokality v chráněných územiach Slovenska NUEVEDEN SAŽP 1997 kniha SJ ČR
Naučné stezky po hornických památkách Jestřebních hor Rtyňský okruh Jirásek Václav Městské muzeum ve Rtyni 1998 kniha SJ ČR
Nauka o krajině Demek Jaromír SPN 1981 kniha SJ ČR
Naušův atlas hornin Prachaticka --- Jihočeský kraj, České Budějovice 2010 kniha SJ ČR
Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR Patzelt, Z., Šůlová, K., a kolektiv autorů Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha 2012 kniha SJ ČR
Nejstarší lidská obydlí v Československu Sklenář Karel Národní muzeum, Praha 1977 kniha SJ ČR
Nejstarší osídlení severních Čech Jenč Petr Okresní vlastivědné muzeum v České Lípě 2000 kniha SJ ČR
Nemzeti Parkjink Jelen és Jövő Zsolt Kalotás Aqua 1996 kniha SJ ČR
Nepříjemná pravda Naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat Gore Al Argo 2007 kniha SJ ČR
Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky --- Český svaz ochránců přírody 2006 kniha SJ ČR
Netopýří chmýří Komorousová Veronika, Iblová Martina Nakladatelská a vydavatelská agentura, s.r.o. 2016 kniha SJ ČR
Nové směry ve speleologii Bosák Pavel ČSS 1983 kniha SJ ČR
O Peredovom Opytě v Izučenii Karstovych Procesov Dublanskij V. N. Sovět po Karstu i Speleologii 1984 kniha SJ ČR
O temnostní flóře jeskyň sloupských Studie Straňák František Nákladem královské české společnosti nauk, Praha 1907 kniha SJ ČR
O troch jaskyniaroch Kámen, Šrol, Mitter --- Slovenská speleologická spoločnosť v Knižnom centre, Žilina 2013 kniha SJ ČR
Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti Wankel Jindřich Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 1984 kniha SJ ČR
Ocelové konstrukce kontrola a údržba ocelových kontrukcí pozemních a inženýrských staveb ČSN 73 2604 --- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012 kniha SJ ČR
Oceňování dřevin rostoucích mimo les Včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny Kolektiv autorů Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2013 kniha SJ ČR
Ocobennosti Karstovych Landšaftov Kak Geosystěm Učebnoje posobie Voropaj L. I. Černovickyj gosudarstvenyj universitět 1985 kniha SJ ČR
Od Tatr do Nižnych Tatr Wójcik Zbiniew Wydawnictwa Geologiczne 1969 kniha SJ ČR
Odkrytá tajemství podzemních chodeb Pokorný Karel ARSCI 2008 kniha SJ ČR
Odpadní vody v malých obcích Just Tomáš Vodohospodářský ústav T.G.Masaryka 1999 kniha SJ ČR
Ochrana geologických lokalit v okresech Praha-východ, Kolín, a Kutná Hora Cílek Václav Geologický ústav AVČR, Praha 1997 kniha SJ ČR
Ochrana jaskýň Gaál Ľudovít SAŽP 1997 kniha SJ ČR
Ochrana krasových oblastí a životního prostředí ČSS ČSS 1983 kniha SJ ČR
Ochrana lužních lesů a olšin Machar Ivo Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1998 kniha SJ ČR
Ochrana netopýrů Vlašín Mojmír ČSOP 2004 kniha SJ ČR
Ochrana přírodního prostředí při průzkumech a těžbě stavebních nerostných surovin Záruba Quido Geoindustria 1974 kniha SJ ČR
Ochrana přírodního prostředí při průzkumech a těžbě stavebních nerostných surovin Sborník ze semináře Beneš Stanislav Geoindustria 1974 kniha SJ ČR
Ochrana přírody Čeřovský Jan Orbis 1969 kniha SJ ČR
Ochrana přírody a krajiny v české republice vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení 1 Machar, I., Drobilová, L., a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci 2012 kniha SJ ČR
Ochrana přírody a krajiny v české republice vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení 2 Machar, I., Drobilová, L., a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci 2012 kniha SJ ČR
Ochrana přírody a krajiny ve vojenských újezdech Sborník z konference Libavá 3.-4. května 2006 Petříček Václav, Kuchařová Petra Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2007 kniha SJ ČR
Ochrana přírody a přírodního prostředí Náprstek Vladimír SPN 1983 kniha SJ ČR
Ochrana rašelinných mokřadů Pivničková Marie AOPK ČR 1997 kniha SJ ČR
Ochrana Velkých šelem v České republice Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 32 --- Český svaz ochránců přírody, Praha 2005 kniha SJ ČR
Ochrana životního prostředí a využití vápenců Gemrich Jan MŽP 1998 kniha SJ ČR
Ochrona przyrody nieożywionej i jej zasobów Jakubowski Krzystof Liga ochrony przyrody 1970 kniha SJ ČR
Ochtinská aragonitová jaskyňa Bella Pavel Grafon 2001 kniha SJ ČR
Oiseaux chanteurs Šťastný Karel Gründ 1980 kniha SJ ČR
Olomoucký kraj Harmonie kultury a přírody Marek Ivan a kol. reklamní agentura m-ARK 2006 kniha SJ ČR
Operacja kret Burchard Przemysław Czytelnik 1977 kniha SJ ČR
Operační program Infrastruktura MŽP MŽP 2004 kniha SJ ČR
Opredělenije Antropogennovo Karsta Andrejčuk V. I. Akaděmija nauk SSSR Uralskoje otdelenije 1991 kniha SJ ČR
Opyt kartografirovanija karsta --- Vladivostok 1987 kniha SJ ČR
Orfeus. Kniha podzemních řek Cílek Václav Dokořán, Praha 5 2009 kniha SJ ČR
Organizarea speleologiei sportive in R. S. Romania Goran Cristian I.S.E.R. 1988 kniha SJ ČR
Osídlení jeskyň ve starší a střední době bronzové na Moravě Stuchlík Stanislav Academia 1981 kniha SJ ČR
Osídlení jeskyní Českého krasu Od neolitu po středověk, SUPPLÉMENT 14 Sklenář K., Matoušek V. Česká archeologická společnost, Praha 1992 kniha SJ ČR
Osnovnyje uslovija razvitija karsta Sokolov Dmitrij S. Gosgeoltechizdat 1962 kniha SJ ČR
Osobní výzbroj a výstroj pro pohyb na horách a v jeskyních Pro potřebu Lezeckých kurzů Krasové sekce Frank Tomáš ČSS 2001 kniha SJ ČR
Osobnosti přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Musil Rudolf Masarykova univerzita 1997 kniha SJ ČR
Oživená architektura Ozeleňování budov Burian Samuel Fajma 1992 kniha SJ ČR
Pál-völgyi-barlang Egz felfedeyés 100 éve --- Takácsné Bolner Katalin 2004 kniha SJ ČR
Pál-völgyi-barlang Bolner Katalin-Takács Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala 2001 kniha SJ ČR
Paleobotanika --- Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1975 kniha SJ ČR
Paleografie Historická zeměvěda Markov K.K. Československá akademie věd 1955 kniha SJ ČR
Paleohydrografický vývoj a morfotektonika severní části Moravského krasu a Amatérské jeskyně Přibyl Jan Academia 1988 kniha SJ ČR
Paleokarst A systematic and Regional Review Bosák Pavel Academia 1989 kniha SJ ČR
Paleokarst i kaolinovite nachodišča v Severoistočna Blgarija Krasstev Todor, Krassteva Todorka Fondacija center po karstologija "Vladimir Popov", Sofia 2003 kniha SJ ČR
Paleomagnetický výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní v České republice závěrečná zpráva k výjimce MŽP ČR Bosák Pavel Geologický ústav AV ČR 2006 kniha SJ ČR
Paleomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst sediments in Slovenia Hajna Zupan Nadja Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna 2008 kniha SJ ČR
Paleontologie obratlovců Zdeněk V. Špinar Academia, Praha 1984 kniha SJ ČR
Památné stromy Metodika AOPK ČR Reš, B., Sůrová, B. AOPK ČR 2008 kniha SJ ČR
Památné stromy Hrušková Marie Silva Regina 1995 kniha SJ ČR
Památné stromy Karlovarského kraje Jaroslav Michálek Karlovarský kraj 2014 kniha SJ ČR
Parametry geometeoroligii i akumuljacii zimnego choloda Sbornik naučnych trudov kolektiv Sverdlovsk 1990 kniha SJ ČR
Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva Petříček Václav Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999 kniha SJ ČR
Péče o chráněná území II. Nelesní společenstva Petříček Václav Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1999 kniha SJ ČR
Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR Vacek, S., Moucha, P. MŽP 2012 kniha SJ ČR
Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR Ministerstvo životního prostředí, Praha 2012 kniha SJ ČR
Pěščeritě v Bulgarii Kolju Kosev Medicina i fyzkultura, Sofia 1978 kniha SJ ČR
Pěščery díl 5 (6) --- Perm 1966 kniha SJ ČR
Pěščery Měžvuzovskij sbornik naučnych trudov kolektiv Perm 1986 kniha SJ ČR
Pěščery Pěščery v gipsach i angidritach kolektiv Perm 1988 kniha SJ ČR
Pěščery Problemy izučenija kolektiv Perm 1990 kniha SJ ČR
Pěščery Istoči issledovanij kolektiv Perm 1993 kniha SJ ČR
Petrografie Bohuslav Hejtman Nakladatelství technické literatury, Praha; Nakľadateľstvo ALFA, n. p. Bratislava 1969 kniha
Petrografie metamorfovaných hornin Bohuslav Hejtman Nakladatelství Československé akademie věd 1962 kniha SJ ČR
Pískovcové skalní oblasti v Čechách Jedlička Miroslav Sportovní a turistické nakladatelství 1961 kniha SJ ČR
Pískovcový fenomén českého ráje Adamovič Jiří ČSOP Křižánky 2006 kniha SJ ČR
Pískovcový fenomén: Klima, život a reliéf Kopecký Jiří Zlatý kůň 1998 kniha SJ ČR
Pleistocén Historie výzkumů na území bývalého Československa Musil Rudolf Masarykova univerzita 1999 kniha SJ ČR
Plešivecká planina Stankovič J., Cílek V., Schmelzová R. Speleoklub Minotaurus 2010 kniha SJ ČR
Plešivecká planina Atlas krasových jevů Stankovič Jaroslav SSP 2001 kniha SJ ČR
Plitvička jezera Čaklović Josip Izdanje Josipa Čaklovića 1921 kniha SJ ČR
Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a Východních Čechách Cimala Zbyněk GEAM 1997 kniha SJ ČR
Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám --- Právnická fakulta University Karlovy v Praze, Praha 2007 kniha SJ ČR
Podpora ochrany životního prostředí v ČR --- 2006 kniha SJ ČR
Podzemí České republiky ilustrovaná mapa 1:500 000 --- Kartografie Praha 2009 kniha SJ ČR
Podzemí neznámé 30 let České speleologické společnosti --- Česká speleologická společnost 2009 kniha SJ ČR
Podzemí Obřího dolu Tásler Radko ČSS ZO 5-02 Albeřice 2005 kniha SJ ČR
Podzemí Šluknovska a Lužických hor Brzák Přemysl ZO ČSOP Netopýr Varnsdorf 2007 kniha SJ ČR
Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku Hromas Jaroslav Olympia 2002 kniha SJ ČR
Podzemní Čechy Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud Země Cílek Václav, Korba Milan, Majer Milan Eminent, Praha 2015 kniha SJ ČR
Podzemní Everesty Hipman Petr Knižné centrum 2000 kniha SJ ČR
Podzemní Praha Dobrodružné romaneto z hlubin a bludiště pražského podsvětí --- Knihovna České speleologické společnosti 1995 kniha SJ ČR
Podzemní Praha Soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie Cílek Václav Zlatý kůň 1995 kniha SJ ČR
Podzemní Praha Jeskyně, doly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy Cílek, V., Korba, M., Majer, M. EMINENT Praha 2009 kniha SJ ČR
Podzemní stavby 1997 Sborník příspěvků na konferenci Barták Jiří Český tunelářský komitét ITA/AITES 1997 kniha SJ ČR
Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyní Oliva Martin Archeologické centrum Olomouc 2003 kniha SJ ČR
Poklady Země Bublejnikov F. Přírodovědecké vydavatelství Praha 1951 kniha SJ ČR
Pokus o přírodní a politické dějiny českých a moravských dolů Peithner Jan Tadeáš Antonín z Lichtenfelsu NEUVEDENO 1982 kniha SJ ČR
Polish Underground Tourist Attractions --- GACEK Tourist Service Bureau, Krakov 2004 kniha SJ ČR
Pomocný německo-anglicko-český slovník odborných výrazů z oblasti životního prostředí S anglickým a českým rejstříkem MŽP MŽP 2000 kniha SJ ČR
Poodří Jarošek Radim Společnost přátel Poodří 1999 kniha SJ ČR
Poprad - Spišská Sobota Kollárová Zuzana Arcus edition 1999 kniha SJ ČR
Poseidon v Teplických skalách nejdelší evropský systém podzemních prostor v pískovcích Mlejnek Roman Město Teplice nad Metují 2008 kniha SJ ČR
Postoj veřejnosti k ochraně jeskyní Diplomová práce Soulková Eva Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha 2015 kniha sj čr
Postojna Cave Čuk Alenka Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljublana 2008 kniha SJ ČR
Postojnska Caves Enter traveller, into this immensity! Kmecl Matjaž Postojnska jama 1990 kniha SJ ČR
Postojnska jama Habe France Postojnska jama 1987 kniha SJ ČR
Postojnska Jama Pecína, XL Habe France Postajnska jama THO 1978 kniha SJ ČR
Postojnska jama Vstopi, popotnik, v niezmerno jamo! Kmecl Matjaž Postojnska jama 1995 kniha SJ ČR
Postojnska jama in Druge Zanimivosti Krasa Šerko Alfred 1952 kniha SJ ČR
Postopách pravěkých dějů O silách, které vytvářely naši krajinu Vojen Ložek Dokořán, Praha 2011 kniha
Pověsti karlštejnského podhradí Palivec Viktor Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1970 kniha SJ ČR
Práce a studie - Příroda Rybář Petr Krajské středisko státní památkové péče 1982 kniha SJ ČR
Pracovní právo v písemných vzorech Cvrčková, Lenka Grada, Praha 1998 kniha SJ ČR
Praktická speleológia Jakál Jozef a kol. Vydavateĺstvo Osveta, Martin 1982 kniha SJ ČR
Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice Šaur Vladimír OTTOVO NAKLADATELSTVÍ 2005 kniha SJ ČR
Pražská příroda a její ochrana Ložek Vojen Pražské středisko státní památkové péče 1979 kniha SJ ČR
Pražské zahrady Bašeová Olga Panorama 1991 kniha SJ ČR
Predjama Grad i jama Habe France Postojna 1987 kniha SJ ČR
Prehistorické jeskyně katalogy, dokumenty, studie --- Archeologický ústav AV ČR 2002 kniha SJ ČR
Prírodné výtvory a zaujímavosti stredoslovenského kraja Galvánek J. Stredoslovenský krajský národný výbor 1976 kniha SJ ČR
Problems of Karst Complex Study of Mountainous Countries International symposium of Speleology, Abstracts of Papers --- Metsniereba, Tbilisi 1987 kniha SJ ČR
Problems of Karst Complex Study of Mountainous Countries Guide - book --- Metsniereba, Tbilisi 1987 kniha SJ ČR
Problems of Karst of Mountainous Countries Derek Ford 1987 kniha SJ ČR
Problems of the Speleological Research Štelcl Otakar Academia 1965 kniha SJ ČR
Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski Belcarz Lidia-Rolewska Politechniki Wroclawskiej 1986 kniha SJ ČR
Problemy izučenija karstovych landšaftov Sbornik naučnych trudov kolektiv Perm 1993 kniha SJ ČR
Problemy Izučenija Těchnogenovo Karsta Tezii dokladov regionalnovo sověščanija Pečerkin I. A. Kungur 1988 kniha SJ ČR
Proceedings I. Kósa Attila Hungarian Speleological Society 1989 kniha SJ ČR
Proceedings II. Kósa Attila Hungarian Speleological Society 1989 kniha SJ ČR
Proceedings ISCA Congress 2006, The Crystal Caves of Bermuda 5th Congress 2006 bermuda, 22nd - 26th October 2006 --- ISCA 2006 kniha SJ ČR
Proceedings of Symposium On Speleoteraphy Přibyl Jan ČSS 1998 kniha SJ ČR
PROCEEDINGS of the 2nd INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICE CAVE Dämenovská dolina Slovac Republic, 12.-14. may 2006 --- Slovak Caves Administration 2007 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology I --- Academia 1975 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology II --- Academia 1976 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology III --- Academia 1976 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology IV --- Academia 1976 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology V --- Academia 1977 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology VI --- Academia 1976 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology VII --- Academia 1977 kniha SJ ČR
Proceedings of the 6th International Congress of Speleology VIII --- Academia 1977 kniha SJ ČR
Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst International Union of Speleology SSJ 2004 kniha SJ ČR
Proceedings of the European Conference on Speleology Physical Speleology and Karstology --- International Union of Speleology, Helécine Belgium 1992 kniha SJ ČR
Proceedings, Volume 1, Edition 2 17th International congress of speleology, Sydney Různí autoři Australian Speleogical Federation Inc and Speleo2017 with UIS 2017 kniha SJ ČR
Proceedings, Volume 2, Edition 2 17th International congress of speleology, Sydney Různí autoři Australian Speleogical Federation Inc and Speleo2017 with UIS 2017 kniha SJ ČR
Program exkurzí ALCADI 98 Mezinárodné sympósium o historii speleológie a karsológie v Alpách, Karpatoch a Dinaridoch --- Sl. Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1998 kniha SJ ČR
Procházka po krajích České Republiky Mlejnková Lucie Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2001 kniha SJ ČR
Prokopské a Dalejské údolí Ložek Vojen Consult 2003 kniha SJ ČR
Protection and Medical Utilisation of Karst Environment Dupej Jozef Slovak Environmental Agency 1997 kniha SJ ČR
Průnik do podsvětí Franke Herbert W. Altimax 2005 kniha SJ ČR
Průvodce Brněnskou přírodou Hudec Karel Ulita 1995 kniha SJ ČR
Průvodce geologií Šumavy Babůrek J., Pertoldová J., Verner K., Jiřička J. Správa NP a CHKO Šumavy, Vimperk 2006 kniha SJČR
Průvodce jeskyněmi a okolím Postojny, Predjámy, Planiny a Cirknice W. P. z Albenů Postojna 1912 kniha SJ ČR
Průvodce ke geologickým exkurzím Střední a severní Morava, Slezsko Zimák J. a kol. Vydavatelství Univerzitý Palackého, Olomouc 1995 kniha SJ ČR
Průvodce mikrosvětem sinic a řas Poulíčková A., Dvořák P., Hašler P Univerzita Palackého, Olomouc 2015 kniha SJ ČR
Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Podzamczu i okolicy Broda Marek Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1993 kniha SJ ČR
Przez polskie knieje Łapiński Włodzimierz Warszawska Drukarnia Akcydensowa 1991 kniha SJ ČR
Przwodnik florystyczny po Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych województwa katowickiego Rostański Krzystof Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1996 kniha SJ ČR
Przyroda Nieožywiona Tyc Andrzej Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1994 kniha SJ ČR
Przytoda Tatrzańskiego Parku Narodowego Zbigniew Mirek Tatrzański Park Narodowy 1996 kniha SJ ČR
Předkové evoluce člověka Svoboda, Jiří A., Academia, Praha 2014 kniha SJ ČR
Předkové evoluce člověka Svoboda, Jiří A., Academia, Praha 2014 kniha SJ ČR
Předpisy o výbušninách Úplné znění --- MONTANEX 2005 kniha SJ ČR
Předvýzkum a výzkum v rámci projektu ZIELE - TOP- CÍLE I. Etapa Vystoupil J., Šauer M. Masarykova universita, ekonomicko-správní fakulta Brno 2009 kniha SJ ČR
Přehled enviromentálního práva es, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR Gremlica Tomáš MŽP 2004 kniha SJ ČR
Přehled chráněných území v ČSR Knížetová Ludmila Státná zemědělské nakladatelství 1987 kniha SJ ČR
Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v rove 1998 Lysenko Vladimír MŽP 1999 kniha SJ ČR
Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky Bezděk, Jan Mendelova univerzita, Brno 2011 kniha SJ ČR
Přehledy věd přírodních díl 1., část 2. Kranich Jan R. Prombergr, knihkupec v Olomouci 1927 kniha SJ ČR
Přestavba a obnova budov Měšťan Radomír Státní nakladatelství technické literatury 1964 kniha SJ ČR
Příběh lidského rodu Katalog k expozici v Pavilonu Anthropos Šmahel Zbyněk Moravské zemské muzeum, Brno 2005 kniha SJ ČR
Příběhy zkamenělin O ropuším vejci, hadím kameni a tajemném jednorožci Gregorová Růžena Moravské zemské muzeum, Brno 2006 kniha SJ ČR
Příroda 26 Sborník prací z ochrany přírody --- AOPK ČR 2008 kniha SJ ČR
Příroda a krajina České republiky Zpráva o stavu 2009 --- Agentura ochrana přírody a krajiny ČR 2009 kniha SJ ČR
Příroda Brd a perspektivy její ochrany Seminář Komár Aleš Okresní úřad Příbram 1993 kniha SJ ČR
Příroda České republiky v mapách --- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2012 kniha SJ ČR
Příroda Mladoboleslavska Němec Jan Consult 2000 kniha SJ ČR
Přírodní památka "Orty" Studie zpřístupnění starého důlního díla veřejnosti Krejča František Správa Chýnovské jeskyně 2010 kniha SJ ČR
Přírodní památky, rezervace a parky Rubín Josef Olympia 2004 kniha SJ ČR
Přírodní parky Jihomoravského kraje Martiško Josef Jihomoravský kraj 2008 kniha SJ ČR
Přírodní zdroje a jejich využívání I. Nerostné suroviny Havlena Václav Státní pedagogické nakladatelství 1986 kniha SJ ČR
Přírodou Pražské botanické zahrady Dostál Josef Pražská botanická zahrada 1989 kniha SJ ČR
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Svazek 3 --- Muzeum prostějovska 2000 kniha SJ ČR
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Svazek 6 --- 2003 kniha SJ ČR
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Svazek 8 --- Muzeum Prostějovska v Prostějově 2005 kniha SJ ČR
Přirozená radioaktivita horninového prostředí Moravského krasu Štelcl Jindřich Univerzita Palackého Olomouc 2006 kniha SJ ČR
Příručka mapování pseudokrasu Demek Jaromír ČSS 1990 kniha SJ ČR
Příručka mzdové účetní od roku 2013 Příručka mzdové účetní --- Poradce, Český Těšín 2013 kniha SJ ČR
Příručka pro střelmistry v hornictví, stavebnictví a ostatních oborech Bartoš Josef SNTL 1975 kniha SJ ČR
Pseudokrasové jevy v horninách České křídové pánve Sborník příspěvků ze semináře Stárka Luboš SCHKO ČR, AOPK ČR, ČSS, Praha 1996 kniha SJ ČR
Pseudokrasové jevy v neovulkanitech České Republiky Sborník příspěvků ze semináře Stárka Luboš SCHKO ČR, AOPK ČR, ČSS, Praha 1996 kniha SJ ČR
Pseudokrasový sborník Pseudokarst Reports --- Česká speleologická společnost 1999 kniha SJ ČR
Ptačí oblasti České republiky --- AOPK ČR a Aventinum s.r.o., Praha 2009 kniha SJ ČR
Punkevní jeskyně Petr Zajíček a kol. Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2012 kniha SJ ČR
Punkevní jeskyně a propast Macocha Zajíček P. a kol. Správa jeskyní ČR 2008 kniha SJ ČR
Punkevnyje pěščery i propasť Macocha Zajíček P. a kol. Správa jeskyní ČR 2008 kniha SJ ČR
Punkva a její jeskynní systém v Amatérské jeskyni Přibyl Jan Geografický ústav Brno 1980 kniha SJ ČR
Putěšestvija pod Zemlej Iljuchin V. Fizkultura i sport Moskva 1968 kniha SJ ČR
Quaternary clastic sediments of the Czech Republic Textures and structures of the main genetic types Růžičková Eliška Český geologický ústav 2001 kniha SJ ČR
Razvoj speleološkog nacrta Speleološki priručnik Božić Vlado Hrvatski Planinarski Savez 2004 kniha SJ ČR
Regionální geologie ČSSR Geologie Českého masívu III. Oblast západosudetská Mísař Zdeněk SPN, Praha 1968 kniha SJ ČR
Regionální geologie ČSSR Geologie Českého masívu IV. Oblast moravskoslezská Mísař Zdeněk SPN, Praha 1965 kniha SJ ČR
Regionální geologie ČSSR Díl 1. Český masív, sv. 1. Krystalinikum Josef Svoboda a kol. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1964 kniha SJ ČR
Regionální geologie světa Mísař Zdeněk Academia Praha 1987 kniha SJ ČR
Regionalnyje Ocobennosti Antropogennovo Vozdejctvija na Karst Gornych Stran Informacionnyje matěrialy Andrejčuk V. I. Akodemija nauk SSSR 1991 kniha SJ ČR
Reichenbachovo světlo Wágner Karel Československý spisovatel, Praha 2011 kniha SJ ČR
Research Reports 2010 Bosák, P., Přikryl, T., eds. Institute of Geology od the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i. ,Praha 2012 kniha SJ ČR
Research Reports 2012 Bosák, P., Přikryl, T., eds. Institut of Geology AS CR, v. v. i., Praha 2013 kniha SJ ČR
Research Reports 2013 Bosák, P., Přikryl, T., eds. Institut of Geology of the Czech Academy of Science, v.v.i. 2015 kniha SJ ČR
Research Reports 2014 Bosák, P., Přikryl, T., eds. Geologický ústav AV ČR, Praha 2016 kniha SJ ČR
Research Reports 2015 Bosák, P., Přikryl, T., eds. Geologický ústav AV ČR, Praha 2016 kniha SJ ČR
Rešenija i učreditelnogo sjezda associacii speleologov Urala NEUVEDEN NEUVEDEN 0 kniha SJ ČR
Revitalizace vodního prostředí Just Tomáš AOPK ČR 2003 kniha SJ ČR
Revitalizace vodních ekosystémů Zelenková Eva Správa NP a CHKO Šumava 1999 kniha SJ ČR
Režimnoe izučenie aktivnosti gipsovogo karsta zapadnych oblastěj Ukrajiny Klimčuk A. B. Kijev IGN USSR 1989 kniha SJ ČR
Rituální jeskyně starých Mayů cesta za tajemstvím mayských podsvětních mýtů Chládek, Stanislav Academia, Praha 2014 kniha SJ ČR
Ročenka 1993 Moucha Petr Český ústav ochrany přírody 1993 kniha SJ ČR
Rol pripoverchnostnoj zony karstovych masivov v gidrogeologii i morfogeneze karsta Klimčuk A. B. Kijev IGN USSR 1989 kniha SJ ČR
Romantismus 19. století v evropském umění průvodce pro milovníka umění a historie Sedlářová Jitka Národní památkový ústav, územní pracoviště v Brně 2007 kniha SJ ČR
Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980 Vaněčková L. a kol. Nadace Moravský kras a SCHKO MK 1997 kniha SJ ČR
Royal And Other Noble Visitors to Postojnska Jama Shaw Trevor R. ZRC SAZU 2002 kniha SJ ČR
Rozpravy Státního geologického ústavy Československé republiky Revise různorepých (Eurypterida) z čekého siluru Prantl F., Přibyl A. Státní geologický ústav 1948 kniha SJ ČR
Rozšíření a ochrana nalezišť nickamínku Pakr Antonín Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě 1979 kniha SJ ČR
Rübeländer Tropfstein höhlen Weise Heinz Veb tourist Verlang Berlin 1978 kniha SJ ČR
Rudická plošina v Moravském krasu Balák Ivan Městská knihovna Blansko 1997 kniha SJ ČR
Rudické propadání Šebela R. ZO ČSS 6-04 2003 kniha SJ ČR
Rudné a uranové hornictví České republiky Kolektiv autorů ANAGRAM, Ostrava 2003 kniha SJ ČR
Rudolfov Historie a současnost Pletzer Karel Měst NV Rudolfov 1985 kniha SJ ČR
Rzi, sněti a fytopatogenní plísně Moravského krasu Müller Jiří Cortusa 2000 kniha SJ ČR
Saltpetre mining in Mammoth Cave, KY Burton Faust Filson Club 1970 kniha SJ ČR
Sandstone Landscapes --- Academia Praha 2007 kniha SJ ČR
Sborník okresního muzea Blansko '91 Baumannová Dagmar Reprocentrum 1991 kniha SJ ČR
Sborník referátů ze semináře Moravský kras Češkovice 29.-30.10.1997 Flek Jan AOPK ČR 1997 kniha SJ ČR
Sborník Vlastivědného ústavu Olomouc IV Oddíl A - přírodní vědy Panoš Vladimír Vlastivědný ústav Olomouc 1960 kniha SJ ČR
Sborník Vlastivědného ústavu Olomouc V Oddíl A - přírodní vědy Panoš Vladimír Krajské nakladatelství v Ostravě 1962 kniha SJ ČR
Sborník vlastnivědného musea v Blansku 5 -1973 --- Okresní vlastivědné museum v Blansku 1973 kniha SJ ČR
Ścieżka Rowerowa Rejon Zawiercie Stróżecki Andrzej Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1995 kniha SJ ČR
Scripta Geology Volume 35 --- Masarykova universita Brno 2007 kniha SJ ČR
Sedimenty Kučera Miroslav Grafex 2001 kniha SJ ČR
Setkání v Jizerských horách 21.- 24. 9. 1989 Liberec Průvodce k exkurzím Horušický Reiner ČSS 1989 kniha SJ ČR
Severní Čechy Příroda a památky Dolejš Jiří ASCO 1992 kniha SJ ČR
Show caves of the Czech Republic Zajíček Petr, Hromas Jaroslav, et al Cave Administration of the Czech Republic, Průhonice 2013 kniha SJ ČR
Show Caves: Where, How, Why Badigo Giovanni Monte Meana 2000 kniha SJ ČR
Schauhöhlen in historischer Zeit Völker Christel 1986 kniha SJ ČR
Schauhöhlen in Kroatien Božić Vlado Ekološki glasnik 2001 kniha SJ ČR
Sintry Kučera Miroslav Invence 1999 kniha SJ ČR
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR --- Ministerstvo pro životní prostředí 2007 kniha SJ ČR
Skalní města do kapsy Růžička, J., Jordáková J., Pozlovská, Z. Kma s. r. o. 2006 kniha SJ ČR
Skalní tvary v Orlických horách a Podorlicku Režný Karel Okresní muzeum Orlických hor 1979 kniha SJ ČR
Skryté krásy Ve'lkej Fatry a Moravského krasu Kolektiv autorů Lipka Brno a OZ Comitatus Thurociensis, Martin 2014 kniha SJ ČR
Sloup a Pustý žleb v Moravském krasu Balák Ivan a kol. Městská knihovna v Blansku 1999 kniha SJ ČR
Sloup v Moravském kraji Klimeš Jan Obecní úřad Sloup 2001 kniha SJ ČR
Sloupská jeskyně a její doba pravěká Wankel Jindřich Městská knihovna Blansko 2003 kniha SJ ČR
Sloupsko šošůvské jeskyně Jeskynní bludiště pod Bradinami Musil Rudolf Gloria 2002 kniha SJ ČR
Sloupsko-šosůvské jeskyně reklama Čedok Pleva Viktor Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody 1970 kniha SJ ČR
Sloupsko-šošůvské jeskyně Zajíček, P. Správa jeskyní České republiky, Průhonice 2012 kniha SJ ČR
Sloupsko-šošůvské jeskyně Zajíček P. a kol. Invence 2000 kniha SJ ČR
Slovenské jaskyne S úvodným slovom prof. Dr. Radima Kettnera Benický Vojtech Matica slovenská 1950 kniha SJ ČR
Slovensko Sprístupnené jaskyne Bella Pavel Knižné centrum 1997 kniha SJ ČR
Slovensko Sprístupnené jaskyne Bella Pavel Grafon 2000 kniha SJ ČR
Slovensko Sprístupnené jaskyne Bella Pavel Grafon 2003 kniha SJ ČR
Slovenský kras 46 Acta Karsologica Slovaca --- Štátná ochrana prierody, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši 2008 kniha SJ ČR
Slovenský kras 1 Benický Vojtěch Osveta 1957 kniha SJ ČR
Slovenský kras 10 Kalina František Osveta 1972 kniha SJ ČR
Slovenský kras 11 Kalina František Osveta 1973 kniha SJ ČR
Slovenský kras 12 Zborník MúzeaSlovenského krasu a Ochrany prírody v L. Mikuláši Jakál Josef Osveta, š. p. Martin 1974 kniha SJ ČR
Slovenský kras 13 Kalina František Osveta 1975 kniha SJ ČR
Slovenský kras 14 Kalina František Osveta 1976 kniha SJ ČR
Slovenský kras 15 Kalina František Osveta 1977 kniha SJ ČR
Slovenský kras 16 Kalina František Osveta 1978 kniha SJ ČR
Slovenský kras 17 Kalina František Osveta 1979 kniha SJ ČR
Slovenský kras 18 Kalina František Osveta 1980 kniha SJ ČR
Slovenský kras 19 Kalina František Osveta 1981 kniha SJ ČR
Slovenský kras 19 Jakál Jozef Osveta 1981 kniha SJ ČR
Slovenský kras 2 Benický Vojtěch Osveta 1959 kniha SJ ČR
Slovenský kras 20 Kortman Bohuslav Osveta 1982 kniha SJ ČR
Slovenský kras 21 Kortman Bohuslav Osveta 1983 kniha SJ ČR
Slovenský kras 22 Kortman Bohuslav Osveta 1984 kniha SJ ČR
Slovenský kras 23 Kortman Bohuslav Osveta 1985 kniha SJ ČR
Slovenský kras 24 Kortman Bohuslav Osveta 1986 kniha SJ ČR
Slovenský kras 3 Benický Vojtěch Osveta 1961 kniha SJ ČR
Slovenský kras 30 Acta carsologica slovaca, Ročenka Sl. múzea a Jaskyniarstva v L. Mikuláši Hochmuth Zdenko Osveta, š. p. Martin 1992 kniha SJ ČR
Slovenský kras 33 Jakál Jozef Knižné centrum 1995 kniha SJ ČR
Slovenský kras 35 Bella Pavel Tapopress 1998 kniha SJ ČR
Slovenský kras 36 Bella Pavol Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1998 kniha SJ ČR
Slovenský kras 37 Bolner Katalin-Takács Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1999 kniha SJ ČR
Slovenský kras 4 Benický Vojtěch Osveta 1963 kniha SJ ČR
Slovenský kras 41 Bella Pavel Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2003 kniha SJ ČR
Slovenský kras 42 Bella Pavel Osveta 2005 kniha SJ ČR
Slovenský kras 42 Acta Carsologica Slovaca --- Slovenské múzeum OP a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 2004 kniha SJ ČR
Slovenský kras 43 Jakál Jozef Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2005 kniha SJ ČR
Slovenský kras 44 Acta Karsologica Slovaca --- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2006 kniha SJ ČR
Slovenský kras 45, 2007 Acta Carsologica Slovaca XLV, 2007 --- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 2007 kniha SJ ČR
Slovenský kras 5 Benický Vojtěch Obzor 1965 kniha SJ ČR
Slovenský kras 6 Siakel Vladimír Osveta 1968 kniha SJ ČR
Slovenský kras 7 Zborník Múzea Slovenského krasu --- Múzeum Slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši 1969 kniha SJ ČR
Slovenský kras 8 Kalina František Osveta 1970 kniha SJ ČR
Slovenský kras 9 Kalina František Osveta 1971 kniha SJ ČR
Slovenský kras roč. 47 supll. 1/2009 Acta Karsologica Slovaca --- Štátná ochrana prierody, Správa slovenských jaskýň v Lipt. Mikuláši 2009 kniha SJ ČR
Soil Protection The story behind the Strategy --- European Comunities 2006 kniha SJ ČR
Soupis lomů ČSR Okres Benešov Vachtl Josef Československý svaz pro výzkum technických látek a konstrukcí 1934 kniha SJ ČR
Soupis lomů ČSR číslo 31, Okres Beroun s přehlednou mapou lomů, pískovišť a hlinišť-cihelen Vachtl josef Státní geologický ústav ČSR 1949 kniha SJ ČR
Soupis lomů politického okresu Písek Hejtman Bohuslav Stýtní geologický ústav 1948 kniha SJ ČR
Sova pálená Pták roku 1997 Bejček V. ČSO 1997 kniha SJ ČR
Speleoalpinismus a základy jednolanové techniky Frank Tomáš ČSS 1998 kniha SJ ČR
Speleoalpinismus I. Díl Matýsek Radomil ČSS 1990 kniha SJ ČR
Speleodata I. Monitoring tisku rok 2005 Flek Jan Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2006 kniha SJ ČR
Speleodata II. Monitoring tisku rok 2005 Flek Jan Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 2006 kniha SJ ČR
Speleogenesis Evolulution of Karst Aquifers Klimchouk Alexander B. national Speleological Society. Inc. 2005 kniha SJ ČR
Speleological Atlas of Serbia Anderson J. M. Institute for Protection of Nature of Serbia 1998 kniha SJ ČR
Speleologický klub Brno Burkhardt Rudolf Speleologický klub Brno 1973 kniha SJ ČR
Speleologický průzkum Kožlí-Ledeč N/S --- Národní muzeum 1964 kniha SJ ČR
Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech Sborník referátů Audy Igor SCHKO ČR 2002 kniha SJ ČR
Speleologija u Hrvatskoj Božić Vlado Hrvatski Planinarski Savez 2003 kniha SJ ČR
Speleološki Turizam u Hrvatskoj Božić Vlado Ekološkog glasnika 1999 kniha SJ ČR
Speleoterapie principy a zkušenosti Jirka Zdeněk a kol. Univerzita Palackého v Olomouci 2001 kniha SJ ČR
Speleoterapie Principy a zkušenosti Jirka Zdeněk Univerzita Palackého v Olomouci 2001 kniha SJ ČR
Správa slovenských jaskýň Hlaváč Jozef Briz 1999 kniha SJ ČR
Sprievodca naučným chodníkom k Belianskej jaskyni Lucinkiewicz A. Briz 1998 kniha SJ ČR
Sprievodca náučným chodníkom k Dobšinskej ľadovej jaskyni Leskovianska A. SSJ 1999 kniha SJ ČR
Sprístupnené jaskyne Slovenska NEUVEDEN Grafon 2002 kniha SJ ČR
Sprístupnené jaskyne Slovenska NEUVEDEN Grafon 2000 kniha SJ ČR
Sprístupnené jaskyne Slovenska NEUVEDEN Briz polygrafia 1998 kniha SJ ČR
Sprístupnené jaskyne výskum, ochrana a využivanie Zborník referátov Lalkovič Marcel Knižné centrum 1996 kniha SJ ČR
Srbsko Bláha, V. 2013 kniha SJ ČR
State Environmental Policy MŽP MŽP 1999 kniha SJ ČR
Státní politika životního prostředí MŽP MŽP 1999 kniha SJ ČR
Státní program ochrany přírody Blahník Petr Artedit, Praha 1998 kniha SJ ČR
Stavební zákon s komentářem a prováděcími vyhláškami Blažek Jiří ANAG, spol. s r. o., Olomouc 2009 kniha SJ ČR
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR --- Ministerstvo životního prostředí 2005 kniha SJ CŘ
Stromy pamatují Hrušková Marie Hrušková, Turek 1999 kniha SJ ČR
Strukturní geologie obecná a systematická I. Fakulta přírodovědecká UK Josef Jaroš, Josef Vachtl Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978 kniha SJ ČR
Strukturní geologie obecná a systematická II. Josef Jaroš, Josef Vachtl Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1978 kniha SJ ČR
Střední Morava NEUVEDEN Okresní úřady Kroměříž, OLOMOUC, Přerov a Prostějov 1997 kniha SJ ČR
Studie z dějin hornictví - 10 Majer Jiří NTM 1980 kniha SJ ČR
Studie z dějin hornictví - 11 Majer Jiří NTM 1981 kniha SJ ČR
Studie z dějin hornictví - 12 Majer Jiří NTM 1980 kniha SJ ČR
Studie z dějin hornictví - 8 Majer Jiří NTM 1978 kniha SJ ČR
Studijní texty Speleolog 1. stupně ČSS ČSS 1985 kniha SJ ČR
Studijní texty Speleolog I. stupně 2. část Maté Vojtěch ČSS 1986 kniha SJ ČR
Studijní texty Speleolog 1. stupně ČSS ČSS 1985 kniha SJ ČR
Superhlubinný vrt a tři blondýnky Kettner Vojen DRAHOKAM TURNOVec 2006 kniha SJ ČR
Svatý Jan pod Skalou Šťastný Miroslav Miloslav Šťastný 1996 kniha SJ ČR
Svět drahých kamenů Ďuďa R., Rejl L. Granit 1996 kniha SJ ČR
Svět v podzemí Sborník příspěvků z 1. Národního speleologického kongresu ČSS v Jedovci Cílek Václav Zlatý kůň 1995 kniha SJ ČR
Světla a stíny Dejmal Ivan Consult, Praha 1991 kniha SJ ČR
Svetové dedičstvo Jaskyne Slovenského s Aggtelekského krasu Kolektiv Štátná ochrana prírody SR - SSJ, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2015 kniha
Světový summit o udržitelném rozvoji Johanesburg 2002 --- Ministerstvo životního prostředí 2003 kniha SJ ČR
Sympozjum Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych Ogorzałek Antoni Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych 1996 kniha SJ ČR
Systematická paleontologie bezobratlých Zdeněk V. Špinar a kol. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1965 kniha SJ ČR
Systematická petrografie vyvřelých hornin Bohuslav Hejtman Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1957 kniha SJ ČR
Szent István-barlang Székely Kinga Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala 2004 kniha SJ ČR
Színes Barlangvilág Farbige Höhlenwelt Hazslinszky Tamás Technológia 1989 kniha SJ ČR
Szlaki przyrodniczo-krajoznawcze okolic Błędowa Czylok Andrzej Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 1995 kniha SJ ČR
Škocjanske jame A Contribution to Bibliography Kranjc Maja Postojna 1996 kniha SJ ČR
Špalíček výletů 2 pro každý den jeden --- S&D 2012 kniha SJ ČR
Štěchovický poklad Pražská spojka, 1. díl Gaensel Helmut Horizont, Praha 1992 kniha SJ ČR
Štramberk - závod na výrobu cementu Procházka J., Krčil P., Sedláčková K. EKOAUDIT, spol. s r.o. Brno 2000 kniha SJ ČR
Šumava Valenta Michal Studio Macht 0 kniha SJ ČR
Šumavská rašeliniště Spitzrer K., Bufková I. Spitzrer K., Bufková I. 2008 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí I. díl Praha Štraub Miloš Regia 2005 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí II. díl Střední Čechy Štraub Miloš Regia 2005 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí III. díl Západní Čechy Štraub M., Lenková J. REGIA 2005 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí IV. díl Jižní Čechy Štraub Miloš Regia 2005 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí V. díl Severní Čechy Štraub Miloš Regia 2005 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí VI. díl Východní Čechy Štraub M., Lenková J. REGIA 2006 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí VII. díl Jižní Morava Štraub M., Lenková J. REGIA 2007 kniha SJ ČR
Tajemné podzemí VIII. díl Střední a severní Morava - Slezsko Štraub M., Lenková J. REGIA 2008 kniha SJ ČR
Tajemství nitra Země Tvrdý, J., Peterek, A., Mantel, M. Muzeum Sokolov, Sokolov 2013 kniha SJ ČR
Tajemství podzemních chodeb aneb fantazie skutečností? Štraub Miloš Š-matis 2000 kniha SJ ČR
Tajnata na pečerite zanimatělna speleologia Trantějev Petr Nauka i izkustvo Sofija 1968 kniha SJ ČR
Tajomná krása ticha Kaboš Ladislav Media film 2000 kniha SJ ČR
Tarcus CSSR Bibliography 1973 - 1980 Jančařík Antonín ČSS 1981 kniha SJ ČR
Techniques de la spéléologie alpine Troisiéme édition entiérement refoundue Marbach Georges, Tourte Bernard Expé, BP 5, 38680 Pont-en-Royans, France 2000 kniha SJ ČR
Technologický postup pro mapování podzemních prostor Jurajda Kamil Český úřad geodetický a kartografický 1972 kniha SJ ČR
Technologie trhacích prací ve speleologii a ochrana krasových jevů proti jejich účinkům Hromas Jaroslav Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze 1986 kniha SJ ČR
Tektonická stavba krasových ostrovů v oblasti Bozkov - Jesenný Příspěvek do sborníku AOPK ČR Hromas Jaroslav 1997 kniha SJ ČR
Těktoničeskij faktor i ocobennosti sulfatnogo karsta Bukoviny Geomorfologia, geologia i gydrogeologija karsta Andrejčuk V. I. Akaděmija nauk SSSR, uralskoje oddělenije, Sverdlovsk 1988 kniha SJ ČR
Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny Pařízek Petr Enigma 2000 kniha SJ ČR
Terminologia Speleologii Informacionye materialy (slovar-spravočnik) Dubljanskij V.I. Akademeja nauk Uralskoje otdelenie 1991 kniha SJ ČR
Tesori della notte Concrezioni e mineralizzazioni delle grotte Forti Paolo La Venta - Esplorazioni Geografiche 2010 kniha SJ ČR
Tetín historický a speleologický ČSS Zlatý kůň 1996 kniha SJ ČR
Tetín svaté Ludmily Místo, dějiny a spiritualita Cílek V., Majer M., Schmelzová R. a kol. Dokořán, Praha 2017 kniha SJ ČR
Těžba vápenců a chráněné krajinné oblasti V. roč. Mezinárodní školy ochrany přírody kras obl. Lysenko Vladimír Správa chráněných krajinných oblasti ČR 1998 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2007/7 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí Kolektiv Správa Národního parku Podyjí, Znojmo 2007 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2011/8 Sborník Původních vědeckých prací z Podyjí, 20 let NP Podyjí Kolektiv Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě 2011 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2012/9 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí Kolektiv Správa Národního parku Podyjí a Jihomoravské muzeum ve Znojmě 2012 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2013/10 sborník původních vědeckých prací z Podyjí Kolektiv Správa Národního parku Podyjí, Znojmo 2013 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2014/11 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí Kolektiv Správa NP Podyjí a jihomoravské muzeum ve Znojmě 2014 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2015/12 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí kolektiv Správa Národního parku Podyjím a Jihomoravské Muzeum ve Znojmě 2015 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2016/13 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí Kolektiv Správa Národního parku Podyjím a Jihomoravské Muzeum ve Znojmě 2016 kniha SJ ČR
THAYENSIA 2017/14 Sborník původních vědeckých prací z Podyjí kolektiv Správa Národního parku Podyjím a Jihomoravské Muzeum ve Znojmě 2017 kniha SJ ČR
The Beauty of the Aggtelek National Park - I. The Aggtelek Karst Cave World Kinga Székely Aggtelek National Park 1997 kniha SJ ČR
The Beauty of the Aggtelek National Park - II. The Valuable Vertebrates Horváth Róbert Aggtelek National Park kniha SJ ČR
The Beauty of the Aggtelek National Park - III. Botanical Values of the Aggtelek Karst Tóth Erika Aggtelek National Park kniha SJ ČR
The cave at Nerja --- Ediciones Aldeasa 2008 kniha SJ ČR
The Caves Beyond The storry of the Floyd Collins' Crystal Cave exploration Lawrence, Joe Jr., Brucker Roger W. Zephyrus Press, Inc., Teaneck 1975 kniha Průhonice
The Caves of the Aggtelek Karst A World Heritage Site in the Depths of Earth Takács- Katalin Bolner Aggtelek National Park 1998 kniha SJ ČR
The Conquest of the Caves and Underground Rivers of Czechoslovakia, Macocha Abyss A Historical and technical Study of Their Exploration Absolon Karel Kabel 1988 kniha SJ ČR
The Czech Speleological Society 1989 - 1993 --- Česká speleologická společnost 1993 kniha SJ ČR
The Greek Caves A complete guide to the most important Greek Caves Christopoulos George A. Ekdotike Athenon S.A. 1984 kniha SJ ČR
The Moestroff Cave A Study on the Geology and Climate of Lugemburg's Largest Maze Cav