Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kras a jeskyně / ISCA - International Show Caves Association

Správa jeskyní České republiky je členem Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA (International Show Cave Association).

8. kongresu ISCA v říjnu 2018 se za Českou republiku zúčastnil Jakub Gabriš za odstupujícího Dušana Milku. Jakub Gabriš byl zvolen do vědeckotechnické komise a Dušan Milka pokračuje v ISCA v revizní komisi.

Tisková zpráva z 8. kongresu 2018 je ke stažení ve formátu pdf v příloze.


2018 Tisková zpráva z 8. kongresu ISCA Stáhnout