Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Pro školy / Informace o slevách

Slevy ze vstupného do jeskyní:

Dětské vstupné:

 • děti ve věku od 3 do 15 let;
 • osoby ZTP a ZTP/P starší 15 let;
 • členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) po předložení členského průkazu a Stráž přírody na základě předložení průkazu.

.50 % z dětského vstupného:

 • mateřské školy;
 • hromadné skupiny dětí ZTP ve věku 3–15 let.

VOLNÝ VSTUP DO JESKYNÍ

 • děti do 3 let vyjma hromadných skupin;
 • osoby ZTP a ZTP/P ve věku od 3 do 15 let s výjimkou organizovaných skupin;
 • průvodce osoby ZTP/P;
 • 1 pedagogický dozor na každých započatých 10 dětí skupin z mateřské školy;
 • 1 pedagogický dozor na každých 15 započatých žáků skupin ze základní školy;
 • 1 pedagogický dozor na každých 20 započatých žáků skupin ze střední školy;
 • 1 průvodce organizované skupiny nad 10 osob, který tlumočí do cizího jazyka;
 • asistenční doprovod dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve výpravách škol;
 • veškerý asistenční doprovod osob ze školských a sociálních zařízení se speciálními potřebami (zdravotně postižení, sociální ústavy a pod.);
 • průvodce a řidič cestovní kanceláře doprovázející skupinu nad 20 osob (pokud skupinu nedoprovází do jeskyně, není nárok na volný vstup pro jinou osobu ze skupiny);
 • členové České a Slovenské speleologické společnosti po předložení členského průkazu;
 • členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) mladší 15 let nebo po předložení průkazu Mladého ochránce přírody;
 • zaměstnanci správ jeskyní sdružených v ISCA;
 • zaměstnanci Top výletních cílů Jižní Moravy po předložení zaměstnanecké karty Topvýletních cílů – pouze do jeskyní Správy Moravského krasu;
 • vedoucí správy jeskyně je oprávněn povolit volný vstup také v jiných případech.

Slevy a volné vstupy nelze uplatňovat na zážitkové trasy "Po stopách Nagela" (SŠJ) a "Za tajemstvím jeskyně" (Výpustek).