Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Odborné práce / Články týkající se jeskyní uvedené v časopise Ochrana přírody v roce 2019

OCHRANA PŘÍRODY 6/2019

Petr Zajíček: Jeskyně Za zborceným portálem, nová jeskyně v krasu Supíkovické pahorkatiny

OCHRANA PŘÍRODY 5/2019

Jaroslav Hromas: Úvodem Jaroslav Hromas

Zdeněk Patzelt: Rozhovor s novým ředitelem Správy jeskyní České republiky Lubomírem Přibylem

Petr Zajíček: V Kateřinské jeskyni byly zjištěny pravěké uhlíkové kresebné stopy, nejstarší v České republice

Petr Zajíček: Sto let od unikátního botanického nálezu v Macoše

Martin Koudelka, Jiří Šafář: Monitoring letounů v Javoříčském krasu probíhá souvisle již 30 let

Petr Chvátal: 25 let sčítání zimujících netopýrů v přírodní památce Loupežnická jeskyně v CHKO České středohoří

Karin Hustáková, Bohuslav Koutecký, Zdeněk Musil : Monitoring kruhatky Matthioliho v propasti Macocha

Petr Zajíček: Sloupsko-šošůvské jeskyně,  unikátní přírodní i kulturní fenomén

OCHRANA PŘÍRODY 4/2019

Martin Koudelka: 70 let od objevení Hlinitých jeskyní

Vratislav Ouhrabka: Krasové jevy v údolí Moravy  pod Králickým Sněžníkem

Olga Suldovská:Problematika a ochrana zpřístupněných jeskyní Evropy

OCHRANA PŘÍRODY 3/2019

Dušan Milka: Bozkovské dolomitové jeskyně  – 50 let od zpřístupnění veřejnosti

Leoš Štefka: Moravský kras – nejstarší a nejmladší CHKO na Moravě

OCHRANA PŘÍRODY 2/2019

.

OCHRANA PŘÍRODY 1/2019

Petr Zajíček: Opomíjený soubor grafik  z Moravského krasu

Jiří Šindelář, František Krejča: Nová metoda mapování trvale zatopených prostor v NPP Chýnovská jeskyně

Vladimír Hanzal, Karel Kříž: 10 let od objevu největšího zimoviště  netopýra hvízdavého na území České republiky