Agentura ochrany přírody a krajiny České repubtrky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České repubtrky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České repubtrky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Akce v jeskyních / Aktuality

Otevírací doby a ceny 2019; Opening times and entry fees 2019

Organizace ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) vydává Tiskovou zprávu, 19. března 2019


2019 Otevírací doby a ceník = Price List 2019 Stáhnout
Tisková zpráva ČESONu k Probouzení netopýrů v Javoříčských jeskyních Stáhnout

CHJ_DOK_008_Schwarzenb_ch_PZaj09.jpg -  (chj-dok-008-schwarzenb-ch-pzaj09.jpg)